Fredag 19. september 2014
PROTESTERTE: SVs representanter i den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen var alene om å ytre skepsis mot regjeringens plan om norsk Irak-krig i går.
Sp og MDG møtte ikke opp da Stortinget skulle konsulteres om norsk Irak-krig:
Gikk alene mot krigen
BORTE VEKK: SV var de eneste som protestere mot en norsk militær deltakelse i Irak da regjeringen la saken fram for Stortinget i går. Krigsskeptikerne i Sp og MDG stilte ikke opp på møtet.

KRIG i irak

I går ble det klart at Norge sender fem stabsoffiserer til USA for å delta i planleggingen av krigen mot Den islamske staten (IS) i Irak.

Dermed er Norge nå en del av den militære alliansen som skal bekjempe IS, og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide varsler at Norge kan komme til å sende ytterligere militære styrker i framtida:

– Det er umulig å si hvor langvarig et norsk bidrag vil bli, men det vil bli aktuelt å sende større bidrag seinere. Da vil vi konsultere Stortinget på nytt, sier Søreide til Klassekampen.

Fakta

Norge i krig mot IS:

• Regjeringen varslet i går at fem norske stabsoffiserer vil bli sendt til Irak for å vurdere et mulig større norsk militært bidrag i den militære intervensjonen mot IS.

• Rådgiverne vil først reise til USA, der mye av planleggingen nå foregår, og så til Irak.

• Regjeringen konsulterte i går Stortingets utvidede utenriks- og forsvarskomité om bidraget, og har varslet at den vil konsultere Stortinget igjen dersom Norge øker det militære bidraget ytterligere.

• Regjeringen sier at en eventuell opptrapping trolig vil innebære å støtte den irakiske hæren med såkalt «militær kapasitetsbygging».

Alene mot røkla

Regjeringen står fritt til å sende norske militære bidrag uten at dette stemmes over i Stortinget. Det er likevel et krav om at Stortinget skal konsulteres, og dette skjer gjennom den utvidede utenriks- og forsvarskomiteen. Her møter samtlige parlamentariske ledere, i tillegg til komiteens vanlige medlemmer.

I gårsdagens høring fikk Stortingets partier anledning til å komme med innspill til regjeringens plan. Opposisjonen kan også kreve at saken går for et åpent storting, dersom en tredjedel av komiteens medlemmer ønsker dette.

I går ble imidlertid SV sittende alene igjen som det eneste partiet som gikk aktivt mot at Norge skulle sende et militært bidrag, etter at verken Sp eller Miljøpartiet de Grønne stilte med representanter i komiteen.

– Vi i SV var de eneste som gikk imot en militær norsk deltakelse. Vi ønsket også at denne saken skulle diskuteres åpent i Stortinget, men dette fikk vi ikke støtte for, sier partileder Audun Lysbakken.

Skeptikere kom ikke

Både Sp og MDG er skeptiske til en norsk militær deltakelse i Irak. Likevel lyktes det ikke noen av partiene å stille opp med sine representanter til gårsdagens møte på Stortinget.

Samtidig som Norge vedtok å delta i en ny krig, var Sp og MDGs representanter enten bortreist eller forhindret til å møte på grunn av sykdom. Det er ikke tillatt å stille med vararepresentanter på disse møtene.

MDGs Rasmus Hansson var på reise med miljø- og energikomiteen i New York i går.

– Jeg har ikke blitt informert om hva regjeringen nå går inn for. I liknende saker tidligere har jeg blitt informert personlig over telefon av ministre, som for eksempel ved terrortrusselen i sommer. Denne gangen har jeg ikke hørt noen ting, og det er et problem, sier Hansson.

Sps parlamentariske leder Marit Arnstad var også med på denne reisen, mens partiets komitémedlem Liv Signe Navarsete var forhindret av sykdom i går.

Dermed satt krigsskeptikerne i SV igjen helt alene som motstandere av krigen.

– Nye bidrag vil måtte forankres i Stortinget på nytt, og da vil vi igjen be om at dette tas som en åpen diskusjon. Likevel ser vi nå at regjeringen har fått støtte fra alle utenom oss til å sende disse offiserene. Da gjør de det med visshet om at de kan få støtte til ytterligere styrker seinere, sier Lysbakken.

Frykter økt IS-støtte

Lysbakken beskriver de fem offiserene som et beskjedent bidrag, men frykter nå at Norge har tatt første skritt inn i det som kan bli en langvarig krig.

– Jeg frykter at vi nå blir med på en krig for at regjeringen skal vise handlekraft, uten at vi har en god plan for hvordan dette faktisk vil fungere i praksis, sier han.

– Hva er argumentene mot en militær intervensjon mot IS?

– Vi mener også at det er svært viktig at IS bekjempes, og vi har sympati for dem som kjemper mot dem også militært, som for eksempel kurderne. Likevel er det stor usikkerhet knytta til hva som nå skal skje videre. Dersom vi var sikre på at en vestlig militær intervensjon var det som skulle til for å stanse etnisk rensing og skape fred – ja, da ville også SV gått inn for dette, sier Lysbakken, og peker på at en krig kan få uante konsekvenser.

– Hva slags konsekvenser?

– Min største frykt er at IS vil kunne styrke seg blant den sunnimuslimske delen av befolkningen som et resultat av bombingen. Et annet problem er at IS også befinner seg i Syria, og det er ikke folkerettslig avklart om en koalisjon kan krysse grensa fra Irak. Norge har tatt et steg inn i et militært samarbeid vi ikke aner konsekvensene av, sier han.

siment@klassekampen.no

magnusl@klassekampen.no

Onsdag 8. april 2020
TENKER NYTT: Ap-leder Jonas Gahr Støre sier Norge ikke var godt nok forberedt på pandemi. Han ber om grundig evaluering når krisa er over.
Tirsdag 7. april 2020
KRISETID: I hvor stor grad skal krise­tiltakene fortsette etter påske? Tida er inne for en langsiktig strategi og ­retning for landet, mener flere i ­opposisjonen.
Mandag 6. april 2020
ENIG: Sju av ti nordmenn støtter regjeringens strenge korona­tiltak, viser en undersøkelse. Flesteparten av dem som er uenige, vil stramme enda mer inn.
Lørdag 4. april 2020
SPESIALIST: Hun var laboratorielege ved et sykehus i Aleppo. – Jeg kan jobbe og vil bidra i denne krisa, sier Itab Khalayli.
Fredag 3. april 2020
I FELT: Hver kveld siden 15. mars har Mohamed El Morabet gått gatelangs for å hindre bråk, slåsskamper og ­spredning av koronaviruset.
Torsdag 2. april 2020
BREMS: I morgen legger regjeringen fram en plan for kontantstøtte til korona­rammede bedrifter. SV, Rødt og LO vil ha klare regler som forhindrer at kapitalister beriker seg på ordningen.
Onsdag 1. april 2020
FRITT: Riksadvokaten instruerer politiet om å ikke prioritere saker som handler om besittelse av narkotika under pandemien.
Tirsdag 31. mars 2020
SPREDNING: Flere av dem som har dødd av korona­viruset, bodde på sykehjem. – Deltidskrisa kan ha forsterket korona-krisa, sier Mette Nord.
Mandag 30. mars 2020
DEBATT: Velferdsstatsforkjemper Linn Herning advarer mot å prioritere korona­tiltak over ressurssvake grupper. Hun ber venstresida våkne.
Lørdag 28. mars 2020
MØRKT: Koronakrisa kan gi rekordmange konkurser i år. Nå åpner staten lommeboka og vil gi direkte pengestøtte til bedrifter som er rammet.