Tirsdag 8. april 2014
Fornøyd frilanser: Skuespiller Anne Kokkinn mener det er et gode at det blir stadig flere frilansere blant skuespillerne. – Det vitner om et større arbeidsmarked, sier hun.
• 85 prosent av skuespillerne er frilansere • Teatrene ansetter færre enn de er forpliktet til
Flere står uten fast jobb
Det blir stadig færre faste jobber for skuespillere. Norsk Skuespillerforbund vil likevel ikke kreve flere faste ansettelser.

KULTUR

Stadig flere jobber som skuespillere i Norge, og stadig flere av dem er frilansere.

I fjor var det 85 prosent frilansere blant de aktive skuespillerne i Norsk Skuespillerforbund. Det er en kraftig økning siden 1996: Den gangen sto bare halvparten av skuespillerne uten fast jobb.

– Som skuespiller er det litt naivt å tenke at man skal ende opp med fast ansettelse. Det må man se i øynene når man velger et kunstyrke, sier skuespiller og frilanser Anne Kokkinn.

De etablerte skuespillerne gjør nå en ekstra innsats for å bli hyret, i en tid der oppdragsgivere får stadig flere å velge mellom.

I går deltok Kokkin på arrangementet «Showcase for etablerte skuespillere», der hun i likhet med 19 andre skuespillere med over ti års erfaring framførte et innslag for teatersjefer, castingansvarlige og regissører.

– Det er viktig at bransjen hele tida blir påminnet om folk som har erfaring. Den siste måneden har jeg vært en heldig, overarbeidet skuespiller, men det kan forandre seg kjapt, sier Kokkinn.

Fakta

Flere frilansere:

• I fjor var 85 prosent av de aktive skuespillerne i Norge frilansere. Det viser tall fra Norsk Skuespillerforbund.

• Andelen frilansere har økt voldsomt siden 1996, da bare halvparten sto uten fast jobb.

• Norsk Skuespillerforbund mener det er viktig at kravet til et visst antall faste ansatte ved teatrene opprettholdes.

• Forbundet vil derimot ikke kreve at teatrene ansetter flere enn i dag.

– Bra at flere er fri

I dag er det 1047 aktive og profesjonelle skuespillere i Norge. Det er dobbelt så mange som i 1996. Siden da har andelen frilansere økt hvert år. Det ser Kokkinn på som positivt.

– For min del er det fantastisk å sjonglere mellom mange kunstmiljøer. At det blir flere frilansere vitner om et enda større arbeidsmarked, der det er flere nye måter å jobbe som skuespiller på, sier hun.

Også Hauk Heyerdahl, leder i Norsk Skuespillerforbund, mener at den økende andelen frilansere er et godt tegn.

– Dette er et resultat av den forrige regjeringens kulturløft. Det har vært en stor satsing på film- og tv-drama de siste ti årene. I tillegg har Den kulturelle skolesekken blitt en av skuespillernes største arbeidsgiverne, noe som gjør at vi har frilansere over hele landet, sier han.

155 fast ansatte

De siste årene har det flere ganger blitt reist debatt om kravene til faste stillinger ved institusjonsteatrene. I 2010 tok en gruppe nyutdannede skuespillere fra Teaterhøgskolen til orde for at teatrene burde slutte å gi faste ansettelser, ettersom de mente det virket konserverende.

De sju største teatrene i landet er, gjennom en avtale med Norsk Skuespillerforbund, forpliktet til å ha et visst antall faste ansatte. Det stilles til sammen krav om 164 slike stillinger. Likevel ble det i fjor ansatt færre enn det som kreves. Da var det bare 155 fast ansatte skuespillere i Norge.

– Oslo Nye Teater har vært i økonomisk uføre og har færre ansatte enn det teateret skal ifølge avtalen. I den situasjonen teatret er i nå, avventer vi å pålegge dem flere ansettelser, forklarer Heyerdahl.

Heller ikke i 2011 ble kravet oppfylt. Norsk Skuespillerforbund vil ikke prøve å forhandle om flere faste stillinger, men ønsker å beholde dagens krav.

– Vi trenger tiltak som gjør at skuespillere står i yrket gjennom et livsløp og vi trenger levd liv på scenen. Særlig kvinner over 40 år forsvinner ut av yrket om det ikke finnes ordninger som gjør at de blir, sier Heyerdahl.

Vil ha flere på åremål

Han mener at tiltak som stipender og den nyopprettede Skuespiller- og danseralliansen fungerer godt når det gjelder å få folk til å bli i yrket. Alliansen, som ble opprettet i 2012, sørger for at ti skuespillere og ti dansere får lønn og sosiale rettigheter når de står mellom oppdrag. Heyerdahl vil samtidig at teatrene skal ansette flere på åremål.

– Vi er tilhengere av ensembler og vil ha en god balanse mellom fast ansatte og ansatte på åremål, sier han.

– Kommer teatrene til å ansette flere på åremål uten at det blir stilt krav om det?

– Teatrene har behov for en kjerne av skuespillere på åremål. Og det er langt billigere å ha skuespillere på åremål enn på stykkekontrakt.

– Ser du noe problematisk ved at frilansandelen øker?

– Jeg mener det er bra at mange vil bli skuespillere og at bransjen har et stort utvalg skuespillere å høste fra. Men vi må jobbe for at samfunnet og politikerne verdsetter dette og sørger for ordninger som gjør at de blir i yrket og utvikler seg.

Flere på NAV

I går meldte NRK at 20 prosent flere kunst- og kulturarbeidere mottar dagpenger fra NAV i dag enn for to år siden. Heyerdahl sier det vil overraske ham om økningen ikke gjelder spesifikt for skuespillere også. En undersøkelse fra 2008 viste at fast ansatte skuespillere i gjennomsnitt tjente dobbelt så mye på skuespillerarbeid som frilansere.

– Igjen må man stille spørsmålet om man ønsker seg et rikt kulturliv her i landet. For å motvirke tendensen med at flere går på NAV må man sette i gang tiltak som Skuespiller- og danseralliansen og stipendordninger.

Anne Kokkinn er i dag medlem av skuespilleralliansen, men har tidligere mottatt penger fra NAV i en kort periode. Hun er enig:

– Navingen er et onde. Men jeg ser for meg at en slik showcase og alliansen er med på å bidra til at flere får jobb.

mari.vollan@klassekampen.no

Mandag 18. februar 2019
90 av de 100 mest utlånte bøkene i norske biblioteker er barnebøker. En vellykket lesekampanje har æren, hevder lederen for Norsk bibliotek­forening, Mariann Schjeide.
Lørdag 16. februar 2019
SV vil ha en ny pressestøtteordning for gratisaviser på nett. – Vi vil ha en full gjennomgang av pressestøtten og modernisere den, sier SVs Freddy André Øvstegård.
Fredag 15. februar 2019
Private samlere får stadig større innflytelse over norske kunstmuseer. – Gavene kan bli en sovepute, advarer kunsthistoriker Jorunn Veiteberg.
Torsdag 14. februar 2019
Den nye filmen om Roald Amundsen fortsetter i sporene til andre norske helteepos, mener forfatter og medie­viter Espen Ytreberg.
Onsdag 13. februar 2019
Pornografiske lydbøker ligger lett tilgjengelig på Storytel. Nå skal sjefen se nærmere på eksponeringen.
Tirsdag 12. februar 2019
Landets største amatørteater­organisasjon for­tviler. Siden 2014 har statsstøtten til Frilynt stått på stedet hvil, selv om medlemstallet er doblet.
Mandag 11. februar 2019
At 5,7 millioner stipendkroner har kommet i retur på fem år, bør føre til strengere krav for tildeling, mener forfatter. Kravene er strenge nok, svarer NFFO.
Lørdag 9. februar 2019
Strømming av musikk skulle demokratisere musikkbransjen. Det motsatte har skjedd, hevder ny rapport.
Fredag 8. februar 2019
Omsetningen av norsk sakprosa har gått jevnt nedover etter 2015. Nå er det Vigmostad & Bjørkes tur til å nedbemanne.
Torsdag 7. februar 2019
I løpet av våren vil 1200 nordmenn bli testet for sine evner til kritisk medie­forståelse og mediebruk. Undersøkelsen inngår i Medietilsynets nye satsing mot desinformasjon og falske nyheter.