Tirsdag 23. september 2014
IKKJE FERDIGTENKT: Ap-leiar Jonas Gahr Støre blir oppmoda om å tenkje på andre familietiltak enn å frede kontantstøtta.FOTO: HÅKON MOASVALD LARSEN, NTB SCANPIX
Tidlegare barne- og likestillingsminister: Ap må framleis vere mot kontantstøtta
Kontant Støre-oppgjer
Undersak:

… Men Hareide hyllar Støre

KrF-leiar Knut Arild Hareide meiner at det står respekt av utspelet frå Støre.

– Det er fantastisk flott av Støre at han seier dette. Eg er spesielt glad for at han vektlegg at dette er framtidsretta politikk for barnefamiliane. Då er det tydeleg at han ser kontantstøtta i eit anna lys enn kva Ap tidlegare har gjort, seier Hareide.

Han tykkjer ikkje det er overraskande at Støre møter motbør internt i Ap.

– Kontantstøtta blir mykje mobba i politikken. Men mange ser at kontantstøtte er eit velferdstiltak som kjem mange familiar til gode. Det er positivt dersom motstanden no blir svekt, seier han.

– Men er ikkje berre motstanden svekt fordi færre tek imot kontantstøtte enn før?

– Vel. Eit viktig argument mot kontantstøtta har vore at ho hindrar at innvandrarkvinner kjem i jobb. Men då kontantstøtta blei avvikla for toåringar, førte ikkje det til at fleire innvandrarkvinner kom i jobb. Så du kan like gjerne snu den forklaringa.

NEI TAKK: No kan kampen om kontantstøtta på ny kome opp i Ap. – Dei borgarlege er best på å drive borgarleg politikk, seier tidlegare likestillingsminister Grete Berget.

Kontant-støtta

– Støre seier han vil tenkje nytt i familiepolitikken, men det er ikkje å gå tilbake til den gamalmodige kontantstøtta, seier Grete Berget.

Ho var barne- og likestillingsminister mellom 1991 og 1996, og kan sjå tilbake på førti års medlemskap i Ap. Ho reagerer kraftig på at Støre vil vurdere å frede kontantstøtta.

I dag møtast Arbeidarpartiet til landsstyremøte. Der kan diskusjonane om kontantstøtta igjen blusse opp. I partiprogrammet slår Ap fast at dei vil avvikle kontantstøtta, men i helga tok partileiar Jonas Gahr Støre til ords for å «tenkje nytt» om ordninga.

Fakta

Kontantstøtte:

• Skattefri yting som blir gjeven til foreldre med barn som ikkje går i barnehage.

• Støtta ligg i år på 6000 kroner per barn i månaden.

• Støtta gjeld i dag berre eittåringar. Regjeringa har varsla at òg toåringar skal omfattast av ordninga.

• Ap har lenge vore motstandarar av ordninga, men partileiar Jonas Gahr Støre har opna for å frede ordninga.

Protestar på Facebook

– Det er ikkje sikkert at det vi har tenkt i tidlegare tiår er heilt riktig for komande tiår, sa Støre til NRK.

Berget er lite imponert over utspelet frå partileiaren sin.

– Det er greitt å tenkje nytt, men då kan ein ikkje berre pusse på framlegga frå dei borgarlege, seier Berget, som presiserer at ho uttaler seg i eigenskap av å vere tidlegare statsråd på feltet.

Berge har protestert kraftig mot Støres utspel på Facebook, og mange profilerte Ap-polikarar har støtta innlegget hennar.

Blant dei er stortingsrepresentant Gunvor Eldegard, tidlegare statsråd Ranveig Frøiland, tidlegare Oslo-byråd Gro Balas og sentralstyremedlem i Ap Kjersti Stenseng.

– Det er ikkje noka stemning for å frede kontantstøtta, så eit framlegg om det vil ikkje få støtte, seier Stenseng.

Ho legg til at ho ikkje trur Støre vil snu partiet i saka, men berre ønskjer debatt om framtidas familiepolitikk.

Finanspolitisk talsperson i Ap, Marianne Marthinsen, trur ikkje Støre vil vrake Aps mangeårige kontantstøttepolitikk.

– Eg er som Støre er oppteke av å tenkje nytt. Til dømes trur eg kontantstøtta bør aukast for dei som korkje har permisjon eller barnehageplass. Samstundes vil eg avvikle ordninga som eit generelt tilbod til alle småbarnsforeldre, seier ho.

KrF-flørt

Fleire har i etterkant av Støres utspel meir enn antyda at dette er eit taktisk grep for å nærme seg KrF.

– La dei borgarlege drive borgarleg politikk. Det er dei best på. Det er andre måtar å nærme seg KrF på enn å selje likestillingspolitikken vår, meiner Grete Berget.

Ho peikar på at Ap tradisjonelt har valt heilt andre løysingar enn kontantstøtta:

– Det har vore debatt om kontantstøtta i Ap, det opplevde eg også som statsråd. Men det overveldande fleirtalet i partiet har meint at gode permisjonsordningar, satsing på barnehage og SFO og auke i fedrekvota var betre løysingar enn kontantstøtta. Denne politikken har også vore banebrytande internasjonalt, påpeikar Berget.

Vil ha kortare arbeidsdag

Den tidlegare likestillingsministeren lanserer i staden ei anna løysing som kan hjelpe småbarnsforeldre i tidsklemma.

– Småbarnsforeldre har ein krevjande kvardag. Vi bør ta debatten om dei bør få kortare arbeidsdag, og leggje inn føringar som sikrar at ei slik ordning kjem både pappa og mamma til gode, seier Berget.

politikk@klassekampen.no

Lørdag 16. november 2019
2021: Fellesforbundets leder Jørn Eggum mener han ser nye takter fra MDG etter et konstruktivt møte. En sluttdato for olja er ikke regjerings­ultimatum, sier MDG.
Fredag 15. november 2019
STRID: Ansatte ved politihøgskolen mener at styret må trekke seg dersom regjeringen tvinger gjennom studentkuttet ved politiutdanningen i Oslo.
Torsdag 14. november 2019
NY TID: Linn Herning har lenge vært bekymret for utviklingen av offentlig sektor. Først etter at hun ble alvorlig sjuk, ble hun ordentlig redd for at velferdsstaten ikke alltid kommer til å redde henne.
Onsdag 13. november 2019
KJØRER PÅ: Frp har abdisert som bilistenes parti, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han tar gjerne over tittelen.
Tirsdag 12. november 2019
MOT SKATT: En omfattende lobbykampanje i regi av sjømatnæringen ble sjøsatt for å hindre at norske oppdrettsselskaper skal bli ilagt grunnrenteskatt.
Mandag 11. november 2019
REDSKAP: Flere rødgrønne partier vil ta større kontroll over Oljefondet for å nå klimamål. SV åpner for å klimainvestere deler av fondet i Norge.
Lørdag 9. november 2019
SNAKKER: Flere LO-topper steilet da sentrale Ap-profiler åpnet for å ta med MDG i regjering. Nå har MDG gått i dialog med fagbevegelsen med mål om tettere samarbeid.
Fredag 8. november 2019
PRESSET: Trygderetten drukner i saker og har doblet saksbehandlingstida de siste årene. Nå må de forberede seg på en formidabel jobb om feilaktige Nav-saker skal behandles på nytt.
Torsdag 7. november 2019
URO: Det siste året har to av tre nye jobber kommet i bare to fylker – Oslo og Akershus. Aps Hadia Tajik mener regjeringens arbeidsmarkedspolitikk er «distriktsfiendtlig».
Onsdag 6. november 2019
GULL: Lakseoppdrett er god butikk. Samla formue til dei største eigarane i 18 av dei største selskapa runda ni milliardar kroner i 2018.