Lørdag 8. november 2014
MEKTIG: Saudi-Arabias kong Abdullah (i forsetet) ankommer et regionalt toppmøte i Riyadh i mars 2011. FOTO: AFP/SCANPIX
UD vil «åpne dører» for norske firmaer:
Norge satser i Saudi-Arabia
Undersak
– Naturlig å bistå

Statssekretær Morten Høglund beskriver Saudi-Arabia-turen i mai som «et bredt sammensatt besøk som tok opp en rekke tema», blant annet menneskerettigheter.
– Jeg hadde også en lunsj med blant annet norske næringslivsrepresentanter i den norske ambassaden i Riyadh, uttaler Høglund.


– Du møtte også Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA), der tema blant annet var samarbeid i energisektoren. Hvorfor vil Norge satse i Saudi-Arabia?
– Jeg gjennomførte en høflighetsvisitt hos SAGIA, som er en institusjon som i hovedsak arbeider for å tiltrekke seg investeringer og utenlandske selskaper til Saudi-Arabia. Saudi-Arabia er den største økonomien i Midtøsten, og flere norske selskaper er allerede etablert i landet. Det er naturlig å ha en dialog med SAGIA for å kunne bistå norske selskaper som ønsker å satse i Saudi-Arabia.


– Du møtte også Saudi-Arabias menneskerettighetskommisjon. Hva var Norges budskap og hvordan ble den mottatt?
– Møtet med Human Rights Commission var ledd i Norges løpende dialog med Saudi-Arabia om menneskerettighetsspørsmål. De nylig gjennomførte landhøringene av både Norge og Saudi-Arabia i FNs menneskerettighetsråd ble diskutert. Norges budskap var knyttet til norsk bekymring for menneskerettssituasjonen i Saudi-Arabia, spesielt situasjonen for menneskerettighetsforsvarere og kvinner, samt bruken av dødsstraff. Budskapet ble notert fra saudiarabisk side, og avstedkom en åpenhjertig og viktig diskusjon.


– Menneskerettighetsgrupper kritiserer vestlige land for å være unnfallende overfor saudiske myndigheter på grunn av næringslivsinteresser. Hvordan svarer dere på en slik kritikk?
– Vi kjenner oss ikke igjen i denne kritikken. Vi har en løpende dialog med saudiarabiske myndigheter om disse viktige spørsmålene. Siden regjeringen tiltrådte i oktober 2013, har vi tatt opp menneskerettighetssituasjonen i Saudi-Arabia tre ganger i FNs menneskerettighetsråd. I tillegg var dette tema på møtet jeg hadde med den saudiarabiske menneskerettighetskommisjonen under mitt besøk.

BLODIG BUSINESS: Interne dokumenter viser hvordan Norge jobber offensivt for å styrke det økonomiske samarbeidet med Saudi-Arabia, som halshogger fanger og anklages for å sponse Den islamske staten (IS).

SAUDI-ARABIA

– IS er en terrororganisasjon som har en barbarisk framferd, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun i september forklarte Norges deltakelse i den USA-ledete koalisjonen mot Den islamske staten (IS). Gruppen har rystet verden med sine grufulle halshoggingsvideoer, og onsdag tilføyde Solberg at «Norge kan ikke lukke øynene for det som nå skjer».

Nå viser flere interne dokumenter Klassekampen har fått tilgang til at norske myndigheter det siste året har arbeidet offensivt for styrke forholdet til Saudi-Arabia og sikre norske selskaper innpass i landet, som er beryktet for sine offentlige halshogginger og anklages for å ha bistått nettopp IS.

Fakta

Saudi-Arabia:

• Hovedstad: Riyadh.

• Befolkning: 29,2 millioner.

• Styreform: Eneveldig monarki.

• Statsoverhode: Kong Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud.

• Saudi-Arabia har verdens nest største oljereserver og er Midtøsten og Nord-Afrikas største økonomi.

Bruker IS-metoder

Det eneveldige kongedømmet Saudi-Arabia styres av Saud-familien, med kong Abdullah som sittende hersker. Den styrende religiøse retningen er wahhabismen, en streng, fundamentalistisk variant av sunniislam.

Landet er et av få som fortsatt utfører offentlige henrettelser, og har de siste månedene trappet opp antall halshogginger. Bare siden januar har 59 fanger endt sine liv under de statsautoriserte bødlenes sverd. For visse lovbrudd har det hodeløse liket blitt korsfestet og satt opp til skrekk og advarsel.

– Saudi-Arabia er en menneskerettsversting i verdenssammenheng. Det dreier seg om bruk av tortur, fengsling av opposisjonelle, systematisk diskriminering av kvinner og arbeidsinnvandrere og omfattende bruk av dødsstraff, sier Gerald Kador Folkvord, politisk rådgiver i Amnesty International Norge til Klassekampen.

Samtidig sitter Saudi-Arabia på verdens nest største oljereserver. Landet utgjør den største økonomien i regionen og er dermed et attraktivt marked – også for norske investorer.

UD på hogget

Den 7. mai, samme dag som UDs statssekretær Morten Høglund (Frp) var i Riyadh og åpnet arkitektfirmaet Snøhettas utstilling i byen, dømte myndighetene i landet bloggeren Raif Badawi til 1000 piskeslag og ti års fengsel. Han er anklaget for å være frafallen og risikerer dermed dødsstraff.

I en spørretime i juni forsikret utenriksminister Børge Brende (H) at Høglund tok opp menneskerettigheter under sitt Saudi-Arabia-besøk. Det Brende ikke nevnte, var at Høglund også møtte saudiske investeringsmyndigheter samme dag som Badawi fikk sin dom. Hensikten med møtet var å «åpne dører» for norske selskaper som vil investere i Saudi-Arabia, ifølge Brendes egne embetsfolk.

Møtet er omtalt i en rapport fra Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA) som Klassekampen har fått innsyn i. Her kommer det også fram at Oljefondets sjef Yngve Slyngstad var i Riyadh i mars og diskuterte mulige norske investeringer i landet.

Høglunds besøk ser ut til å være bygd på planer for et foreløpig utsatt besøk til Saudi-Arabia av Brende. I november 2013 ba UD ambassaden i Riyadh forberede et slikt besøk, og påpekte at «næringsfremme er UMINs (utenriksministerens, red.anm.) hovedfokus» for en eventuell rundreise i regionen. «Vi har derfor behov for at ambassaden framlegger helt konkrete tanker om hvordan et slikt besøk (vil) kunne utnyttes til det beste for norsk næringsliv», heter det i e-posten.

I et eget notat fra ambassaden med tittelen «Næringsfremme i Saudi-Arabia» siteres tidligere utenriksminister Espen Barth Eide (Ap), som under et stasjonssjefmøte i august 2013 uttalte at «norske bedrifter i økende grad søker mot vekstmarkeder med høyere politisk og kommersiell risiko».

«Dette vil kreve det beste av oss. Derfor må også utenrikstjenesten bli bedre på å være en serviceplattform og tilrettelegger ute», uttalte Eide, som selv var på besøk i Saudi-Arabia i 2010 som statssekretær. Andre norske regjeringstopper som har reist til landet de siste årene er daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap), olje- og energiministrene Åslaug Haga (Sp) og Ola Borten Moe (Sp), og Trond Giske (Ap) som var i Saudi-Arabia i fjor som nærings- og handelsminister.

Møtte portvokter

«Statlige saudiske selskaper stiller særdeles lave egenkapitalkrav til utenlandske selskaper, myndighetene tilbyr lukrative insentiver i ulike former – utenlandske selskaper er velkomne», heter det i UD-notatet om næringsfremme.

Med en satsing fra ambassaden og andre aktører «vil det sannsynligvis åpne seg dører som kan tjene norske interesser», fastslås det. Ambassaden foreslår at Intsok, som jobber for internasjonalisering av norsk leverandørindustri, samt Innovasjon Norge deltar i en delegasjon og anbefaler et møte med det statlige oljeselskapet Saudi Aramco «for å åpne dører for norske interessenter innen den saudiske oljesektoren».

Saudi Arabian General Investment Authority (SAGIA), som Høglund altså møtte i mai, omtales i UD-notatet som en portvokter i saudisk økonomi.

«Det er denne etaten som er døren til investeringer i Saudi-Arabia», står det. Et politisk besøk vil trolig «spille positivt inn på reduksjon av etableringshindringene norske selskaper møter på, der den største juridiske hindringen er SAGIA», bemerker ambassaden. I nevnte SAGIA-rapport heter det at etatens leder Abdullatif al-Othman og Høglund blant annet diskuterte samarbeid i energisektoren, samt norsk nisjeteknologi og ekspertise innenfor oljeleting på dypt vann. SAGIA trekker fram det Stavanger-baserte rørledningsselskapet IK, som hadde søkt om lisens til å operere i Saudi-Arabia og fikk det i mai.

Klassekampen har i over to uker forsøkt å få et telefonintervju med Høglund om Saudi-Arabia-besøket, men har kun fått svar på e-post (se egen sak). Oljefondet har ikke svart på henvendelsen om Slyngstads besøk i mars.

Tvilsom alliert

Gerald Folkvord påpeker at Saudi-Arabia har etablert seg som en viktig partner for Nato og USA, og dermed Norge.

– At Saudi-Arabia driver med offentlig halshogging, som IS, snakker man mindre om. Landet har plassert seg på den vestlige alliansens side, og dermed slipper de unna, sier han.

Det saudiske regimet er offisielt en del av den internasjonale koalisjonen mot IS. Men myndighetene har lenge vært kritisert for å støtte militante sunnigrupper i regionen for å bekjempe regimets sjiamuslimske erkerival Iran, og for å i beste fall ha lukket øynene for at saudiere har finansiert IS – verdens rikeste terrorgruppe.

I et lengre notat skrevet i oktober av Norges nye ambassadør i Riyadh, Rolf Willy Hansen, rapporterer diplomaten at framveksten av IS (også omtalt som Isil) «har helt klart kommet som en ubehagelig overraskelse» på Saudi-Arabia, «ikke minst på grunn av de mange likhetstrekk mellom wahhabi-versjonen av islam og Isils filosofi (i den grad de har noen)».

«Meningsmålinger som er foretatt i Saudi-Arabia har avslørt til dels betydelig støtte i befolkningen til de tanker som ligger bak Isils opptreden. I den tidlige fasen av Syria-konflikten oppfordret Saudi-Arabia egne innbyggere til å dra til Syria for å bekjempe Assads regime og det antas at 2500–4000 fremmedkrigere kan ha dratt til Syria for å delta i ulike islamistiske opprørsgrupper», skriver Hansen i nedtegnelsene som Klassekampen har lest.

Cecilie Hellestveit, seniorrådgiver ved International Law and Policy Institute, mener Saudi-Arabia motvillig «har blitt pisket inn» i koalisjonen mot IS.

– De synes det er greit at IS blir presset ut ettersom IS nå har blitt et monster som også utfordrer saudiarabiske interesser. Men regimet har ikke tenkt til å gjøre dette selv, men vil få noen til å gjøre jobben for seg, sier hun til Klassekampen.

Hellestveit mener Saudi-Arabia trolig er «den aktøren i regionen som har mest på spill» når det gjelder IS' framtid.

– Saudi-Arabia kommer ikke til å akseptere en løsning der sunniområder i Irak igjen blir presset inn under et sjiadominert regime i Bagdad. Det samme gjelder i Syria. Saudi-Arabia er en av aktørene som har mye å tape på at det etableres en løsning i Irak og Syria som tjener Irans interesser, forklarer hun.

– Ambassaden skriver at Saudi-Arabia «deltar helhjertet i den USA-ledete kampanjen» mot IS. Stemmer det?

– Nei. Det er stor intern splittelse i regimet og mange som ikke deler den offisielle linjen. Saudi-Arabia er ikke en stat som nødvendigvis opererer med en enhetlig utenrikspolitikk, men der mye foregår gjennom uoffisielle kanaler, sier Hellestveit.

yohan@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 8. november 2014 kl. 19.35
Tirsdag 23. april 2019
ADVART: Politiet visste om terror­planene, men regjeringen fikk ikke beskjed. – Myndighetene har sviktet, sier den srilankiske politikk-professoren Jayadeva Uyangoda.
Onsdag 17. april 2019
BRENNBART: Tragedien i Notre-Dame setter fyr på en gammel fransk debatt om forholdet mellom staten og kirka. Mangemilliardærer lover nå enorme beløp.
Tirsdag 16. april 2019
KOALISJON: Sannfinnene er håret i bokstavsuppa som skal danne ny regjering i Finland.
Mandag 15. april 2019
BLOTTLAGT: USAs menneskerettighetsbrudd i Irak og Afghanistan, behandlingen av Guantánamo-fanger og sabotasjen mot Bernie Sanders er bare noen av Wikileaks’ avsløringer siden 2007.
Lørdag 13. april 2019
STRID: Eva Joly mener mediene må stå opp for Julian Assange. Aftenposten synes det er «for tidlig» å si om saken mot Wikileaks-sjefen truer presse- og ytringsfrihet.
Fredag 12. april 2019
UTLEVERING: Tidligere rådgiver for Julian Assange og jussprofessor Eirik Bjørge frykter at Wikileaks-sjefen står overfor et langvarig fengselsopphold i USA.
Torsdag 11. april 2019
SEIERHERRE: Israels statsminister Benjamin Netanyahu endte opp som valgvinner og samler en ny og historisk høyrevridd regjering.
Onsdag 10. april 2019
DOM: Uansett hva de mener om EU, har det store flertallet av britene liten eller ingen tiltro til egne politikeres håndtering av utmeldingen, viser ny rapport.
Tirsdag 9. april 2019
OVERGREP: Flere militser deltar i angrepet på Tripoli. Den største militsen har gjennom­ført flere utenomrettslige henrettelser, og en tidligere leder er ettersøkt internasjonalt.
Mandag 8. april 2019
VRIEN VEI: General Khalifa Haftars «seiersmarsj» mot Tripoli ble vanskeligere enn han trodde. – Dette blir ­blodig, sier Libya-ekspert.