Torsdag 17. juli 2014
ET SIKRERE OSLO: Så langt i år har politiet fått inn 15 færre anmeldelser av overfallsvoldtekter enn på samme tid i toppåret 2011. – Vi vet at det er den typen voldtekt hvor offeret er mest tilbøyelig til å anmelde forholdet, sier Kari-Janne Lid, leder ved avsnitt for seksualforbrytelser i Oslo.
Tre år etter voldtektsbølgen som rystet Oslo har hovedstaden blitt litt tryggere for kvinner:
Færre voldtekter i Oslo
Undersak:

Nå får Oslo et trygghetskart

Inspirert av København får Oslos innbyggere snart et kart over hvor trygge folk føler seg i de ulike nabolagene og hvilke tiltak som settes i gang, en såkalt «trygghetsindeks»,

En av initiativtakerne til prosjektet er bystyremedlem Anne Cathrine Berger (Ap).

– Foreløpig er det satt ned en gruppe som stiller spørsmål til byens innbyggere om hva som gjør dem uttrygge og hvor de kjenner seg utrygge, forteller hun.

Hun er fornøyd med at tiltaket settes i gang, men mener at arbeidet med forebygging av voldtekt i Oslo går alt for treigt.

– Det tar alt for lang tid å få i gang tiltak. Jeg kan for eksempel ikke skjønne at det skal ta to år å få satt opp flere gatelys, sier Berger.

Hun etterlyser en egen utrykkingsgruppe, også inspirert av København.

– Hver gang det skjer en overfallsvoldtekt kommer det med en gang en gruppe som ser på lysforhold, busker og gjemmesteder i området, også rydder de opp umiddelbart. Det vil jeg ha her i Oslo, sier Berger.

NEDGANG: Så langt i år er sju overfallsvoldtekter anmeldt i Oslo. – Det er gledelig å se en nedgang i overfallsvoldtekter, sier Kari-Janne Lid i Oslo-politiet.

voldtekt

– Én voldtekt er en for mye, men det er gledelig å se en nedgang i overfallsvoldtekter de siste årene, sier Kari-Janne Lid, leder ved avsnitt for seksualforbrytelser i Oslo politidistrikt.

I 2011 ble det anmeldt 55 overfallsvoldtekter i Oslo. Etter dette har tallene gått ned år for år med 29 i 2012 og 26 i 2013. Så langt i år har politiet fått inn sju anmeldelser. På samme tid i 2011 var tallet 22.

– Man kan ikke si at man er fornøyd. Det kan like gjerne være tilfelle at mørketallene har økt. Men når det gjelder overfallsvoldtekter tror jeg det har vært en nedgang, fordi vi vet at det er den typen voldtekt hvor offeret er mest tilbøyelig til å anmelde forholdet, sier Lid.

Fakta

Voldtekter i Oslo:

• Så langt i år er det anmeldt sju overfallsvoldtekter i Oslo. Det er anmeldt 87 voldtekter eller voldtektsforsøk.

• I hele fjor ble det anmeldt 216 voldtekter og forsøk, hvorav 26 var overfallsvoldtekter

• I hele 2011 ble det anmeldt 256 voldtekter og forsøk, hvorav 55 var overfallsvoldtekter.

Vakter i gatene

Sommeren for tre år siden skapte bølgen av anmeldte overfallsvoldtekter frykt blant Oslos innbyggere. Det førte blant annet til at daværende statsminister Jens Stoltenberg dro til København for å lære av hva danskene hadde gjort for å forebygge voldtekter, og Oslo kommune nedsatte en gruppe som utarbeidet konkrete forslag til hva som kunne gjøres for å forebygge.

I tillegg ble voldtektsgruppa til Kripos styrket med fire medarbeidere. Denne gruppa bistår politidistriktene i etterforskning av voldtekter.

Blant tiltakene som er gjort i Oslo er klipping av busker, bedre gatebelysning og bruk av byvakter på natterstid.

– Det kan være at tiltakene til Oslo kommune har hatt effekt, sier Lena Reif, leder for seksjon for seksuallovbrudd i Kripos.

– Det er små tall, men det er gledelig med en nedgang, sier hun.

Mørketall

Oslo opplever også en nedgang i anmeldelser av voldtekter generelt, altså både overfallsvoldtekter og andre voldtekter.

Til sammen har Oslopolitiet fått inn 87 anmeldelser for voldtekt eller voldtektsforsøk i første halvdel av 2014. Det er en nedgang på 16 prosent, sammenliknet med samme tid i fjor.

Eline Thorleifsson, overlege ved Overgrepsmottaket i Oslo, sier det er vanskelig å vurdere om det faktisk begås færre voldtekter i Oslo.

– Det er vanskelig å si noe om nedgang eller oppgang fordi mørketallene er så store.

Mottaket tar også mot dem som ikke ønsker å anmelde voldtekten.

– Noen lar være å anmelde fordi de tror at det går fortere over hvis de lar være, og noen er redde for konsekvensene, sier hun.

Thorleifsson forteller at om lag halvparten av dem som kommer til mottaket anmelder voldtekten, og at omtrent halvparten av dem som anmelder til politiet, også kommer til mottaket.

– Det er altså mye mellom der som ikke plukkes opp, sier Thorleifsson.

Mange slipper straff

Festrelaterte voldtekter eller voldtekter i nære relasjoner er saker som er vanskelig for politi og rettsvesen.

– Ofte er ikke sakene så kompliserte i seg selv, men de er vanskelige å bevise. Det er ikke så mange vitner eller spor, og da står man igjen med troverdigheten til fornærmede og tiltalte, Sier Reif i Kripos.

For mange slipper unna, tror Kripos-etterforskeren.

– I og med at det er så lav oppklaringsprosent og få som dømmes sammenliknet med hvor mange som anmeldes, er det nok mange gjerningsmenn som slipper unna straff, sier Reif.

I disse dager er Kripos i gang med å forebygge voldtekter på festivaler gjennom sin kampanje «kjernekar», en holdningskampanje som skal oppfordre unge til å ta vare på hverandre når de er på fest.

– Dessverre er har en del gutter en holdning om at hvis jenta er så full at hun ikke får sagt fra, er det bare å ta seg til rette, sier Reif.

lines@klassekampen.no

Torsdag 20. februar 2020
BREDDE: Mette Nord mener hun har oppskriften som vil løfte k­vinnelønna i lønnsoppgjøret.
Onsdag 19. februar 2020
ZERO AVGIFT: Widerøe trenger et solid avgiftskutt for å redde distriktsflyene. Nå får selskapet uventet støtte fra miljøorganisasjonen Zero.
Tirsdag 18. februar 2020
KUTT: Widerøe legger ned ruter over hele Nord-Norge. – Det er sjokkerende, sier direktør Arve Ulriksen i Mo Industripark.
Mandag 17. februar 2020
VRIENT: Å løfte de lavlønte har lenge vært viktig i LOs likelønnspolitikk. En fersk rapport viser at det ikke fungerer for store kvinnedominerte grupper.
Lørdag 15. februar 2020
OPPGJØR: Stats­minister Erna Solberg avviser at klima er relevant for iskant-diskusjonen – stikk i strid med KrF og Venstre.
Fredag 14. februar 2020
I VINDEN: Trygve Slagsvold Vedum tror at norsk havvind kan bli «en enorm industri». Olje er en viktig del av oppskriften.
Fredag 14. februar 2020
FØRE VAR: Fra 2010 til 2018 steg antall nordmenn som har uføreforsikring fra rundt 200.000 til 486.000. – Uføretrygda har blitt svekka, sier SV.
Torsdag 13. februar 2020
KLIMA: Aps programkomité foreslår tung statlig satsing på et nytt industrieventyr for hydrogen. Det kan skape titusener av arbeidsplasser, sier Jonas Gahr Støre.
Onsdag 12. februar 2020
REAKSJONER: Flere sentrale politikere fra Finnmark reagerer skarp på uttalelser fra etterretningssjef Morten Haga Lunde.
Tirsdag 11. februar 2020
OLJE I NORD: Finnmark ble lovet et oljeeventyr fra Johan Castberg-feltet, men fikk smuler. Det demper lysta på ny oljeleting i Barentshavet, sier flere Ap-topper.