Klassekampen.no
Fredag 28. november 2014
Det kommunale barnehagetilbudet betaler seg selv i det lange løp.
Barnehage til salgs

Nylig fikk jeg høre fra en ansatt fra Asperud barnehage på Holmlia hvordan det har gått med den kommunale barnehagen som ble solgt til et privat firma. Jeg fikk høre hvordan byrådet gjennom salget har skadet ansattes lønn og pensjon. Det som tidligere var et godt fungerende, mang­foldig og robust barnehagetilbud, et verdifullt tilbud for foreldre i en storby med ulike utfordringer – har blitt rasert. Ansatte fortaler om personalflukt, om følelsen av utrygghet blant foreldre som mistet ansatte med lang erfaringer og bred pedagogisk kunnskap.

Salget av Oslo kommunes barnehager kommer som resultat av en rapport utarbeidet av konsulentfirmaet PwC. Rapporten viste at kommunen kunne spare penger ved å kutte lønns- og pensjonskostnader i de barne­hagene som var dyrest i drift. I tillegg la Frps Carl I. Hagen stort press på dette i budsjettforhandlingene i 2013. Hagen foreslo salg av Oslos kommunale barne­hager, og fikk støtte fra byrådet.

Det kan virke som Hagen har glemt hvilken rolle kommunale barne­hager har for integreringen av og språkutviklingen til innvandrerbarna i Oslo. Det stemmer at kommunale barnehager har høye driftsutgifter. Slike kostnader er imidlertid uunngåelige, og av avgjørende betydning. Barnehager med mange innvandrerbarn krever en ansattgruppe med høy pedagogisk og faglig kompetanse.

I en etnisk mangfoldig by som Oslo bør et byråd vite at en kommunal barnehage ikke bare er en barnehage. Den er også et nødvendig verktøy for språkutvikling og integrering av innvandrerbarn og deres foreldre. I mange bydeler er barnehagetilbudet en forutsetning for godt familieliv, og bidrar til at kvinner deltar i arbeidslivet i større grad.

Oslos barnehagebyråd Anniken Hauglie må ha undervurdert foreldrenes reaksjon da at hun gikk med på Hagens forslag. Det sier mye om Høyres iver for å holde på makten i Oslo. I etterkant viste det seg at avgjørelsen var lite gjennomtenkt. I over et år har en gruppe barnehageansatte og misfornøyde foreldre gjennom ulike aksjoner og fora vist sin motstand mot byrådets hensynsløse barnehage- og familie­politikk. De nekter å kjøpe byrådets argumentasjon om at salg av veldrevne kommunale barnehager ikke vil påvirke tjenestekvalitet og omfang av tilbudet. Foreldrene synes også det er frekt av byråden å mene at disse ansatte ikke har krav på gode lønns- og pensjonsordninger. Folk som gjør et av samfunnets viktigste arbeid har krav på å bli respektert.

Forskningsinstitusjonen Fafo har i senere tid bekreftet at gratis kjernetid og andre førskoletilbud bidrar til å bedre språkkunnskapene til utsatte grupper, og hindrer sosial eksklusjon. I Oslo-byrådets Tøyensatsing er bruk av kommunal barnehage og gratis aktivitetsskole faktisk et sentralt element i arbeidet med å takle de økende levekårsutfordringene i området.

Det er bred enighet i bystyret om bruk av områdesatsinger når det gjelder miljø-, levekår- og integreringsutfordringer. Det er umulig å hanskes med disse utfordringene hvis vi samtidig tukler med kommunale tjenestetilbud.

Oslo Arbeiderparti må gjøre det klart at salg og konkurranseutsetting av kommunale barnehager og sykehjem er en trend som skal snus, hvis vi vinner valget. Foreldreaksjonsgrupper og fagbevegelsene bør fortsette med sin folke­mobilisering. Den gir utslag på meningsmålingene og bekrefter at Oslos befolkning ønsker et skifte. Oslo Ap, med Raymond Johansen som byrådslederkandidat, har et stort mobiliseringsarbeid foran seg frem mot valget i 2015.

chinwosu@hotmail.com

Artikkelen er oppdatert: 1. desember 2014 kl. 10.35