Tirsdag 6. mai 2014
15 TIMER: Knut Are Svenkerud er forbundsleder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund. Han ønsker en ordning der fengselsansatte skal kunne bytter vakter seg i mellom og jobbe inntil 15 timers vakter.
Fengselsansatte og lokale tillitsvalgte vil jobbe opp mot 15 timers vakter, men LO nekter:
– Bråk svekker sikkerheten
STRID: En konflikt om turnusordningen i norske fengsler har ført til at ansatte slutter og at fangene må sitte innelåst i større deler av døgnet.

JUSTIS

Ansatte i norske fengsler vil jobbe lengre vakter. Det får de ikke lov til av LO – på tross av at deres egne tillitsvalgte ønsker mer fleksibel arbeidstid.

Nå er situasjonen så betent at tillitsvalgte roper varsko om at det går på sikkerheten løs: Erfarne ansatte har sluttet i jobbene sine, og fangene må sitte innelåst i større deler av døgnet.

– Tida de innsatte får i fellesskap med andre er bortimot halvert. Når fangene sitter mer innelåst alene, øker risikoen for rus og isolasjonsskader, og fangene blir mer utagerende, sier forbundsleder Knut Are Svenkerud i Kriminalomsorgens yrkesforbund.

Fakta

Turnusstrid:

• Arbeidsmiljøloven gir lokale fagforeninger mulighet til å godkjenne turnus på opptil 10 timer.

• I tillegg kan sentrale fagforeninger godkjenne arbeidsdager på over 13 timer, dersom det er enighet mellom ledelse og ansatte.

• Fengselsbetjenter har tidligere kunnet jobbe doble vakter og bytte disse seg imellom. Ordningen ble stanset i 2011.

• Foreningene som organiserer fengselsbetjenter ønsker likevel å åpne for lengre turnusvakter. Dette har blitt stanset av LO Stat.

Vil jobbe 15 timer

Stridens kjerne er hvilke begrensninger arbeidsmiljøloven skal legge på de ansatte i fengslene.

Tidligere hadde ansatte i norske fengsler muligheten til å bytte vakter seg imellom og med arbeidsgiveren. De ansatte kunne jobbe doble sammenhengende vakter opp mot 15 timer i strekk. Ordningen var populær blant de ansatte, som dermed fikk en mer fleksibel arbeidstid.

I 2011 satte LO Stat likevel en endelig stopp for ordningen, og de fengselsansattes fagforeninger ble nektet dispensasjon fra arbeidsmiljøloven.

Siden den gang har fengselsforbundene forsøkt å forhandle fram en alternativ prøveordning, som LO har blokkert.

– Mange ansatte ble sinte og oppgitte, fordi de mente at dette fungerte veldig bra, sier nestleder Rita Bråten i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF).

– Ordningen innebar ikke at de ansatte jobbet mer, men mer fleksibelt. I stedet for å ha to dager oppmøte på jobben, kunne man jobbe lengre en av dagene, og ta fri den andre, sier hun.

Ansatte slutter

Nå sliter fengslene med at mange erfarne ansatte slutter og erstattes med ufaglært arbeidskraft, ifølge tillitsvalgte Klassekampen har snakket med.

– Når erfarne fengselsbetjenter slutter, og blir erstattet av ufaglærte uten fengselsskolen, så kan det få store konsekvenser for sikkerheten, sier Bråten.

I tillegg fører den nye ordningen til at færre jobber kveldstid.

– Bemanningen er den samme som før, men for å få kabalen til å gå opp må man kjøre nattbemanning gjennom større deler av døgnet. Det betyr at det er færre som jobber om kveldene, og de innsatte blir sittende innelåst mye lenger enn tidligere, sier Svenkerud.

– Vi vet vårt eget beste

Saken om arbeidstid i fengslene har klare likhetstrekk med turnusstriden ved Ladegården sykehjem i Bergen. Sykehjemmet hadde en forsøksordning der de ansatte fikk gå 13-timers turnuser i helgene.

Denne ordningen ønsket LOs største forbund, Fagforbundet, å sette en stopper for. Resultatet ble at ansatte meldte seg ut av forbundet, og Arbeidstilsynet avgjorde at forsøksordningen kunne fortsette.

Knut Are Svenkerud i Kriminalomsorgens yrkesforbund mener LO opptrer arrogant når de ikke vil lytte til de ansattes ønsker om fleksibel arbeidstid.

– LO mener at fengselsbetjentene ikke vet sitt eget beste, og de inntar en formynderrolle når de skal forklare oss hvordan vi best organiserer jobben vår, sier han.

Vil ikke svare

– Men er det forsvarlig å jobbe 15 timers vakter, slik dere vil?

– Jeg erkjenner at det må være noen rammer, men de klarer vi fint å sette selv. Vårt forslag innebærer at de ansatte selv velger om de ønsker å være del av ordningen, eller om de vil beholde dagens begrensninger. Dessuten er det begrenset hvor mange av de lengste vaktene man kan ha i løpet av et år. Det viktigste er at det totale antallet timer ender på det samme som i dag.

Klassekampen har kontaktet Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat. Hun sier hun ikke har tid til å svare fengselsforbundene.

– Jeg sitter midt i krevende lønnsforhandlinger nå, og har ikke tid til å snakke med pressen igjen før i juni, sier hun.

siment@klassekampen.no

magnusl@klassekampen.no

Fredag 13. desember 2019
IKKE HØRT: Allerede i 2014 stilte Nav-ansatte spørsmål ved om reglene for trygdeeksport ble tolket rett. Nesten alle ofrene i Nav-skandalen ble fengslet i årene etter.
Torsdag 12. desember 2019
FORANDRET: Martin Apenes var med på å bygge opp Nav, og mener det ikke ble som tenkt. – Politikerne skaper mistillit til offentlige tjenester, sier han.
Onsdag 11. desember 2019
I TRØBBEL: Både jetfly og forsvarshelikoptre er tatt i bruk for å sikre beredskapen i nord under Babcocks sammenbrudd. Det kan ende med en kjemperegning for selskapet.
Tirsdag 10. desember 2019
KRISE I LUFTA: Luftambulansen i Nord-Norge har sviktet 286 ganger på fem måneder. Helseminister Bent Høie vet verken prislappen eller hvem som skal ta regningen for ekstra beredskapstiltak.
Mandag 9. desember 2019
Hysj: Riksrevisjonen kritiserer regjeringen i ­hemmelig jager­flyrapport, men Forsvarsdepartementet hevder rapportens gradering gjør det ­umulig å fortelle hvor alvorlig kritikken er.
Lørdag 7. desember 2019
URO: SAS vil legge nye fly inn i et eget selskap med nye avtaler for de ansatte. Lederen i Norsk Kabinforening frykter at SAS ikke ønsker skandinaviske ansatte i framtida.
Fredag 6. desember 2019
HANDLEKRAFT: Regjeringen har på kort tid sørget for å mykne opp i au pair-reglene som skapte trøbbel for justisminister Jøran Kallmyr.
Torsdag 5. desember 2019
IKKJE FORSYNT: Trass i at Sp strir imot kvart forsøk på å skape raudgrøn samling, går partiet no saman med SV og Ap for å få opp sjølvforsyningsgraden.
Onsdag 4. desember 2019
PRESS: USAs press på europeiske Nato-land kommer ikke til å stanse frihandelsavtalen mellom Norge og Kina. Samtidig varsler utenriksminister Ine Eriksen Søreide en diskusjon om Norges forhold til Kina.
Tirsdag 3. desember 2019
NATO: Forholdet til Kina blir en viktig sak på Nato-møtet i London denne uka. Ap-leder Jonas Gahr Støre er skeptisk til å sende norske styrker til Asia.