Tirsdag 14. oktober 2014
INGEN FEIRING: Liv Arum er generalsekretær i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO). Hun mener mange barn i fattige familier ikke vil få ha barnebursdag som følge av regjeringens forslag til statsbudsjett.
35.000 barn rammes av regjeringens kutt i støtten til uføre med foreldreansvar:
Tar fra de fattige barna
RAMMES: Regjeringen har lovet å «løfte mennesker ut av fattigdom». Likevel lanserer regjeringen en rekke kutt som vil ramme de fattigste i Norge.

FATTIGDOM

Tall fra NAV viser at 21.660 foreldre og 35.645 barn får en trangere økonomisk hverdag dersom regjeringens forslag om å kutte i barnestøtten til uføre familier blir en realitet.

I statsbudsjettet finansminister Siv Jensen la fram i forrige uke går regjeringen inn for at barnetillegget til uføre foreldre senkes fra 35.348 kroner til 7.020 kroner per barn.

Generalsekretær Liv Arum i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) mener kuttet vil skape flere fattige barnefamilier, og viser til Nav-tallene som dokumentasjon på hvor mange som i dag mottar barnetillegg.

– Dette er familier som har veldig dårlig råd i utgangspunktet. Vi har fått telefoner fra fortvilte foreldre som har to eller tre barn og som nå taper mange tusen kroner på den nye ordningen. Det mest groteske eksempelet er en familieforsørger som nå mister 98.000 kroner, sier Arum.

Fakta

Statsbudsjettet 2015:

• I forrige uke presenterte finansminister Siv Jensen regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015. Nå skal de forhandle med støttepartiene KrF og Venstre om forslaget.

• Det totale budsjettet er på nesten 1.200 milliarder kroner. I forslaget ligger skattekutt til en verdi av 8,3 milliarder, hvorav 4,1 milliarder er kutt i formuesskatten.

• En rekke foreslåtte kutt vil ramme fattige barnefamilier, deriblant kutt i barnetillegget for uføre foreldre, og høyere inntektskrav for å få foreldrepenger og sykepenger.

Kutt for de fattigste

Statistisk sentralbyrå regner 78.200 barn og unge under 18 år som fattige i dagens Norge.

I samarbeidserklæringen mellom regjeringspartiene og Venstre og KrF, slås det fast at partiene vil «jobbe for å løfte mennesker ut av fattigdom». I samme dokument forplikter regjeringen seg også til at «barn som vokser opp i fattige familier i Norge skal gis mer likeverdige muligheter».

Likevel er det, i tillegg til kuttet for uføre foreldre, en rekke tiltak i regjeringens forslag til statsbudsjett som rammer de fattigste og deres barn hardt:

De med lavest inntekt mister foreldrepenger når inntektskravet dobles, til 88.370 kroner i året.

Også inntektskravet for å få sykepenger dobles, til 88.370 kroner i året. LO anslår at 100.000 lavtlønnede og syke personer vil rammes av kuttet.

Det kuttes for arbeidsledige, når de mister sine feriepenger. Det betyr at de går fra 68 til 62 prosent av tidligere lønn.

Enslige forsørgere får også mindre. I dag kan de få såkalt overgangsstønad, som er på nesten 200.000 kroner i året, i tre år. I budsjettforslaget skal de enslige forsørgerne få denne stønaden i maks ett år.

KrF: Omvendt Robin Hood

KrF reagerer sterkt på disse kuttene.

– Alle politikere har snakket om hvor viktig det er å bekjempe fattigdom blant barn. Når jeg ser dette budsjettet tenker jeg på en omvendt Robin Hood. Her tar vi fra dem som har minst, de enslige forsørgerne og de funksjonshemmede, og så gir man skatteletter til de som har mest, sier Olaug Bollestad, som er KrFs talsperson for politikk for mennesker med funksjonsnedsettelse.

Hun finner ikke igjen løftene fra samarbeidsavtalen i Høyre og Frps budsjettforslag.

– Det er stor avstand mellom det de sier og det de gjør, det er to forskjellige verdener, sier hun.

Samtidig etterlyser hun den tiltakspakken mot barnefattigdom som støttepartiene ble lovet i samarbeidsavtalen, og som var varslet allerede i det reviderte budsjettet i 2014. Den er heller ikke å finne i budsjettet for 2015.

Færre barnebursdager

– Nå ligger det ingenting inne på tiltakssida, samtidig som det er en rekke kutt i inntektene for fattige familier med barn, sier Bollestad. På tross av løftene fra samarbeidsavtalen, har ikke fattigdom eller fattige barnefamilier fått en sentral plass i årets statsbudsjett. Mens de rødgrønne nevnte «fattigdom» elleve steder i sitt siste budsjett, har de blåblå bare nevnt dette ett sted. Dette er til gjengjeld fra en nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, som ble opprettet som en egen post av de rødgrønne.

Liv Arum i Funksjonshemmedes fellesorganisasjon mener kuttene til uføre barnefamilier viser at regjeringen ikke satser på å bekjempe fattigdom.

– Dette er dramatiske kutt for dem med de laveste inntektene. Resultatet vil bli mange barn som ikke får ha barnebursdag, ikke kan delta på sosiale arenaer, og ikke eie sin egen en sykkel, sier hun.

siment@klassekampen.no

emiliee@klassekampen.no

Tirsdag 28. januar 2020
OMKAMP: For fem måneder siden brukte Erna Solberg 20 milliarder kroner på bompengeforliket som skulle berge regjeringen. Nå varsler Frp at avtalen ikke gjelder lenger.
Mandag 27. januar 2020
HJELP: Universitetet på Ås kan allerede i år bli tvunget til å gi fra seg byggene sine til Statsbygg. Tillitsvalgte frykter økt husleie.
Lørdag 25. januar 2020
KRITISKE: Den svenske eiendomsmagnaten Ilija Batljan vil kjøpe velferdsbygg i Norge og leie dem tilbake til det ­offentlige. Men han får motstand.
Fredag 24. januar 2020
EIENDOMSBARON: Den tidligere sosial­demokratiske topp- politikeren Ilija Batljan har tjent seg søkkrik på kjøp av offentlig eiendom i Sverige. Nå står Norge for tur.
Torsdag 23. januar 2020
NYE TIDER: Flere Frp-topper vil lokke Sp over i et framtidig borgerlig regjeringssamarbeid. «Komisk», svarer Sp.
Onsdag 22. januar 2020
VIKEN: Med Frp tilbake i Stortinget kan det gå mot oppløsning av Viken før 2021.
Tirsdag 21. januar 2020
EXIT: Frp-nestor Carl I. Hagen maner sitt gamle parti til å drive nådeløs opposisjonspolitikk. Nå forventer han kamp om ledervervet.
Mandag 20. januar 2020
IGJEN: På Aps landsmøte i fjor vant partileder Jonas Gahr Støre slaget mot dem som vil utvide grensa for selvbestemt abort. Men krigen er ikke vunnet.
Lørdag 18. januar 2020
PLAN: SV vil nå måla i Parisavtalen gjennom prosjektet «grøn ny deal». Eit av tiltaka er å kjøpe kriseramma norske verft, for å gjere dei ­grøne og sikre at arbeidsplassane blir i Noreg.
Fredag 17. januar 2020
KLAR TALE: Det er uholdbare tilstander i luftambulansetjenesten, sier Margit U. Kristoffersen fra gata i Alta. Hun er ikke alene om å mene at staten bør inn og overta ambulanseflyene.