Tirsdag 6. mai 2014
15 TIMER: Knut Are Svenkerud er forbundsleder i Kriminalomsorgens Yrkesforbund. Han ønsker en ordning der fengselsansatte skal kunne bytter vakter seg i mellom og jobbe inntil 15 timers vakter.
Fengselsansatte og lokale tillitsvalgte vil jobbe opp mot 15 timers vakter, men LO nekter:
– Bråk svekker sikkerheten
STRID: En konflikt om turnusordningen i norske fengsler har ført til at ansatte slutter og at fangene må sitte innelåst i større deler av døgnet.

JUSTIS

Ansatte i norske fengsler vil jobbe lengre vakter. Det får de ikke lov til av LO – på tross av at deres egne tillitsvalgte ønsker mer fleksibel arbeidstid.

Nå er situasjonen så betent at tillitsvalgte roper varsko om at det går på sikkerheten løs: Erfarne ansatte har sluttet i jobbene sine, og fangene må sitte innelåst i større deler av døgnet.

– Tida de innsatte får i fellesskap med andre er bortimot halvert. Når fangene sitter mer innelåst alene, øker risikoen for rus og isolasjonsskader, og fangene blir mer utagerende, sier forbundsleder Knut Are Svenkerud i Kriminalomsorgens yrkesforbund.

Fakta

Turnusstrid:

• Arbeidsmiljøloven gir lokale fagforeninger mulighet til å godkjenne turnus på opptil 10 timer.

• I tillegg kan sentrale fagforeninger godkjenne arbeidsdager på over 13 timer, dersom det er enighet mellom ledelse og ansatte.

• Fengselsbetjenter har tidligere kunnet jobbe doble vakter og bytte disse seg imellom. Ordningen ble stanset i 2011.

• Foreningene som organiserer fengselsbetjenter ønsker likevel å åpne for lengre turnusvakter. Dette har blitt stanset av LO Stat.

Vil jobbe 15 timer

Stridens kjerne er hvilke begrensninger arbeidsmiljøloven skal legge på de ansatte i fengslene.

Tidligere hadde ansatte i norske fengsler muligheten til å bytte vakter seg imellom og med arbeidsgiveren. De ansatte kunne jobbe doble sammenhengende vakter opp mot 15 timer i strekk. Ordningen var populær blant de ansatte, som dermed fikk en mer fleksibel arbeidstid.

I 2011 satte LO Stat likevel en endelig stopp for ordningen, og de fengselsansattes fagforeninger ble nektet dispensasjon fra arbeidsmiljøloven.

Siden den gang har fengselsforbundene forsøkt å forhandle fram en alternativ prøveordning, som LO har blokkert.

– Mange ansatte ble sinte og oppgitte, fordi de mente at dette fungerte veldig bra, sier nestleder Rita Bråten i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF).

– Ordningen innebar ikke at de ansatte jobbet mer, men mer fleksibelt. I stedet for å ha to dager oppmøte på jobben, kunne man jobbe lengre en av dagene, og ta fri den andre, sier hun.

Ansatte slutter

Nå sliter fengslene med at mange erfarne ansatte slutter og erstattes med ufaglært arbeidskraft, ifølge tillitsvalgte Klassekampen har snakket med.

– Når erfarne fengselsbetjenter slutter, og blir erstattet av ufaglærte uten fengselsskolen, så kan det få store konsekvenser for sikkerheten, sier Bråten.

I tillegg fører den nye ordningen til at færre jobber kveldstid.

– Bemanningen er den samme som før, men for å få kabalen til å gå opp må man kjøre nattbemanning gjennom større deler av døgnet. Det betyr at det er færre som jobber om kveldene, og de innsatte blir sittende innelåst mye lenger enn tidligere, sier Svenkerud.

– Vi vet vårt eget beste

Saken om arbeidstid i fengslene har klare likhetstrekk med turnusstriden ved Ladegården sykehjem i Bergen. Sykehjemmet hadde en forsøksordning der de ansatte fikk gå 13-timers turnuser i helgene.

Denne ordningen ønsket LOs største forbund, Fagforbundet, å sette en stopper for. Resultatet ble at ansatte meldte seg ut av forbundet, og Arbeidstilsynet avgjorde at forsøksordningen kunne fortsette.

Knut Are Svenkerud i Kriminalomsorgens yrkesforbund mener LO opptrer arrogant når de ikke vil lytte til de ansattes ønsker om fleksibel arbeidstid.

– LO mener at fengselsbetjentene ikke vet sitt eget beste, og de inntar en formynderrolle når de skal forklare oss hvordan vi best organiserer jobben vår, sier han.

Vil ikke svare

– Men er det forsvarlig å jobbe 15 timers vakter, slik dere vil?

– Jeg erkjenner at det må være noen rammer, men de klarer vi fint å sette selv. Vårt forslag innebærer at de ansatte selv velger om de ønsker å være del av ordningen, eller om de vil beholde dagens begrensninger. Dessuten er det begrenset hvor mange av de lengste vaktene man kan ha i løpet av et år. Det viktigste er at det totale antallet timer ender på det samme som i dag.

Klassekampen har kontaktet Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat. Hun sier hun ikke har tid til å svare fengselsforbundene.

– Jeg sitter midt i krevende lønnsforhandlinger nå, og har ikke tid til å snakke med pressen igjen før i juni, sier hun.

siment@klassekampen.no

magnusl@klassekampen.no

Fredag 24. mai 2019
BOMVEG: Ap-leiar Jonas Gahr Støre vil ta ned bomstasjonar og innføra eit meir rettferdig system for vegbetaling. Bompengetoppar vendar forslaget ryggen.
Torsdag 23. mai 2019
EIER IKKE: Regjeringen vil at flere skal bli boligeiere, men for mange sykepleiere i Oslo forblir boligdrømmen en drøm.
Onsdag 22. mai 2019
ISLAMSK FINANS: Bare 11,8 prosent av et utvalg norsk-somaliere i Oslo eier egen bolig. 95 prosent ville ha kjøpt dersom det fantes en boligfinansiering i tråd med islam.
Tirsdag 21. mai 2019
UTE: Regjeringa vil med lov hindra framtidig bruk av Oljefondet i Norge. Både Senterpartiet og Raudt reagerer.
Mandag 20. mai 2019
FRIHET: Ytrings­friheten er truet av både Facebook og hatprat, og Torbjørn Røe Isaksen vil ettergå hvordan de store private selskapene styrer offentligheten.
Lørdag 18. mai 2019
OMKAMP: Etter at regjeringens spare­plan har gått i vasken, tror Liv Signe Navarsete (Sp) på omkamp om Andøya.
Torsdag 16. mai 2019
PRISSJOKK: Frank Bakke-Jensen (H) åpner for at andre kan måtte ta regningen for ekstra kostnader. – Kan bety å sende regningen til velferden, pensjonister og fattige, sier SV.
Onsdag 15. mai 2019
GÅR NASJONALT: Rundt 500 bunadskvinner viste muskler foran Stortinget i går. De varsler kamp for fødeavdelinger over hele landet.
Tirsdag 14. mai 2019
LIKT OG ULIKT: Lammekarré og rødvin til tross, norske islam­kritikere fikk ikke servert det de ­ønsket seg da de hadde Steve ­Bannon til bords.
Mandag 13. mai 2019
OSLO-MØTE: De som kom for å høre om innvandring og islam, ble skuffet. Trumps tidligere sjefstrateg snakket mest om arbeiderklassen.