Tirsdag 8. juli 2014
FORBUD OG PÅBUD: Vi vil være mot forbud og påbud der eneste virkning er å frata individet myndighet til å ta vare på seg selv, sier SV-leder Audun Lysbakken.
• Lysbakken lanserer nye frihetsprinsipper • Mener Ap regulerer folks privatliv
Mer frihet, færre forbud
Undersak:

– Må oppheve sexkjøpsforbud

Frank Rossavik er politisk redaktør i BT og har skrevet bok om SVs historie. Han ble overrasket da SV stemte mot flytevestpåbudet, men mener at dette ikke er nye toner:

– SV har mange ganger prøvd å kvitte seg med stempelet som forbuds- og påbudsparti. Det nye ville være om partiet klarte det.

– Kan dette bidra til økt oppslutning?

– Det skader vel ikke, men jeg tviler på om Lysbakken klarer å trenge gjennom som frihetsforkjemper. Han verken kan eller vil være konsekvent. Flytevestpåbud er én ting, men hvis han skulle ta prinsippene han nevner alvorlig, måtte han ha fulgt dem også der det kostet. Sexkjøpsloven er et nærliggende eksempel. Forbudet øker ingens frihet. Derimot ville en regulering av dette arbeidsmarkedet ha gjort det.

Rossavik mener det er mulig å argumentere sterkere for at reguleringer i arbeidslivet øker friheten for arbeidstakere, og for at en viss grad av økonomisk likhet er en forutsetning for manges frihet.

– Høyresida slipper for lett i disse debattene, og det skyldes at Ap er tafatte.

FRIHET: SV vil kvitte seg med stempelet som forbudsparti. – Folk må ha mulighet til å ta dumme valg, så lenge de ikke går ut over andre, sier Lysbakken.

Frihet

Jeg tror at hele venstresida, og ikke minst SV, har et image som forbudspartier, sier SV-leder Audun Lysbakken.

– Det vi trenger er ei venstreside som har en sterkere vilje til å regulere arbeidsliv og økonomi, og som bruker politikk til å sette grenser for markedskreftene, men som samtidig er kritisk til å regulere folks privatliv, sier han.

SV har de siste årene vaket rundt sperregrensa, og gårsdagens måling i Klassekampen på 2,7 prosent viser ikke tegn til bedring. I en tekst i dagens avis kaster Lysbakken seg inn i frihetsdebatten og lanserer SV som et frihetsparti. Samtidig tar han avstand fra høyresidas bilde av frihet.

Lysbakken lanserer to prinsipper han mener SV skal styre etter:

• Utøve skepsis mot å bytte frihet mot sikkerhet.

• Være forsiktig med å begrense den enkeltes personlige frihet hvis det ikke er nødvendig for å sikre andres frihet.

Fakta

SV i krise:

• I går presenterte Klassekampen en måling der SV har 2,7 prosents oppslutning.

• Det er det laveste SV har blitt målt til på de månedlige målingene Norfakta har levert til Klassekampen siden desember 2008.

• Arbeiderpartiet fikk 36,8 prosent på samme måling, og ser man på valgresultat må man helt tilbake til stortingsvalget i 1985 for å finne et tilsvarende gap mellom SV og Ap.

Stemte mot påbud

Det ferskeste eksempelet på SVs motstand mot forbud og påbud kom fram da partiet stemte mot et flytevestpåbud rett før sommeren. I sin tekst avviser Lysbakken argumenter som «hvis dette forbudet kan redde bare ett liv, er det verdt det». I fjor druknet 34 mennesker i fritidsbåt, og 27 av disse manglet redningsvest.

– Det understreker at arbeidet for at flere skal bruke flytevest er kjempeviktig, men vi må spørre oss om venstresida skal gå inn for å påby alt som er bra. Det åpner for en uendelig lang rekke som til sammen er en inngripen i folks privatliv og hverdag som jeg tror mange vil reagere negativt på.

Fellesløsninger

Magnus Marsdal, styreleder i Manifest analyse, sier at han heier på Lysbakken i denne debatten.

– Høyre gikk i sin tid imot regulering til ti timers arbeidsdag fordi det truet arbeiderens «frihet» til å jobbe mer enn ti timer. På samme nivå argumenterer de fortsatt. Det høyresida forsvarer er ikke menneskets frihet, men hierarki: eiernes og sjefenes adgang til fri utøvelse av privat dominans.

– Fellesløsninger som fedrekvote handler ikke om å tvinge noen til sitt eget beste, men om en frihetsfremmende motvekt til sjefens maktutøvelse.

Lysbakken mener Ap har utviklet seg i en uheldig retning de siste tiårene.

– De er mindre ivrige på å regulere arbeidslivet og økonomien, men mer ivrige på å regulere privatlivet til folk. Ap og SV har havnet ulikt i mange saker om personvern. Det er et spørsmål om hvorvidt vi vil oppgi privatlivets frihet mot sikkerhet.

Anette Trettebergstuen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet kommenterer i generelle vendinger:

– Historien har vist at sosialdemokratiet har gitt folk valgfrihet og frihet gjennom fellesskapsløsninger. Arbeiderpartiet er naturligvis kritiske til å overregulere folks privatliv, men jeg stusser litt over at Lysbakkens grense for inngripen i folks frihet ble nådd akkurat ved flytevestsaken: At SVs grense for ufrihet går ved å sikre tryggheten til sjøs.

Trettebergstuen mener det viktige framover blir å slå tilbake «høyresidas snevre frihetsforståelse»:

– Vi ser en regjering som gjennom å bygge ned rettigheter minsker folks frihet. I disse spørsmålene står SV og Ap på samme side.

astridr@klassekampen.no

Se også ideer side 16 og 17

Onsdag 8. april 2020
TENKER NYTT: Ap-leder Jonas Gahr Støre sier Norge ikke var godt nok forberedt på pandemi. Han ber om grundig evaluering når krisa er over.
Tirsdag 7. april 2020
KRISETID: I hvor stor grad skal krise­tiltakene fortsette etter påske? Tida er inne for en langsiktig strategi og ­retning for landet, mener flere i ­opposisjonen.
Mandag 6. april 2020
ENIG: Sju av ti nordmenn støtter regjeringens strenge korona­tiltak, viser en undersøkelse. Flesteparten av dem som er uenige, vil stramme enda mer inn.
Lørdag 4. april 2020
SPESIALIST: Hun var laboratorielege ved et sykehus i Aleppo. – Jeg kan jobbe og vil bidra i denne krisa, sier Itab Khalayli.
Fredag 3. april 2020
I FELT: Hver kveld siden 15. mars har Mohamed El Morabet gått gatelangs for å hindre bråk, slåsskamper og ­spredning av koronaviruset.
Torsdag 2. april 2020
BREMS: I morgen legger regjeringen fram en plan for kontantstøtte til korona­rammede bedrifter. SV, Rødt og LO vil ha klare regler som forhindrer at kapitalister beriker seg på ordningen.
Onsdag 1. april 2020
FRITT: Riksadvokaten instruerer politiet om å ikke prioritere saker som handler om besittelse av narkotika under pandemien.
Tirsdag 31. mars 2020
SPREDNING: Flere av dem som har dødd av korona­viruset, bodde på sykehjem. – Deltidskrisa kan ha forsterket korona-krisa, sier Mette Nord.
Mandag 30. mars 2020
DEBATT: Velferdsstatsforkjemper Linn Herning advarer mot å prioritere korona­tiltak over ressurssvake grupper. Hun ber venstresida våkne.
Lørdag 28. mars 2020
MØRKT: Koronakrisa kan gi rekordmange konkurser i år. Nå åpner staten lommeboka og vil gi direkte pengestøtte til bedrifter som er rammet.