Onsdag 14. mai 2014
MOT STRØMMEN: I dag presenterer finansminister og Frp-leder Siv Jensen revidert statsbudsjett, som forventes å gi klare signaler om ytterligere kutt i formuesskatten. OECD anbefaler nå arveavgift og formuesskatt for å få bukt med stadig større økonomiske forskjeller. Foto: Vegard Grøtt, NTB scanpix
• OECD bekymret for raskt økende forskjeller i Norge • Anbefaler arveavgift
Siv fnyser av advarsler
Undersak:

Går mot norsk bunnplassering

Om regjeringen helt fjerner både arveavgiften og formuesskatten – slik både Frp, Høyre og Venstre lover i sine partiprogram – vil det bare være to eller tre av OECDs 34 medlemsland som har lavere samlet skatt på formue, arv og eiendom enn Norge.

Det viser tre professorer fra Senter for Skatteforskning ved NHH i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv.

Allerede før de blåblå fjernet arveavgiften og kuttet i formuesskatten var Norge blant lavskattlandene i OECD når det gjelder skatt på formue, arv og eiendom (vel å merke som andel av bruttonasjonalproduktet), langt bak eksempelvis USA, Storbritannia, Spania, Danmark og Sverige.

Fra før har de fleste land langt høyere eiendomsskatt enn Norge. Bare i land som Luxembourg og Sveits utgjør eiendomsskatten en markant lavere andel av Bruttonasjonalproduktet enn i Norge.

Professorene skriver også at mange land har eiendomsskatter som tar utgangspunkt i markedsverdier – i motsetning til Norge der det er politisk bestemt at likningsverdien settes vesentlig lavere enn markedsprisen.

ULIKT: Formuesskatter og arveavgift kan få bukt med ulikhetseksplosjon, påpeker OECD. – Vi er stolte over å ha fjernet arveavgiften, svarer finansminister Siv Jensen.

Ulikhet

De har knapt fjernet den, før OECD – Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling – anbefaler å innføre den igjen.

I en ny rapport viser OECD at de økonomiske forskjellene vokser raskt i nær sagt alle de 34 medlemslandene – og særlig raskt i noen av de anglosaksiske og nordiske landene, herunder Norge:

• Norge trekkes fram som ett av tre OECD-land som historisk har hatt en jevn inntektsfordeling, men der den rikeste delen av befolkningen i dag drar fra resten i et langt høyere tempo enn i land som Frankrike, Nederland og Spania.

• Den rikeste ene prosenten av befolkningen i Norge – mer enn 50.000 personer – har også raket til seg en større andel av den totale inntektsveksten fra 1975 og fram til finanskrisa i 2008 enn det den rikeste ene prosenten i eksempelvis Danmark, Portugal, Sverige og Italia har gjort .

Fakta

Ny rapport fra OECD:

• Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling – OECD – har utgitt rapporten «Top Incomes and Taxation in OECD Countries: Was the crisis a game changer?»

• OECD baserer seg på data samlet sammen av blant annet den bestselgende franske økonomen Thomas Piketty, og sammenlikner utviklingen i inntektsfordeling mellom OECD-landene.

• Organisasjonen peker i rapporten også ut en rekke konkrete politiske reformer som kan bidra til en mer rettferdig fordeling av ressursene.

Avviser snuoperasjon

Finansminister Siv Jensen, har allerede fjernet den norske arveavgiften. I dag legger hun fram sitt reviderte statsbudsjett, som forventes å inneholde klare signaler om ytterligere kutt i formuesskatten – samtidig som hun avviser å følge OECD-anbefalingene.

– Regjeringen er stolt over å ha fjernet arveavgiften. Den har vært uheldig for generasjonsskifter i familieeide bedrifter, i tillegg til at den har usosiale sider som rammer vanlige folk, skriver Jensen i en e-post til Klassekampen.

Finansministeren mener i tillegg at arveavgiften ikke var særlig effektivt omfordelende, fordi unntak og hull ga personer med store formuer mulighet til å omgå avgiften. Uansett kommer det ikke på tale å gjeninnføre den, som følge av OECDs nye anbefalinger.

– Regjeringen vil ikke gjeninnføre arveavgiften. Inntektsulikheten i Norge er blant den laveste blant OECD-landene. Fjerningen av arveavgiften endrer ikke dette, sier hun.

Arv fra Thomas Piketty

Etter at den franske økonomen Thomas Piketty ga ut bestselgeren Kapital i det 21. århundre, har den stadig stigende økonomiske ulikheten presset seg fram i den politiske debatten stadig flere steder.

OECD bruker da også data samlet inn av Piketty, i lag med flere andre økonomer, i sine ferske beregninger.

Samtidig som OECD-analytikerne peker på en rekke skattekutt for de rikeste i brorparten av OECD-landene som en av de viktigste årsakene til at ulikhetene øker, foreslår de en rekke skattereformer som kan bøte på problemet. Blant annet:

• Å reversere skatteletter og -unntak som favoriserer de med høyest inntekt.

• I større grad å skattlegge andre former for kapital enn vanlig lønnsinntekt, som formuer, frynsegoder og aksjeopsjoner.

• I større grad å innføre løpende eiendomsskatter.

• Å vurdere andre former for formuesskatter, slik som arveavgiften.

emiliee@klassekampen.no

Mandag 14. oktober 2019
FRONTER: Forbundsledelsen håper i det lengste på et kompromiss, men mye tyder på at det blir kamp­avstemning for eller mot EØS i Fellesforbundet.
Lørdag 12. oktober 2019
SMUTTHULL: ­Norge vil forplikte seg til å kutte 40 prosent av utslippene innen 2030 gjennom en avtale med EU. Men avtalen åpner for at man slipper å ta kuttene i Norge.
Fredag 11. oktober 2019
KONTROLL: Snart går toget for norsk råderett over jernbanen. Torsdag lammet ansatte på tog, buss og bane kollektivtrafikken i protest mot at EU får kontroll over togene.
Torsdag 10. oktober 2019
KRYMPER: De store industriarbeiderforeningene er ryggraden i Fellesforbundet. Men på mange verft er nå østeuropeiske innleide arbeidere i flertall.
Onsdag 9. oktober 2019
OPPRUSTING: Forsvarssjefen vil helst ha 25 milliarder kroner i økte forsvarsbudsjetter. Det er like mye som Solberg-regjeringens samlede skattekutt.
Tirsdag 8. oktober 2019
GÅR IKKE: – Tidenes grønneste budsjett, sier Venstres Ola Elvestuen om budsjettet som viser at Norge ligger an til å bryte klimamålene for 2020 og 2030.
Mandag 7. oktober 2019
AVSLAG: Anniken Nymo fra Harstad har sterke smerter og alvorlig angst og depresjon. Fastlege og psykolog mener hun ikke klarer å jobbe, men Nav-legen mener hun først må gå ned i vekt.
Lørdag 5. oktober 2019
SIER JA: MDG-profiler tar plass i Europabevegelsens sentralstyre. Byråd i Oslo, Hanna E. Marcussen, mener EU trengs for å løse klimakrisa.
Fredag 4. oktober 2019
BLÅ SMELL: Målet var at annenhver nordmann skulle bo i en Høyre-styrt kommune. Nå ligger det an til at knapt én av ti vil gjøre det.
Torsdag 3. oktober 2019
SKILT: Når lærerutdanningen i Nesna legges ned, sendes faglærerne til Bodø og studentene til Mo i Rana. Sist Nord Universitet prøvde å utdanne lærere i Mo i Rana, gikk det ikke.