Mandag 2. juni 2014
Må strupe filmtiltak: Film & Kino mister inntekter. Direktør Lene Løken forbereder filmfestivaler og cinemateker på at all støtte fra dem vil utfases innen 2016.
• Inntektene til Film & Kino stuper • Utfaser støtten til cinemateker, festivaler og skoler:
Kutter all filmstøtte
Undersak:

– Kulturdepartementet har ansvaret

– Nå er det opp til Kulturdepartementet om de fremdeles ønsker å ha filmfestivaler her i landet, sier Heidi Palm Sandberg, daglig leder i filmfestivalen Film Fra Sør.

Av et budsjett på 5,5 millioner, kommer i dag rundt 1,3 millioner kroner fra Film & Kino. Innen 2016 fases støtten ut – uten at Kulturdepartementet gir klare signaler om at de er villige til å steppe inn med finansiering. Det bekymrer Sandberg kraftig.

– For oss utgjør støtten fra Film & Kino en solid grunn­finansiering som vi er helt avhengige av.

At finansieringen kommer fra kinoenes bransjeorganisasjon i utgangspunktet, er egentlig ikke naturlig, mener Sandberg. Hun etterlyser en løsning.

– Kulturløftet bidro til at store deler av kulturbransjen fikk et økonomisk løft, men ikke filmfestivalene. Vår pott har blitt mindre, siden vår finansiering kommer fra blueray- og dvd avgiftene som ikke overraskende har sunket betydelig. Innen film er produksjonsleddet prioritert, mens formidling som for eksempel filmfestivaler og cinematek, er blitt forsømt. Nå ligger ansvaret hos Kulturdepartementet.

Også Cinemateket i Bergen rammes tungt av store kutt som følge av inntektstapet hos Film & Kino.

Cinematekets daglige leder Ole Petter Bakken mener dagene rundt og etter landsmøtet vil bli avgjørende – og han forventer en løsning.

– Kulturdepartementet sitter på gjerdet og venter? på at landsmøtet i Film & Kino gjør et endelig vedtak?. Slik var det i disse tider i fjor også, da vi fikk en ekstraordinær bevilgning fra departementet etter at landsmøtet hadde vedtatt kuttene. Siden departementet jobber med en filmmelding om filmformidling, ville det være veldig rart om de la ned alle cinematekene i år.

– Hva slags finansiering ønsker dere dere?

– Vi har hele tida vært klare på at vi ønsker en nasjonal cinematekpolitikk, der det mest naturlige er å samle støtten innunder Filminstituttet. Det er viktig å huske på at vi snakker om små summer. I fjor søkte cinematekene ?i de seks byene utenfor Oslo ?samlet om ?i underkant av ? sju millioner kroner? i statlig støtte?, som er en latterlig lav sum for å drive den typen kulturvirksomhet ? over det ganske land?. Det endte med at vi fikk 3,7 millioner kroner.

kultur@klassekampen.no

Film & Kino varsler at all støtte til cinemateker, filmfestivaler og skoler skal utfases innen to år. I dag starter bransjeorganisasjonens årlige landsmøte.

Kino

Inntektene til den kommunalt eide bransjeorganisasjonen Film & Kino er i fritt fall. I år har organisasjonen budsjettert med 49 millioner kroner i inntekter fra Norsk film- og kinofond. Det er mindre enn halvparten av inntektene i toppåret 2007.

– Det er absolutt en fortvilende og uhyre vanskelig situasjon, ikke minst for alle cinemateker og filmfestivaler som ikke vet om de kan regne med bevilgninger til neste år, sier Lene Løken, avtroppende direktør i Film & Kino.

Fakta

Film & Kino

• I dag og i morgen avholder Film & Kino sitt årlige landsmøte i Nydalen i Oslo.

• Et utvalg ledet av Haugesund-ordfører Petter Steen jr. foreslår å omdanne Film & Kino fra en medlemsorganisasjon for kommuner til en bransjeorgansisasjon for både kommunale og private kinoer, samt videobransjen.

• Utvalget foreslår også å gjøre Norsk kino- og filmfond til et selvstendig fond med et styre oppnevnt av Kulturdepartementet.

• Film & Kino forvalter Norsk kino- og filmfond og driver Bygdekinoen.

• Film & Kino har 17 ansatte i administrasjonen i Oslo og 16 maskinister i Bygdekinoen.

Kilde: NTB

Svikt i dvd-salg

Når Film & Kinos landsmøte åpner i Oslo i dag, vil direktør Løken tegne et dystert bilde av ringvirkningene dette vil få for andre deler av bransjen.

Film & Kino får mesteparten av sine inntekter fra Norsk kino- og filmfond, som forvalter den offentlige avgiften på all omsetning av video og dvd. Men i takt med at salget av film i fysiske formater har stupt, har også Film & Kinos inntekter skrumpet inn.

Film & Kino er pålagt av Kulturdepartementet å støtte en rekke tiltak for formidling og utbredelse av kvalitetsfilm. I mange år har cinemateker og filmfestivaler over hele landet vært prisgitt denne pengestøtten.

Men i fjor ble samtlige cinemateker strøket fra lista over støttemottakere. Etter en runde med protester, valgte imidlertid Kulturdepartementet å komme til unnsetning med en ekstraordinær bevilgning på 3,7 millioner kroner.

Også de 25 filmfestivalene som er med i Film & Kinos støtteordning fikk merke sparekniven. Støtten ble nesten halvert, til 7,2 millioner. Noe som gjorde at Kulturdepartementet måtte trå til med omtrent like mye.

Kutter all støtte

I budsjettene for 2015 og 2016 går det fram at Film & Kino ikke har noen forhåpninger om å snu situasjonen. Snarere tvert om. I 2016 er det ventet at inntektene fra videoavgiften vil bli redusert til 38 millioner kroner. Som følge av dette planlegger bransjeorganisasjonen en gradvis utfasing av all støtte til filmtiltak innen 2016. Også den årlige støtten som gis til Den kulturelle skolesekken og andre liknende tiltak går med i dragsuget.

– Vi har rett og slett ikke penger, og det er dessverre ikke noe vi kan gjøre noe med, sier Lene Løken.

Kulturminister Thorhild Widvey har heller ikke gitt noen løfter om å komme med flere redningspakker. Filmfestivaler og cinemateker er kjent for å ha en svært anstrengt økonomi. Fortsatt statlige overføringer er så langt den eneste løsningen som direktør Løken anser som realistisk.

– Vi vil ikke lenger ha midler til å utføre disse oppgavene. Skal dette fortsatt være et offentlig ansvar, så må det over på statsbudsjettet, sier hun.

Den siste redningsplanken var et forslag om å innføre en avgift på digital strømming og nedlasting av film, som har gjort et stort innhogg i dvd-markedet. Film & Kino utredet spørsmålet på oppdrag fra Kulturdepartementet allerede i 2011. Men da den rødgrønne regjeringen leverte sitt forslag til statsbudsjett før de gikk av i fjor høst, var forslaget om en strømmeavgift forlatt. Begrunnelsen var at det ville bli for vanskelig å gjennomføre.

Inviterer privatkinoer

Landsmøtet som starter i dag vil også bli det siste med Lene Løken i direktørstolen. Etter 21 år går hun av med pensjon. I alt 18 søkere hadde meldt seg da fristen gikk ut 5. mai. Den nye direktøren vil få ansvaret med å utforme Film & Kinos nye rolle som bransjeorganisasjon for samtlige kinoer i Norge, ikke bare de som er kommunalt eid.

I november i fjor la et utvalg ledet av Haugesund-ordfører Petter Steen jr. fram en utredning om Film & Kinos framtid. Et av forslagene som skal opp på årets landsmøte, er at også private kinoer skal få mulighet til å bli medlem. Privateide kinoer som nordiske Egmont Nordisk Film og SF Kino har i løpet av få år etablert seg i en rekke byer og tettsteder, og har nå 50 prosent av kinomarkedet. Å samle hele den norske kinobransjen vil gi Film & Kino økt gjennomslagskraft, mener Løken.

– Film & Kino er styrt av landsmøtet, som består av folkevalgte delegater fra kommunene. Dette har vært helt avgjørende for vår legitimitet som forvalter av fondet. Når disse nå erstattes av bransjerepresentanter, har ikke lenger Film & Kino samme legitimitet til å behandle offentlige midler, sier Lene Løken.

I framtida vil Kulturdepartementet trolig oppnevne et eget styre for Norsk kino- og filmfond – som vil få stadig mindre penger å rutte med.

jonas.braekke@klassekampen.no

Artikkelen er oppdatert: 2. juni 2014 kl. 09.45
Mandag 16. september 2019
Forfatter Bjørn Sortland er bekymret for norske barns mentale kondis. – Å lese i et kvarter er blitt «helt Himalaya», sier han.
Lørdag 14. september 2019
Petter Stordalens 190.000 Instagram-følgere har flere ganger sett ham posere med bøker fra Straw­berry-forlagene. Dette kan være ulovlig reklame, ifølge Forbruker­tilsynet.
Fredag 13. september 2019
Dagens Næringsliv og Morgenbladet kutter til sammen 38 millioner kroner for å bli mer digitale. – Vil gå utover kvaliteten, sier medieforsker.
Torsdag 12. september 2019
Styreleder Amund Djuve har gitt Morgenbladets redaktør en klar bestilling: driftsmarginen må opp på ti prosent. Denne uka startet nedbemanningene i ukeavisa.
Onsdag 11. september 2019
NTNU sliter med å få opp kvinneandelen ved filosofisk institutt. – Forsterker en trend hvor menn underviser menn om menn, sier student.
Tirsdag 10. september 2019
NRK Dagsrevyen har intervjuet ­dobbelt så mange rikspolitikere som lokalpolitikere ­under valgkampen. – Problematisk og uheldig, sier ­Venstre-ordfører Alfred Bjørlo.
Mandag 9. september 2019
NTNU-forsker ­forsvarer filosofibok med lav kvinne­andel. – Skal man fortelle en filosofihistorie til studentene, må den være sann, sier første­amanuensis Øyvind Eikrem.
Lørdag 7. september 2019
Flere forlag satser på hjemmesnekret journalistikk om sine egne utgivelser. Uten tydelig merking kan dette være et brudd på markedsførings­loven, advarer advokat.
Fredag 6. september 2019
NRK benekter at valgeksperimentet på Lillestrøm ble gjort for underholdningens skyld. Men som forskning er prosjektet helt verdiløst, mener samfunns­vitere.
Torsdag 5. september 2019
En ex.phil.-bok har en kvinneandel på åtte prosent. – Dette er bare en videre­føring av rådende konsensus i filosofifaget, sier en av forfatterne.