Lørdag 3. mai 2014
Ulikheter

• Den franske økonomen Thomas Pikettys storverk, «Le Capital au XXIe siècle» (Kapitalen i det 21. århundre), er nå kommet ut på engelsk og blir mottatt med overstrømmende begeistring. Han har nylig vært på en lengre boklanseringsturné i USA, der han er blitt mottatt som en superstjerne. Boka ligger både på Amazons og The New York Times’ bestselgerliste, og Piketty har holdt foredrag i IMF og Det hvite hus for president Obamas økonomiske råd. Klassekampen har også viet boka stor plass, med et bredt intervju med Piketty i mars og seinere en større bokanmeldelse av Håvard Friis Nilsen i april.

• Piketty bruker inntektsstatistikk tilbake til 1700-tallet for å analysere kapital, vekst og rikdomsfordeling. Han viser at ulikhetene, fordelingen av det samfunnsmessige overskuddet, har endret seg betydelig gjennom århundrene. På 1800-tallet var utbyttet på kapital målt mot nasjonalinntekten svært høy, mens den sank dramatisk fra 1920-tallet fram til 1960. Spesielt etterkrigstida var en periode der ulikhetene ble mindre. Men nå er dette snudd, og ulikhetene er igjen på vei mot sitt gamle nivå. Ikke siden før krakket på New York-børsen i 1929 har de aller rikeste i USA eid så mye som 25 prosent av samfunnets rikdom, slik de gjør nå. Pikettys forklaring er at formuer vokser mye raskere enn økonomien ellers, og han anbefaler progressiv beskatning av kapitalformuer. Piketty mener toppskatten for de aller rikeste bør være over 80 prosent, og viser til at USAs president Franklin Roosevelt under New Deal-perioden på 1930-tallet skattla de aller rikeste opptil 90 prosent.

• Vi gleder oss over Thomas Pikettys nye bok og debatten den reiser. Samtidig er det grunn til å minne om at det ikke er mangel på kunnskap som gjør at ulikhetene øker, men de politiske styrkeforholdene Fra 1920-tallet var arbeiderbevegelsen og andre radikale krefter på offensiven, noe som gjorde det mulig å skattlegge kapitalen og forbedre de sosiale forholdene for arbeiderklassen. Når disse kreftene nå er svekket, og kapitalen stadig styrkes på bekostning av arbeid, blir det stadig vanskeligere å føre en politikk for større likheter.

Lørdag 17. november 2018
• Samtidig som forslaget til brexit-avtale river og sliter i britene, blåser det opp til ny strid om EØS-avtalen i fagbevegelsen her hjemme. I går signerte lederne i Fellesforbundet og Norsk Transportarbeiderforbund en avtale om...
Fredag 16. november 2018
• «Gratulerer! Theresa May har lyktes med å forene en dypt splittet nasjon. Alle er enige om at avtalen hun har kommet opp med er forferdelig», skriver Martin Wolf i Financial Times. Ambrose Evans-Pritchard i The Telegraph sammenlikner den...
Torsdag 15. november 2018
• Osloskolens ubestridte sjef gjennom 18 år, Astrid Søgnen, går 1. desember over i en ny stilling i kommunen. Dermed har høstens intensiverte strid mellom Oslos utdanningsetat og byråd endt slik den kanskje måtte: Skolebyråd Inga Marte...
Onsdag 14. november 2018
• Under markeringen for avslutningen av første verdenskrig i Paris søndag gikk Frankrikes president Emmanuel Macron til kraftig angrep på nasjonalisme. I talen han holdt for de frammøtte, omtalte han nasjonalisme som et svik og «en...
Tirsdag 13. november 2018
• I går skrev avisa Vårt Land om alkoholservering på styresamlinger i de statlige helseforetakene. På tre styresamlinger i Helse Nord drakk de frammøtte alkohol for nesten 60.000 kroner, viser tall avisa har hentet inn. Det er ikke ny...
Mandag 12. november 2018
• Før helga meldte utenriksminister Ine Eriksen Søreide at Norge ikke vil inngå nye avtaler om eksport av forsvarsmateriell til Saudi-Arabia. I en e-post til NTB skrev hun at «[g]runnen for dette tiltaket er en helhetsvurdering av den siste...
Lørdag 10. november 2018
• I den svært EU-positive boka «Vi som elsker Europa» legger forfatteren Stein Inge Jørgensen stor vekt på at EU nå har fått en tyngre sosial profil. Han viser til at det i EU-traktatens artikkel 3 står at EU skal jobbe for sosialt...
Fredag 9. november 2018
• Kort tid etter at nestleder i Kristelig Folkeparti Kjell Ingolf Ropstad hadde etterlyst gjennomslag om abort i regjering, kvitterte statsminister Erna Solberg at KrF i forhandlinger med Høyre må få sette «et verdipreg på en felles...
Torsdag 8. november 2018
• Så var vi igjen kommet til den tida på året da vi kårer Norges rikeste mennesker ved å ettergå skattelistene. I år kunne vi dessuten notere oss en ny rekord: Investoren Kim Wahl er første nordmann med en årsinntekt på over én milliard...
Onsdag 7. november 2018
• Riksrevisjonen la i går fram sin rapport om kontroll av statlige selskaper i Norge. Der framgår det at lønnsveksten for ledere i statseide selskaper i mange tilfeller ligger langt over nivået regjeringen har gitt signaler om. Undersøkelsen...