Klassekampen.no
Torsdag 30. januar 2014
Når vil Sandefjords høyrepolitikere kreve at influensa behandles med insulin?
Karakterer

Hvalfangerbyen Sandefjord er en av Høyres sterkeste kommuner. Partiet har hatt ordføreren i byen siden tidenes morgen. I dag er det den steinrike Jotun-arvingen Bjørn Ole Gleditsch som bærer kjedet. Ved siste lokalvalg fikk partiet 48 prosent av stemmene og nesten rent flertall i bystyret.

Man må derfor anta at den skolepolitikken som føres i kommunen er i tråd med Høyres linje. Og den politikken innebærer altså a) å gi elever i barneskolen karakterer, noe som er i strid med Opplæringsloven og b) å sparke lærere som nekter å gjennomføre dette lovbruddet.

En sak er at Høyre på denne måten mener at et kommunestyre uten videre kan sette seg ut over norsk lov hvis det finner det for godt. Nå er riktignok Gleditsch’ karakterer fordekt som «over», «under» eller «som forventet» «måloppnåelse», men man må antagelig være malingfabrikant for å skjønne forskjellen mellom disse begrepene og «meget godt», «godt» og «lite godt».

Lovbruddet burde jo være en sak for Høyres tough on crime-kamerater i regjeringen, og for andre kan det være greit å huske på neste gang Høyre-politikerne forlater sine normalt pene manerer i irritasjon over kommunestyrer som vedtar boikott av israelske varer eller innfører lokale, atomvåpenfrie soner.

Men i denne sammenheng er det kanskje viktigere at Høyre åpenbart mener at et kommunestyre har bedre pedagogisk kompetanse enn byens mange lærere. De siste er jo – i likhet med nær all ekspertise - enige om at karakterer for førsteklassinger er pedagogisk uklokt, for å si det forsiktig.

Hva blir det neste? At kommunestyret vedtar kommunalt fastsatte behandlingsopplegg for influensa, malaria og psykose? At byens leger tvinges til å tilby lykkepiller til alle venstreorienterte for å gjøre befolkningen mer positivt innstilt til bystyrets mange vedtak? At teknisk utvalg heretter dropper dyre bygningsingeniører og selv regner ut dimensjoneringen av Rådhuset og jernbanebrua? Eller at ordfører Gleditsch innsettes som hovedtrener for Sandefjord Fotballs a-lag i fotball? Han bør vel også ha de kvaliteter som skal til for å bringe laget opp fra den traurige Adecco(av alle ting)-ligaen.

Vedtaket om karakterer i barneskolen og oppsigelsestruslene mot lærere som «har brutt arbeidslivets spilleregler» viser i klartekst at Høyres høyprofilerte satsing på skolen i realiteten handler om å erstatte pedagogisk kunnskap og kompetanse med lekmannsskjønn og amatørisme.

En fra partiets side hyggelig (og muligens tilsiktet) bieffekt er at man på denne måten kan toppe årevis med nedrakking av landets lærere og skremme vekk et utall dyktige og innsatsvillige ansatte fra den offentlige skolen. De som sparkes eller skvises ut av den kommunale skolen i Sandefjord vil man senere finne igjen i de nye privatskolene som minister Torbjørn Røe Isaksen ivrer for å etablere land og strand rundt.

For den konserneide Skagerrak matematikkskole vil neppe tvinge lærerne sine til å gi femåringer 78 karakterer hvert halvår.

paul.bjerke@de-facto.no

Paul Bjerke er forsker ved De Facto kunnskapssenter og førsteamanuensis ved Høgskulen i Volda. Han skriver i Klassekampen hver torsdag.

Artikkelen er oppdatert: 2. desember 2014 kl. 11.10