Lørdag 24. mai 2014
Snur: Bård Vegar Solhjell (SV) mener at dramatiske tider krever at politikerne tenker nytt. Nå vurderer SV å gå inn for nullmoms på digitale medier.FOTO: Anniken C. Mohr
• De rødgrønne nektet å innføre nullmoms for nettaviser • Nå åpner Ap og SV for momsfritak:
Snur om digital nullmoms
Undersak:

Beskyldes for å gi uklare signaler

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) har de siste årene argumentert for en felles lavmoms på åtte prosent for papiraviser og digitale medier. Forslaget ble først framsatt av Mediestøtteutvalget i 2010. Aviser som Dagbladet har kritisert MBLs standpunkt.

– Det er MBL som har åpnet for en lavmoms på 8 prosent. Jeg er overrasket over at de gikk kraftig ut med en så høy prosent, når både Høyre og Frp gikk inn for nullmoms, sier Ib Thomsen i Frp.

Han mener at MBL dermed har skapt usikkerhet om bransjens behov. Det avviser Randi Øgrey, leder for MBL.

– Vi har hele tida sagt at vi prinsipielt ikke ønsker en skattlegging av det frie ord. Men vi fikk klar beskjed fra den forrige regjeringen om at vi kunne glemme nullmoms og prøvde derfor å være løsningsorienterte, sier hun.

– Var det lurt å kommunisere forslaget om lavmoms på åtte prosent så tydelig som dere gjorde?

– Vi har hatt en toleddet strategi og vært pragmatiske i forhold til at lavmoms kan være nest best alternativ. Dersom det nå er flertall på Stortinget for å utvide momsfritaket til å gjelde digitalt, redaksjonelt innhold er det veldig velkomment, sier hun.

Øgrey sier at det særlig er to ting som gjør nullmoms mer aktuelt enn før: signaler fra Esa om at det er mulig å utvide nullsatsen til å omfatte digitale medier og at det er tøffe tak i mediebransjen.

– Krevende tider krever djerve politikere. Hvis det innføres plattformnøytralt momsfritak fra 2015 vil det gi viktig fart til innovasjonstakten i bransjen. Men det haster med en løsning.

Arild Grande (Ap)
Flertallet på Stortinget vurderer nå å innføre momsfritak for digitale medier. SV snur på grunn av krisetider i mediebransjen.

MEDIER

– Når situasjonen blir mer dramatisk, er vi politikere forpliktet til å tenke nytt. Nå åpner vi for nullmoms for digitale medier ettersom norsk presse er inne i en veldig kritisk periode.

Det sier Bård Vegar Solhjell, kulturpolitisk talsperson i SV.

I dag slipper papiravisene å betale moms, mens nettaviser og e-aviser betaler 25 prosent. Denne skjevheten har lenge vært et stridsspørsmål blant de folkevalgte.

Da SV satt i regjering, sa de rødgrønne kontant nei til å gi digitale medier momsfritak. Dette ble begrunnet med at det neppe ville bli godtatt av EFTAs overvåkingsorgan Esa.

– Vi må fortsatt vurdere dette elementet, men SV ønsker å begynne i en annen ende. Vi må se på hva som er riktig og nødvendig å gjøre, og så ta eventuelle problemer. Målet er å lette avisenes overgang til digitale plattformer, og da kan nullmoms være avgjørende, sier Solhjell, som understreker at partiet ennå ikke har konkludert i saken.

Fakta

Åpner for nullmoms:

• Flertallet på Stortinget vurderer nå å innføre momsfritak for digitale medier.

• I dag har papiravisene momsfritak, mens elektroniske publikasjoner betaler 25 prosent moms.

• Den forrige regjeringen avslo både forslag om lavmoms og nullmoms for digitale medier fordi den mente at EU ikke ville godta det.

• Det er betydelig handlingsrom i Esa for slike ordninger, sier statssekretær Knut Olav Åmås (H).

Flertall på Stortinget

Det ser nå ut til at flertallet på Stortinget anser momsfritak for nettaviser og e-aviser som en reell mulighet.

Klassekampen har snakket med de sju største partiene på Stortinget bortsett fra Venstre og Senterpartiet, og alle sier at de vurderer å gå inn for nullmoms for digitale medier.

I fjor sa daværende kulturminister Hadia Tajik (Ap) nei. «Det er sammensatte grunner til det: tekniske, økonomiske, juridiske og praktiske. Summen av disse er at det neppe lar seg gjennomføre», uttalte hun til Kampanje. Nå er partiet mindre kategorisk.

– Vi avventer utspill fra regjeringen, men det jeg kan si er at for oss sitter det langt inne å innføre moms på det frie ord, sier Arild Grande, mediepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

– Betyr det at dere vil vurdere nullmoms for nettpublikasjoner?

– Vi vurderer alle sider ved mediepolitikken. Momsspørsmålet er et av de viktigste spørsmålene i en bransje som trenger forutsigbarhet og stabilitet.

– Snur dere?

– Arbeiderpartiet er et åpent og nysgjerrig parti. Vi er hele tida på leting etter hvordan ytringsfriheten og det frie ord kan styrkes, sier Grande.

Mellom 0 og 25

Partiene avventer nå hva regjeringen foreslår. Kulturminister Thorhild Widvey (H) har varslet en plattformnøytral lavmoms, men har foreløpig ikke sagt hvilken prosent den skal ligge på.

– Vi har ennå ikke tatt stilling til nivået på momsen. Men det blir et sted mellom 0 og 25, og det er den laveste delen av skalaen vi diskuterer mest, sier Svein Harberg (H), leder for kulturkomiteen på Stortinget.

Han utelukker ikke at Høyres stortingsgruppe går inn for nullmoms også for elektroniske publikasjoner.

– Vi må ta inn over oss den virkeligheten vi er i. En stor andel av avisenes inntekter kommer fra papir, og nå ser man et stort fall i inntekter. Det er klart at vi må følge med på den utfordringen.

Snur på grunn av krise

Flere av partiene gir uttrykk for at dagens mediekrise gjør at de må vurdere sterkere virkemidler enn før.

– Når vi ser hvordan mediebransjen sliter, er det viktig at vi ser på momsen. Jeg håper at også Finansdepartementet og Kulturdepartementet er villige til å diskutere nullmoms, sier Geir Jørgen Bekkevold, kulturpolitisk talsperson i KrF.

Ib Thomsen i Frp sier at hans parti jobber for å oppnå momsfritak for nettaviser:

– Vi ser at det skjer dramatiske forandringer i folks mediehverdag. For at små aviser og lokalaviser skal henge med i utviklingen, må de være konkurransedyktige også på de plattformene folk bruker, slår han fast.

Klassekampen har tidligere skrevet at papiravisene vil tape rundt 500 millioner kroner dersom de må betale åtte prosent moms. Det er uklart hva det vil koste staten om digitale medier slipper moms, men Finansdepartementet er nå i gang med å regne på dette. Ib Thomsen mener det ikke nødvendigvis vil være snakk om store tap.

– Hvis en lokalavis flytter femti prosent av leserne over på lesebrett, vil det ikke bli en merutgift for staten, men teoretisk sett utjevnes.

Departementet på vent

Statssekretær Knut Olav Åmås (H) i Kulturdepartementet utelukker ikke momsfritak for digitale medier:

– Vi ser nå på en rekke ulike modeller og de ulike virkningene av dem, skriver han i en e-post til Klassekampen.

Blant annet vurderer departementet hvordan et eventuelt inntektstap skal dekkes inn, i samarbeid med Finansdepartementet.

– Den forrige regjeringen mente at Esa ikke ville godta nullmoms. Hva er deres inntrykk?

– Den forrige regjeringen ville ikke engang diskutere lavmoms med Esa. Vår vurdering er at det finnes et betydelig handlingsrom innenfor ESA-avtalen for denne type ordninger.

mari.vollan@klassekampen.no

Onsdag 8. april 2020
At besøkstallet ved Nordnorsk kunstmuseum falt i fjor, henger sammen med at tallene hadde økt kraftig i foregående år, hevder den sparkede direktøren Jérémie McGowan.
Tirsdag 7. april 2020
På grunn av korona­krisa har Forsvaret stengt museene sine. Det har også ført til at flere medarbeidere er blitt sagt opp på dagen.
Mandag 6. april 2020
Aleksander Melli har brukt under en uke på å oversette «I smittens tid» fra italiensk til norsk. Flere forlag er i gang med koronabøker.
Lørdag 4. april 2020
Styreleder Grete Ellingsen ved Nordnorsk kunstmuseum tar bladet fra munnen om hvorfor direktøren fikk sparken. Men et tidligere styremedlem bestrider framstillingen hennes.
Fredag 3. april 2020
I koronaens tid blir stadig flere tekster, foredrag og forfattersamtaler lagt gratis ut på nettet. Forfatterorganisasjon advarer medlemmene sine mot å dele for mye.
Torsdag 2. april 2020
Videotjenesten Zoom er i hardt vær for sin behandling av personvern og sikkerhet. Forbrukerrådet håper nå at flere tjenester rydder opp.
Onsdag 1. april 2020
Navs kompensasjons­ordning til selv­stendig nærings­drivende blir trolig ikke utbetalt før tidligst i juni. Musiker Anja Lauvdal er redd for å miste leiligheten i mellomtida.
Tirsdag 31. mars 2020
Filmregissør Geir Greni etterlyser krisehjelp fra Norsk filminstitutt etter stengingen av kinoene. Men instituttet venter på svar fra regjeringen.
Mandag 30. mars 2020
Uansett hvor lenge unntakstilstanden varer, vil 2020 neppe bli et normalt inntektsår for museene. Museumsforbundet frykter at tapet kan vedvare i flere år.
Lørdag 28. mars 2020
En av ti nordmenn har liten tiltro til forsk­ning på kjønn og likestilling, viser en ny undersøkelse. I flere land er kjønnsstudier under sterkt press.