Mandag 12. mai 2014
Folket i valg

• I morgen kommer Stortinget til å gjøre historiske og viktige endringer av Grunnloven. Etter forrige ukes vedtak om å gi loven oppdatert språkdrakt er det nå innskrivingen av en rekke menneskerettigheter som står for tur. Det dreier seg blant annet om retten til et sunt miljø, utdanning og helse. Men hvilke av disse endringene som nå vil bli vedtatt, og hva det enkelte parti går for og imot, har lenge vært forbløffende uklart. I praksis bryter derfor behandlingen av disse endringene med et viktig prinsipp: At folket skal kunne ta stilling til grunnlovsendringer i et valg.

• Grunnlovens paragraf 112 krever nemlig at forslag om endringer framsettes før et valg – og at de vedtas først etter valget. Dette skal gi oss velgere en mulighet til å si hva vi mener om forslagene når vi stemmer. Men hadde vi egentlig noen slik mulighet? Det er synd å si det, men nei. Som jurist Anine Kierulf sa i lørdagens Klassekampen: «Reelt sett er folket blitt overkjørt.» For da forslagene til endringer av Grunnloven ble framsatt i 2012, stilte alle partiene utenom Frp seg bak. Og i valget ble det slett ikke klart hva partiene ville gå inn for. (Det var vel strengt tatt ganske uklart for partiene selv også.) Det viser seg altså at politikerne helgarderte seg: De foreslo en hel haug av endringer, slik at det formelle kravet i Grunnloven var innfridd – slik at de først etter valget kunne bestemme seg for hva de til slutt ville gå for og imot. De hoppet altså bukk over prinsippet om at endringene skal forelegges folket i valg.

• Det er lite tillitvekkende at politikerne først i de siste dagene før avstemningen klarer å bestemme seg for hva de mener om endringene i vår øverste rettskilde. Anine Kierulf retter kritikken spesielt mot Høyre, som nå går imot flere av de økonomiske, sosiale og kulturelle rettighetene som ble foreslått i 2012. Men kritikken rammer også de andre partiene på Stortinget. I debatten om grunnlovsendringene – som har handlet mye om grensene for Stortingets makt – er det ett prinsipp som er blitt underslått: At over Stortinget står folket.

Onsdag 12. desember 2018
• Den som vet hvordan pølser lages og anbudsprosesser går for seg, får aldri en rolig natts søvn igjen. I høst har flere aviser sett nærmere på bakgrunnen for at britiske Go-Ahead vant anbudet på...
Tirsdag 11. desember 2018
• Hvordan redde Europa fra EU-kritiske populister? Blant dem som har forsøkt å svare på det spørsmålet, er Frankrikes president Emmanuel Macron. Han kom til makten med en ambisiøs reformplan for unionen, som skulle sikre økonomisk stabilitet...
Mandag 10. desember 2018
• «Kanskje må vi søke i genene for å finne svar på Solvangs oppførsel i disse debattene.» Setningen er hentet ut av en klage til Kringkastingsrådet på programleder for NRKs «Debatten» Fredrik Solvang. Solvang og andre profilerte journalister...
Lørdag 8. desember 2018
• Natt til fredag ble justisminister Tor Mikkel Waras hus og bil tagget ned med hakekors og ordet rasist. I tillegg ble bilens bensintank forsøkt påtent. Den ansvarlige er i skrivende stund ikke tatt, og både politi og justisministeren selv...
Fredag 7. desember 2018
• Tirsdag denne uka inviterte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie forskere, LO og NHO til frokostmøte om organisert arbeidsliv. Statsråden fra Høyre ønsket innspill til hvordan Norge kan stanse fallet i antall organiserte i...
Torsdag 6. desember 2018
• Det er uenighet innad i regjeringen om hvorvidt Norge skal signere FNs nye migrasjonsavtale, som i norsk oversettelse har fått navnet «Global plattform om trygg, velordnet og regulær migrasjon». Mens Venstre og Høyre er klare for å signere...
Onsdag 5. desember 2018
• De siste to ukene har mange hundre tusen franskmenn tatt til gatene i protestbølgen mot høye levekostnader og en varslet avgiftsøkning på drivstoff og strøm. Grasrotbevegelsen bak opprøret har fått navnet «De gule vestene», etter...
Tirsdag 4. desember 2018
• Avisa Nationen fyller 100 år og feiret i går seg selv med en stor jubileumsavis. I den forteller sjefredaktør Irene Halvorsen om grunnlaget for avisa: Forankret i norske lokalsamfunn, men med blikket vendt mot verden. Det er særlig synlig...
Mandag 3. desember 2018
• I dag starter FNs klimakonferanse i Katowice i Polen. Der samles verdens land for å komme et skritt nærmere en løsning på klimakrisa. Forhandlingene i Polen skal følge opp Parisavtalen, som ble inngått i desember 2015. Den sier at vi må...
Lørdag 1. desember 2018
• Klassekampen har denne uka skrevet om forslaget til nye læreplaner i grunnskolen som i disse dager er ute på høring. Kritikken har særlig dreid seg om at historie har blitt tonet kraftig ned til fordel for et nåtidsperspektiv. Tanken er at...