Tirsdag 14. oktober 2014
FASES UT: Ny Tids redaktør Dag Herbjørnsrud hadde håpet på å komme inn under en ny støtteordning i Medietilsynet. I stedet kan det bli nye kutt til neste år.Foto: Monica Fagereng Larsen
Kulturminister Thorhild Widvey utsetter omleggingen av pressestøtten til ukeaviser:
Ny Tid kan gå dukken
Undersak

– Svakt av departementet

Redaktøren for Ukeavisen Ledelse, Magne Lerø, hadde forventet en omlegging av pressestøtten for ukeaviser allerede fra neste år.

– Jeg tror utsettelsen har sammenheng med at det har vært problematisk å finne fram til hvordan de ny kriteriene for tildeling skal innrettes, sier Lerø.

I likhet med Ny Tid mistet også Ukeavisen Ledelse 25 prosent av støtten fra Kulturrådet i år. Magne Lerø mener det ikke er noen grunn til å vente med omleggingen.

– Jeg synes det er svakt av departementet at de ikke gir svar på disse spørsmålene i neste års statsbudsjett. Men jeg vil vente med å bruke storslegga før jeg ser hva kulturministeren foreslår.

I sitt høringssvar til Medietilsynet forslag om nytt regelverk tar Lerø til orde for å innlemme ukeavisene i den ordinære pressestøtten for dagsaviser. Dette kan gjøres på enkelt vis, ved at ukeavisene får en sjettedel av støttebeløpet. Hvis regjeringen ønsker å ta spesielle språkpolitiske hensyn til enkelte ukeaviser, kan disse få bevilgninger direkte fra Kulturdepartementet, mener Lerø. Dette ville sikret Dag og Tid ekstra støtte, som den eneste riksspredte ukeavisa på nynorsk.

Kulturdepartementet har ikke svart på Klassekampens henvendelser.

Kulturministerens varslede omlegging av støtten til ukeaviser lar vente på seg. Redaktør Dag Herbjørnsrud frykter Ny Tid må legges ned.

Medier

Utsettelsen betyr at ansvaret for Ny Tid og tilsvarende ukeaviser blir liggende i Kulturrådet, som har igangsatt en utfasing av støtten til disse avisene.

– Vi ser dette som et forsøk på politisk nedleggelse. Hvis Ny Tid går inn, vil det ikke være noen radikale ukeaviser igjen som får offentlig støtte, sier Dag Herbjørnsrud.

Fakta

Støtte til ukeaviser

• Kulturrådet gir støtte til enkelte ukeaviser ut fra kvalitative vurderinger.

• I år deler rådet ut 14,6 millioner kroner til fem aviser.

• Ny Tid, Korsets seier og Ukeavisen Ledelse får alle et kutt på 25 prosent fra i fjor.

• I praksis betyr det at disse avisene fases ut av støtteordningen.

• Morgenbladet og Dag og Tid får 5,1 millioner kroner hver i 2014, en økning fra i fjor.

– En villet politikk

Kulturminister Thorhild Widvey (H) angriper pressestøtten på flere fronter. I statsbudsjettet legger regjeringen opp til å kutte 50 av 308 millioner kroner i den ordinære pressestøtten til dagsaviser.

Men også flere ukeaviser vil få trangere økonomiske kår med den blå regjeringen.

Kulturminister Widvey har tidligere varslet at ansvaret for pressestøtten til ukeaviser skal overføres fra Kulturrådet til Medietilsynet. I april sendte departementet ut et forslag til omlegging på høring, med frist 1. juli. Men i departementets forslag til statsbudsjett er ikke ukeavisene nevnt med ett ord. Dermed blir ansvaret etter alt å dømme liggende i Kulturrådet, selv om det er på tvers av rådets egne ønsker.

Utsettelsen kan få store konsekvenser Ny Tid og de fire andre ukeavisene som mottar penger med dagens ordning, blant dem Ukeavisen Ledelse og Korsets seier. I år opplevde Ny Tid å få støtten kuttet fra 3 millioner kroner til 2,3 millioner som følge av regjeringas øvrige kutt i Kulturrådets budsjetter. At Ny Tid fikk det største kuttet, ble begrunnet i kvalitative vurderinger, uten at det ble gitt noen nærmere forklaring.

Tidligere i vår sa Dag Herbjørnsrud til Klassekampen at han opplevde det som en Kafka-prosess. Nå kan det ende med at den tradisjonsrike ukeavisa, som ble opprettet som partiorgan for det nystiftede Sosialistisk Venstreparti for 40 år siden, kan forsvinne over i historien.

«Det ligger i kortene at avisene blir faset ut hvis ikke tilskuddsrammene våre øker», varslet Kulturrådets leder Yngve Slettholm i april.

– Mitt inntrykk er at dette ikke er helt tilfeldig, men et resultat av en villet politikk fra den sittende regjeringen. Hvis vi blir borte, forsvinner den siste radikale motmaktsstemmen blant ukeavisene, sier Herbjørnsrud.

Ny Tid har i mange år slitt med store økonomiske problemer. I fjor meldte Herbjørnsrud avisa konkurs, fordi han ikke hadde penger til å betale lønn til de ansatte. Men den venstreradikale avisa har overlevd mot alle odds, og kommer nå ut i et ukentlig opplag på 2.200 og med nye eiere.

Kan bli nullet

Under den rødgrønne regjeringa fikk Ny Tid 3 millioner kroner, fordelt av Kulturrådet. Men etter regjeringsskiftet ble støtten kuttet med 25 prosent, til 2,25 millioner kroner.

Nå som det er klart at ansvaret likevel ikke vil bli overført til Medietilsynet til neste år, frykter Dag Herbjørnsrud at avisa vil bli «nullet» ut i tråd med Kulturrådets regler for utfasing. I så fall kan støtten bli redusert med ytterligere 60 prosent til neste år, til 800.000 kroner, og så ende med null kroner i 2016.

– Det vil være vanskelig å drive en ukeavis som vår med så lite i støtte. Et alternativ vi da kanskje må vurdere, er å legge om til færre utgivelser. Men da vil vi jo ikke lenger kvalifisere til å få ukeavis-støtte, sier han.

I går kveld var det krisemøte i Ny Tids styre, hvor avisas framtid sto på dagsordenen. Hvis Ny Tid mister all støtte, vil den totale potten på om lag 14 millioner kroner bli fordelt på de gjenværende ukeavisene som er med ordningen. Trolig vil Morgenbladet og Dag og Tid komme best ut av en slik omfordeling.

jonas.braekke@klassekampen.no

Onsdag 17. april 2019
Steikende sol tilsier ikke lenger bare glade badedager, men også tørke og skogbrann. Hva er egentlig «pent» og «stygt» vær i klimakrisas tid?
Tirsdag 16. april 2019
Halvparten av abonnentene til Helgelendingen kan miste avisa med ny postlov. – Dette blir alvorlig for oss, sier redaktør Geir Arne Glad.
Mandag 15. april 2019
Skodespelarar slår ring om Eirik Stubø med støtteopprop.
Lørdag 13. april 2019
En rapport av Sigurd Høst blir brukt til å begrunne regjeringens nye medie­politikk. Selv kjenner han seg ikke igjen i Trine Skei Grandes påstand om at store områder ligger i «medie­skygge».
Fredag 12. april 2019
Norske forlag vil fremdeles ikke levere lyd­bøker til konkurrentenes strømmetjenester. – Aktørene ser seg ikke tjent med å komme til enighet, mener medieviter Terje Colbjørnsen.
Torsdag 11. april 2019
For tre år siden refset KrF og Venstre regjeringen for å sabotere omdelingen av aviser. I dag får mellompartiene selv refs for å ha sviktet papiravisene.
Onsdag 10. april 2019
200.000 lesere vil miste papiravisa som følge av regjeringens spareplan for Posten. Større aviser som Nationen rammes hardt, mens lokal­aviser skjermes.
Tirsdag 9. april 2019
Vebjørn Sand får låne kommunal kremtomt uten å betale en krone. – Udemokratisk, mener kunstkritiker Kjetil Røed.
Mandag 8. april 2019
Gyldendal får kritikk fra Utdanningsforbundets Thom Jambak for å bruke spesialskrevne tekster til nye norskbøker. Forfatter Gro Dahle fant tjue relevante norske forfatterskap på stående fot.
Lørdag 6. april 2019
Goliat forlag ut­lyser krimkonkurranse med 100.000 i premie, men prispengene er egentlig et forskudd. – I beste fall småfrekt, sier forfatter Tom Egeland.