Onsdag 5. november 2014
URETTFERDIG: Pensjonist Randi Hvalshagen kjøper vin på taxfree et par ganger i året, men synes det er realt å legge ned hele ordningen. – Noen har større muligheter enn andre til å kjøpe taxfree-varer. Det er en usosial måte å selge alkohol på, sier hun.
Et klart flertall vil skrote taxfreeordningen i bytte mot lavere alkoholavgifter:
Villig til å droppe taxfree
KUTT: Nordmenn vil bytte ut avgiftsfritt alkoholsalg på flyplassene med lavere priser på Vinmonopolet, ifølge polets egne tall. Denne høsten skal Stortinget avgjøre taxfree-ordningens framtid.

ALKOHOL

Det er i en undersøkelse gjennomført for Vinmonopolet at 54 prosent svarer at de vil avvikle taxfreeordningen.

Forutsetningen er at det avgiftsfrie alkoholsalget på flyplassene erstattes med lavere alkoholavgifter generelt.

Kun 21 prosent av de spurte vil heller beholde dagens taxfreeordning enn å senke alkoholavgiftene og dermed utsalgsprisene på polet, ifølge undersøkelsen.

Denne høsten diskuterer politikerne taxfreeordningens framtid. Om to uker skal Stortinget ta stilling til et forslag fra Senterpartiet og KrF om å la Vinmonopolet overta driften av taxfreebutikkene.

Fakta

Undersøkelsen:

• Det første spørsmålet i Vinmonopolets undersøkelse lyder: «Tenk deg at taxfree-ordningen ble avskaffet, men at alkoholavgiftene gikk ned så mye at prisene på Vinmonopolet gikk ned med 15 prosent. Hvordan ville du stille deg til dette?» Her svarer 54 prosent at de er positive, 21 prosent er nøytrale, 21 prosent er negative og 4 prosent vet ikke.

• Neste spørsmål lyder: «Tenk deg at Vinmonopolet overtok alle taxfreeutsalg her til lands. Du ville få tilgang på større utvalg enn i dag og med samme prisnivå som du opplever på taxfree som i dag. Hvordan ville du stilt deg til en slik ordning?» Her er 58 prosent positive, 22 prosent nøytrale, 16 prosent negative, mens 4 prosent vet ikke.

Undersøkelsen ble utført av TNS Gallup på oppdrag for Vinmonopolet. 1000 personer er intervjuet over telefonen i perioden 22. april–4. mai.

Vi drakk oss i hjel

– Da vi i sin tid fikk Vinmonopolet, var det fordi folket var i ferd med å drikke seg i hjel. Nå undergraves denne enorme suksessen av taxfree, og det vil vi ha en slutt på, sier Olaug Bollestad i KrF.

Hun legger til at hun helst skulle sett at hele taxfreeordningen ble fjernet.

– Taxfree er en indirekte subsidie av flybilletter, og legger opp til økt alkoholkonsum. Derfor hadde det beste vært å fjerne hele systemet.

– Hva tenker du om at et slikt forslag har brei støtte, så lenge det ledsages av et kutt i alkoholavgiftene?

– Jeg skal ikke være bombastisk, og må se hva som ville vært konsekvensene. Men KrF er nok ikke partiet som først vil gå i bresjen for å bruke lavere alkoholavgift som politisk virkemiddel.

Også Miljøpartiet De Grønne og Venstre har tatt til orde for å avvikle taxfreeordningen. Men MDGs Rasmus Hansson ser ingen grunn til at det bør føre til lavere vinpriser på polet.

– Det er ingen grunn til en slik oppkonstruert hestehandel. Taxfreeordningen har blitt en snøball som undergraver både klima- og alkoholpolitikken. Den bør legges ned, sier han.

Staten kan overta

Undersøkelsen fra Vinmonopolet spør også om folks syn på å la polet, som er statlig eid, overta taxfreeutsalgene.

Ifølge undersøkelsen er 58 prosent positive til at Vinmonopolet skal overta taxfreebutikkene. Kun 16 prosent av befolkningen er ganske eller svært negative til forslaget.

I dag drives taxfreebutikkene av private Travel Retail Norway. Ifølge Aftenposten har selskapet hatt et overskudd på til sammen 2 milliarder kroner siden det overtok taxfreesalgene fra SAS i 2005.

Spørsmålet i undersøkelsen lyder «Tenk deg at Vinmonopolet overtok alle taxfreeutsalg her til lands. Du ville få tilgang på større utvalg enn i dag og med samme prisnivå som du opplever på taxfree som i dag. Hvordan ville du stilt deg til en slik ordning?»

Kommunikasjonsdirektør Halvor Bing Lorentzen håper undersøkelsen får betydning for den pågående politiske debatten om taxfreeordningens framtid.

– Vi synes det er interessant å se hva kundene våre mener om spørsmålene som diskuteres, sier han.

Lorentzen går ikke med på at spørsmålene i undersøkelsen er ledende.

– Når det gjelder spørsmålet om at Vinmonopolet skal overta taxfree, var det nødvendig å understreke dette med større utvalg og samme pris for å unngå at folk skulle oppfatte det dit hen at prisene ville øke dersom vi overtok driften.

– Hva med scenarioet om at alkoholavgiften senkes dersom taxfreeordningen oppheves?

– 15 prosent lavere pris på polet tilsvarer omtrent de avgiftene staten går glipp av som følge av det avgiftsfrie taxfree-salget. Derfor har vi satt dette som en forutsetning for dette spørsmålet.

larsv@klassekampen.no

Fredag 15. november 2019
STRID: Ansatte ved politihøgskolen mener at styret må trekke seg dersom regjeringen tvinger gjennom studentkuttet ved politiutdanningen i Oslo.
Torsdag 14. november 2019
NY TID: Linn Herning har lenge vært bekymret for utviklingen av offentlig sektor. Først etter at hun ble alvorlig sjuk, ble hun ordentlig redd for at velferdsstaten ikke alltid kommer til å redde henne.
Onsdag 13. november 2019
KJØRER PÅ: Frp har abdisert som bilistenes parti, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han tar gjerne over tittelen.
Tirsdag 12. november 2019
MOT SKATT: En omfattende lobbykampanje i regi av sjømatnæringen ble sjøsatt for å hindre at norske oppdrettsselskaper skal bli ilagt grunnrenteskatt.
Mandag 11. november 2019
REDSKAP: Flere rødgrønne partier vil ta større kontroll over Oljefondet for å nå klimamål. SV åpner for å klimainvestere deler av fondet i Norge.
Lørdag 9. november 2019
SNAKKER: Flere LO-topper steilet da sentrale Ap-profiler åpnet for å ta med MDG i regjering. Nå har MDG gått i dialog med fagbevegelsen med mål om tettere samarbeid.
Fredag 8. november 2019
PRESSET: Trygderetten drukner i saker og har doblet saksbehandlingstida de siste årene. Nå må de forberede seg på en formidabel jobb om feilaktige Nav-saker skal behandles på nytt.
Torsdag 7. november 2019
URO: Det siste året har to av tre nye jobber kommet i bare to fylker – Oslo og Akershus. Aps Hadia Tajik mener regjeringens arbeidsmarkedspolitikk er «distriktsfiendtlig».
Onsdag 6. november 2019
GULL: Lakseoppdrett er god butikk. Samla formue til dei største eigarane i 18 av dei største selskapa runda ni milliardar kroner i 2018.
Tirsdag 5. november 2019
SLAKTA: Havbruksnæringa hentar ut ein ekstraprofitt på 20 milliardar kroner i året. LO meiner det trengst for å halde på og ut­vikle arbeidsplassar i Noreg.