Fredag 24. oktober 2014
Kan miste lørdagsavisa: Redaktør Øystein Øygarden i Vest-Telemark Blad er bekymret for regjeringens forslag om å legge ned postombæring på lørdager. Foto: Randi Berdal Hagen, Vest-Telemark blad
Regjeringen åpner for at Posten kan slutte å distribuere både post og aviser på lørdagene:
Postkutt rammer aviser
Undersak

Amedia: Et dramatisk forslag

Kommunikasjonsdirektør Stig Finslo i Amedia mener forslaget fra regjeringen kan få dramatiske konsekvenser for flere av de 78 lokalavisene mediekonsernet eier.

– Dette kommer på toppen av andre deler av den statlige mediepolitikken som påvirker mediene i en svært negativ retning, og dette skjer i en bransje som allerede er under meget hardt press, sier Finslo.

Han viser til regjeringens forslag om å kutte 50 millioner kroner i den direkte pressestøtten, forslaget om 8 prosent plattformnøytral moms, samt bortfallet av 50 millioner kroner i statlige annonser i avisene.

– Lørdag er en viktig lesedag som fortsatt har en sterk posisjon hos leserne. Postens distribusjon er svært viktig for infrastrukturen for ytringsfriheten. I Grunnloven § 100 står det også at staten skal legge til rette for ytringsfrihetens infrastruktur. Distribusjonen av aviser er en svært viktig del av denne infrastrukturen, sier Finslo.

Amedia forutsetter derfor at regjeringen opprettholder distribusjonene av aviser på lørdager, og at avisene ikke vil få økte kostnader.

– Hvis posten bare skal gå med aviser på lørdager, er det fare for at prisen blir vesentlig dyrere enn i dag. Det forventer vi at ikke vil skje, sier Finslo.

Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson Arild Grande frykter at regjeringen vil velte 100 millioner kroner i kostnader til lørdagsdistribusjon over på mediebransjen.

– Dette vil bety en katastrofe for avisene, mange av disse avisene har kniven på strupen fra før. I tillegg er det gjerne de minste lokalavisene som har kommet kortest med digital distribusjon, sier Grande.

Rune Hetland
Mange lesere kan miste lørdagsavisa hvis Posten kutter i sitt tilbud. – Dette er vi ikke forberedt på, sier redaktøren i Vest-Telemark blad.

Medier

– For oss vil det bli dramatisk hvis Posten ikke lenger skal levere avis på lørdager, sier Øystein Øygarden, redaktør i Vest-Telemark blad.

Han får støtte av Lands­laget for Lokalaviser (LLA).

– Dette viser at det ikke er digitaliseringen, men Posten som utgjør den største trusselen mot papiravisas framtid, sier generalsekretær Rune Hetland i LLA.

Fakta

Ny postlov:

• I sitt forslag til ny postlov ønsker regjeringen å redusere antall omdelingsdager fra seks til fem.

• Bakgrunnen er at Posten distribuerer stadig mindre post på lørdager.

• Staten vil spare 400 millioner kroner i støttekjøp fra Posten Norge AS ved en slik omlegging.

• Skal Posten opprettholde distribusjonen av kun aviser, vil det koste staten 100 millioner kroner.

• Loven er en tilpasning til EUs tredje postdirektiv, med full liberalisering av postmarkedet.

Kilde: Samferdselsdepartementet/Posten Norge AS

Koster 100 millioner

Tirsdag gjorde samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) det klart at regjeringen vil gi Posten tillatelse til å kutte ut postombæringen på lørdager, et forslag som tidligere ble avvist av den rødgrønne regjeringen.

I alt regner staten med å spare 400 millioner kroner ved å gå ned fra seks til fem dagers postombæring.

I forslaget som nå er sendt ut på høring, skisserer regjeringen to alternativer: Ett der all postombæring lørdager opphører. Det andre alternativet går ut på at Posten fortsatt har ansvar for ombæring av aviser, men ikke brev, pakker og annen post.

– Jeg tror ikke noen vil savne lørdagsomdeling av regninger, men omdeling av aviser blir noen steder en sentral del av debatten, vedgår politisk rådgiver Reynir Jóhannesson (Frp) i Samferdselsdepartementet

Han viser til at store deler av landet er dekket av avisenes eget distribusjonsnett.

– Men rundt 15 prosent deles ut steder der det ikke er egne avisbud. Nå skal vi gi høringsinstansene tid til å sende inn sine innspill, sier han.

Hvis postbudene fortsatt skal gå med aviser på lørdager, vil det koste 100 millioner kroner, ifølge Postens egne beregninger. Dette er kostnader som staten fortsatt må dekke, påpeker konserndirektør for kommunikasjon i Posten, Elisabeth Gjølme.

– Vi er forberedt på å fortsette å levere aviser på lørdager hvis politikerne beslutter det, så lenge det finansieres over statsbudsjettet, sier hun.

Fredagsavis på mandag

Landslaget for Lokalaviser mener endringen kan få store konsekvenser i en tid da de fleste papiraviser allerede er nede i knestående på grunn av fallende opplagstall og svikt i annonseinntekter. Også mindre riksdekkende aviser som Klassekampen, Dagsavisen og Vårt Land vil bli berørt.

– Dette handler ikke bare om penger, men om hva slags service og livskvalitet vi skal tilby folk som bor ute i distriktene. Mange ser ut til å glemme at Posten er en helt sentral del av vår felles infrastruktur, som skaper forståelse og identitet mellom innbyggerne, sier Rune Hetland.

Skulle Posten slutte å dele ut aviser på lørdager, vil det ikke bare ramme lørdagsavisene. Også mange abonnenter som bor utenfor avisenes naturlige dekningsområde vil få merke konsekvensene, ved at fredagsavisene kommer i posten på mandag.

– Det er mange som går med planer om å styrke helgesatsingen, fordi dette tradisjonelt regnes som de viktigste avisdagene for å nå leserne, sier Hetland.

– Kan ikke denne endringer være med på å framskynde overgangen til digital avis?

– Jo, men fortsatt er de digitale inntektene veldig små, kun rundt fem prosent i snitt for våre aviser. Og det er ingenting som tyder på at det vil øke i særlig grad i den nærmeste framtid. Å kutte postombæringen på lørdager er derfor en alvorlig trussel mot finansieringen av avisene.

Er ikke forberedt

Vest-Telemark blad i Kviteseid kommer ut tre ganger i uka og er en av få aviser som har klart å holde på leserne sine de siste årene, med et stabilt opplag på rundt 5600. Men hvis Posten får viljen sin, må leserne vente helt til mandag før de får lørdagsavis i postkassa. Da vil avisa trolig ikke ha andre alternativer enn å legge ned lørdagsutgaven.

– Vi er helt avhengig av Posten og har ikke noe alternativt distribusjonsnett. Vi er ikke forberedt på det og har heller ingen planer for hvordan vi skal løse en sånn situasjon, sier redaktør Øystein Øygarden.

Forrige uke lanserte han en ny nettavis for sine lesere. Mot å registrere seg kan de få fri tilgang til avisa i en prøveperiode, men etter hvert skal det meste av innholdet lukkes bak en betalingsmur forbeholdt abonnenter. Øygarden tror likevel ikke nettavisa vil være noen redning hvis postombæringen på lørdager blir nedlagt.

– Vi mener leserne skal få velge selv om de skal lese avisa på nett eller på papir. Dessuten er lørdagsavisa et veldig viktig fundament for oss, mange av våre lesere er glad i lørdagsavisa, sier Øygarden.

Generalsekretær Rune Hetland mener det bærer galt av sted hvis Posten bestemmer hvordan kriserammede mediebedrifter skal legge opp sin forretningsstrategi.

– Det vil være helt meningsløst om det er Posten som skal være med på å avgjøre hvordan avisene skal håndtere overgangen fra papir til digitale aviser. Spesielt alvorlig er det når det er de viktigste papirutgavene i helga som rammes, sier Hetland.

kultur@klassekampen.no

Torsdag 21. februar 2019
Sarah Sørheim kan bli Aftenpostens siste kulturredaktør. Sjefredaktør Espen Egil Hansen har ikke bestemt seg for om hun skal erstattes når hun nå går av.
Tirsdag 19. februar 2019
Strømmetjenestene forandrer ikke bare bokmarkedet, men også selve skrivingen. Tom Egeland har begynt å tilpasse romanene sine til lydbokformatet.
Mandag 18. februar 2019
90 av de 100 mest utlånte bøkene i norske biblioteker er barnebøker. En vellykket lesekampanje har æren, hevder lederen for Norsk bibliotek­forening, Mariann Schjeide.
Lørdag 16. februar 2019
SV vil ha en ny pressestøtteordning for gratisaviser på nett. – Vi vil ha en full gjennomgang av pressestøtten og modernisere den, sier SVs Freddy André Øvstegård.
Fredag 15. februar 2019
Private samlere får stadig større innflytelse over norske kunstmuseer. – Gavene kan bli en sovepute, advarer kunsthistoriker Jorunn Veiteberg.
Torsdag 14. februar 2019
Den nye filmen om Roald Amundsen fortsetter i sporene til andre norske helteepos, mener forfatter og medie­viter Espen Ytreberg.
Onsdag 13. februar 2019
Pornografiske lydbøker ligger lett tilgjengelig på Storytel. Nå skal sjefen se nærmere på eksponeringen.
Tirsdag 12. februar 2019
Landets største amatørteater­organisasjon for­tviler. Siden 2014 har statsstøtten til Frilynt stått på stedet hvil, selv om medlemstallet er doblet.
Mandag 11. februar 2019
At 5,7 millioner stipendkroner har kommet i retur på fem år, bør føre til strengere krav for tildeling, mener forfatter. Kravene er strenge nok, svarer NFFO.
Lørdag 9. februar 2019
Strømming av musikk skulle demokratisere musikkbransjen. Det motsatte har skjedd, hevder ny rapport.