Torsdag 20. mars 2014
IKKE KVALIFISERT: LO-leder Gerd Kristiansen er utdannet hjelpepleier. Hun er dermed ikke kvalifisert til å få jobben som rådgiver i den nye tenketanken Agenda.
Tankesmia Agenda søker bare folk med høyere utdannelse til nye jobber:
Ikke bra nok for Agenda
KRESNE: Ingen av topplederne som er avbildet i denne saken er kvalifisert til å få jobben som rådgiver i venstresidas nye tankesmie Agenda.

AGENDA

– Jeg har sittet i styret til tankesmia Res Publica sammen med Jan Davidsen. Han er utdannet brannmann og jeg er egentlig bilmekaniker, men jeg synes vi klarte oss ganske bra der likevel, sier Leif Sande, leder av Industri og Energi.

Han er én av en lang rekke politiske topper i Norge som ikke er kvalifisert når den nye tankesmia Agenda nå skal ansette nye rådgivere, fagledere og prosjektledere.

10. mars gikk søknadsfristen for de nye stillingene ut. Her heter det at «vi søker kloke, kreative og motiverte fagledere, prosjektledere og rådgivere», og videre: «Stillingene krever høyere utdanning og relevant erfaring, god skriftlig og muntlig formuleringsevne og evne til å jobbe så vel selvstendig som i tverrfaglige team.»

Styreleder Geir Lippestad i Agenda forklarer:

– Dette er stillinger som skal være nært knyttet opp mot universitetsmiljøer, og i den forbindelse ser vi det som viktig at våre fagledere snakker samme språk som disse miljøene. Derfor er det en fordel med en høyere utdannelse, sier Lippestad.

Fakta

Agenda:

• Ny progressiv og partipolitisk uavhengig tankesmie.

• Har som mål å være arnested for samfunnsanalyse og politikkutvikling for sentrum-venstre.

• Finansiert av LO og milliardæren Trond Mohn.

• Har et årsbudsjett på cirka 12, 3 millioner kroner i 2014.

• LO har bevilget 12 millioner til driften fra 2013–2015.

• Styreleder er Geir Lippestad. Tirsdag ble det kjent at Marte Gerhardsen blir daglig leder. Hun tar over jobben til Tarjei Skirbekk i april.

Til topps uten akademia

En gjennomgang Klassekampen har gjort viser at toppvervene i fagbevegelsen i stor grad er dominert av personer uten høyere utdannelse. Eksempelvis har bare én av åtte personer i LOs ledelse en slik bakgrunn. Dette er Renée Rasmussen som er utdannet oboist ved Norges musikkhøgskole.

Ser man nærmere på norske politiske partier, finnes det også en rekke topper uten høyere utdannelse. Dette gjelder blant annet partisekretær Raymond Johansen i Ap (rørlegger), nestleder Per Sandberg i Frp (industriarbeider), og tidligere stortingspresident Dag Terje Andersen (industri- og skogsarbeider).

Fagforeningstopp Leif Sande mener det er veldig merkelig at Agenda stiller krav om høyere utdannelse til sine folk.

– Dette er helt høl i huet. Jeg forstår ikke at en akademisk utdannelse skal være et krav for å kunne forme ideer og tanker om hvordan samfunnet bør se ut i framtida, sier han.

– Går glipp av flinke folk

Sande advarer Agenda mot å skape en avstand mellom de som utformer politikken og vanlige arbeidsfolk.

– Med krav som dette kommer Agenda til å gå glipp av masse dyktige folk som kunne vært med på å utvikle nye ideer. Det finnes veldig mange former for kompetanse også utenfor en akademisk utdannelse.

Han presiserer at han ikke er motstander av høyere utdannelse, men mener det er vanskelig å forstå hvorfor dette skal være et krav for en tankesmie som vil profilere seg med nye politiske ideer på venstresida i norsk politikk.

– Det er ikke utdannelsen som er viktig, men hva som er inne i hodet til folk, sier den tidligere bilmekanikeren.

Han får støtte fra Erna Hagensen, leder i Norsk Arbeidsmandsforbund.

– Generelt synes jeg samfunnet er veldig opptatt av de med høy utdannelse. Vi glemmer at Norge stopper opp uten vanlige arbeidsfolk, og vi trenger også disse når vi skal utforme politikk, sier den tidligere reinholdsarbeideren.

– Hva tenker du om kravene Agenda stiller?

– Ut ifra stillingsbeskrivelsen, virker dette som oppgaver mange dyktige tillitsvalgte i fagbevegelsen kunne hatt, uten at de har høyere utdannelse. Det er mange som opparbeider seg både god kompetanse og et politisk nettverk gjennom jobben de gjør, sier hun.

– Ikke generelt krav

Til tross for kravet i stillingsutlysningen, forteller styreleder Lippestad at Agenda også vil ha rom for folk uten høyere utdannelse.

– Det er ikke et generelt krav hos oss, og vi er opptatte av å få de dyktige folkene. Men for disse stillingene som skal være et bindeledd mellom fagmiljøene og Agenda, var dette ønskelig.

Han forteller at de har budsjett til cirka ti stillinger, men tenketanken har også planer om å engasjere folk på deltid. Her skal det også være rom for søkere uten høyere utdanning, sier styrelederen.

– Så absolutt, hvis vi bare hadde tenkt høyere utdannelse så hadde vi gått glipp av enormt mye kompetanse og innsikt på samfunnsområdet.

Den nye lederen for tenketanken, Marte Gerhardsen ønsker ikke å kommentere saken på grunn av at hun ikke har tatt over stillingen ennå. Nåværende daglig leder, Tarjei Skirbekk skriver på SMS:

– Vi har utlyst flere stillinger. Til de tre faglederstillingene er det knyttet ønske om høyere utdanning. Bakgrunn for dette er at vi ønsker søkere som kan fagfeltene godt og som har gode nettverk i fagmiljøer.

Han sier at Agenda skal lytte til råd.

– Vi tar gjerne imot innspill fra Sande til mennesker eller miljøer han mener Agenda burde vurdere å knytte til seg.

siment@klassekampen.no

larst@klassekampen.no

Fredag 3. april 2020
I FELT: Hver kveld siden 15. mars har Mohamed El Morabet gått gatelangs for å hindre bråk, slåsskamper og ­spredning av koronaviruset.
Torsdag 2. april 2020
BREMS: I morgen legger regjeringen fram en plan for kontantstøtte til korona­rammede bedrifter. SV, Rødt og LO vil ha klare regler som forhindrer at kapitalister beriker seg på ordningen.
Onsdag 1. april 2020
FRITT: Riksadvokaten instruerer politiet om å ikke prioritere saker som handler om besittelse av narkotika under pandemien.
Tirsdag 31. mars 2020
SPREDNING: Flere av dem som har dødd av korona­viruset, bodde på sykehjem. – Deltidskrisa kan ha forsterket korona-krisa, sier Mette Nord.
Mandag 30. mars 2020
DEBATT: Velferdsstatsforkjemper Linn Herning advarer mot å prioritere korona­tiltak over ressurssvake grupper. Hun ber venstresida våkne.
Lørdag 28. mars 2020
MØRKT: Koronakrisa kan gi rekordmange konkurser i år. Nå åpner staten lommeboka og vil gi direkte pengestøtte til bedrifter som er rammet.
Fredag 27. mars 2020
SPOR: FHI lager en app som skal gjøre det lettere å spore koronasmitten i Norge. Men i motsetning til i Sør- Korea blir det frivillig å delta.
Torsdag 26. mars 2020
MØRKT: Trysil ligger øde. Fiske­mottaket i Hasvik er tomt for fisk. I Ullensaker forsvinner jobbene når flyene slutter å gå. Men smelteovnene i Høyanger holder koken.
Tirsdag 24. mars 2020
DEPRESJON: Norge har like høy arbeidsledighet som under depresjonen på 1930-tallet. Økonomene tror de midlertidige smitteverntiltakene får langvarige konsekvenser.
Mandag 23. mars 2020
BEREDSKAP: I fjor importerte Norge 61 prosent av alt matkorn. Samtidig har vi lagt ned beredskapslagrene for korn. Det gjør oss sårbare.