Mandag 13. oktober 2014
Miljøkollaps

• I eitt år har vi venta på kva slags klima- og miljøpolitikk regjeringa skulle føre. Forventningane har vore høge. I landsmøtetalen sin i 2013 sa Trine Skei Grande at «en ny regjering vil komme til å føre en bedre klima- og miljøpolitikk enn den sittende regjeringen». I regjeringserklæringa var ikkje klima mellom regjeringas åtte prioriterte saker, men Solberg la vekt på miljøet i sin landsmøtetale til Høgre våren 2014. Også i regjeringas trontale i haust var klima eit viktig tema. Vi har å gjere med ein evig talestraum om klima, men krana blir skrudd igjen når budsjettpengane skal fordelast.

• Klima- og miljødepartementet har fått tolv prosent kutt – størst av alle departement – medan Miljødirektoratet blir kutta åtte prosent. Vegutbygging aukar meir enn løyvingane til bane (tolv mot åtte prosent), medan potten til gang- og sykkelvegar er kutta med 60 millionar kroner. Støtta til frivillig skogvern er kutta med to tredelar – eit klart løftebrot. Bilavgifter er kutta med 830 millionar. Avgiftene på diesel og bensin kuttast kraftig. Skattefrådrag på enøktiltak og fjerning av moms ved leasing av elbil er to av tiltaka dei fire samarbeidspartia blei samde om at skulle kome i 2015-budsjettet, men desse postane er ikkje å sjå no. Dei fleste miljøorganisasjonane får ein reell nedgang i tildelingar, eller blir kutta fullstendig neste år.

• Framlegget til statsbudsjett for 2015 er ikkje berre eit forhandlingsutgangspunkt for møtet med Venstre og KrF – det er faktisk primærstandpunkta til Høgre- og Frp-regjeringa. Budsjettet vil både gje høgare norske klimagassutslepp og eit gråare og tristare Noreg: Situasjonen er alvorleg. Vi har ein statsminister og ei regjering som ikkje på nokon som helst måte har forstått alvoret, og som i tillegg kuttar i dei organisasjonane som kunne ha forklart dei saka. Alle påstandar om at ei ny regjering ville føre ein meir offensiv klimapolitikk er gjort til skamme. Det er pinleg for Erna Solberg som viser ein svak leiarskap i klimasaka, men mest av alt er det pinleg for nasjonen Noreg, som held fram med å dytte klimaproblemet over på verdas fattige.

Onsdag 19. desember 2018
• Regjeringen, LO og NHO presenterte i går en ny avtale om inkluderende arbeidsliv, som skal gjelde de neste fire årene. Den nye avtalen er utvidet og skal gjelde hele arbeidslivet. Målet med avtalen er å kutte sykefraværet med ti prosent.
Tirsdag 18. desember 2018
• Ville du synes det var ubehagelig dersom du hadde en sønn eller datter som ville gifte seg med en innvandrer? Statistisk sentralbyrå (SSB) har stilt et representativt utvalg nordmenn dette og andre spørsmål om holdninger til innvandring i...
Mandag 17. desember 2018
• Fredag vedtok Kongen i statsråd at Siv Jensen er inhabil i saker som angår Johan H. Andresen. Årsaken er at Andresen leier ut en hytte på Grimsøya i Oslofjorden til Frp-lederen – trolig til langt under markedspris. Siden leieforholdet ble...
Lørdag 15. desember 2018
• Den norske offentligheten deler seg i synet på den franske protestbevegelsen som har fått navnet «de gule vestene». Er de voldelige opportunister som ødelegger for en flott president, eller småfolk som uttrykker legitim bekymring når nye...
Fredag 14. desember 2018
• Onsdag stemte folkevalgte i den svenske Riksdagen gjennom et nytt budsjettet for 2019. Med knapt flertall var det budsjettet fra de borgerlige partiene Moderaterna og Kristdemokraterna som vant, mot forslaget fra dagens rødgrønne...
Torsdag 13. desember 2018
• I Oslo Høyres alternative budsjett for hovedstaden foreslår partiet å spare inn 48 millioner på renovasjon allerede fra 2019, skriver Dagsavisen. Det viser at Høyre besitter frekkhetens nådegave. Det var deres byråd som i sin tid ga...
Onsdag 12. desember 2018
• Den som vet hvordan pølser lages og anbudsprosesser går for seg, får aldri en rolig natts søvn igjen. I høst har flere aviser sett nærmere på bakgrunnen for at britiske Go-Ahead vant anbudet på...
Tirsdag 11. desember 2018
• Hvordan redde Europa fra EU-kritiske populister? Blant dem som har forsøkt å svare på det spørsmålet, er Frankrikes president Emmanuel Macron. Han kom til makten med en ambisiøs reformplan for unionen, som skulle sikre økonomisk stabilitet...
Mandag 10. desember 2018
• «Kanskje må vi søke i genene for å finne svar på Solvangs oppførsel i disse debattene.» Setningen er hentet ut av en klage til Kringkastingsrådet på programleder for NRKs «Debatten» Fredrik Solvang. Solvang og andre profilerte journalister...
Lørdag 8. desember 2018
• Natt til fredag ble justisminister Tor Mikkel Waras hus og bil tagget ned med hakekors og ordet rasist. I tillegg ble bilens bensintank forsøkt påtent. Den ansvarlige er i skrivende stund ikke tatt, og både politi og justisministeren selv...