Onsdag 20. november 2013
INGEN RØDGRØNN BØLGE: Mange håpet at en mobilisering fra fagbevegelsen skulle sikre fire nye rødgrønne år i valget i høst, men oppslutningen om Ap, SV og Sp gikk kraftig tilbake blant LOs medlemmer. Her LO-leder Gerd Kristiansen.Foto: Anniken C. Mohr
Blant LO-medlemmene sank oppslutningen om de rødgrønne fra 2009 til 2013:
LO-grasrota sviktet
Undersak:

Diskusjonen om veivalg stilnet

Også forbundsleder i NTL John Leirvaag forteller at han opplevde mindre engasjement og entusiasme ute på grasrota i denne valgkampen enn for fire år siden.

– Vi merket det da vi reiste rundt. Det var ikke så stort oppmøte på de arrangementene som vi hadde. Folk følte ikke at det var de store tingene som sto på spill, sier han.

Mange av de forbundslederen møtte i valgkampen trengte ikke mobiliseres.

– Vi møtte de frelste, i større grad enn før, sier han.

Leirvaag har ikke et klart svar på hva som gikk galt for de rødgrønne, men peker på at den overordnede politiske debatten ute på arbeidsplassene ikke har vært så høylytt de siste årene. De ideologiske diskusjonene har vært i de styrende organer og på konferanser med sentrale tillitsvalgte, men ikke i samme grad på grunnplanet.

– Det er mulig at vi har forsømt oss noe i det med å ha diskusjoner knytt til fordeling, faglig organisering og de grunnleggende ideologiske diskusjonene ute på arbeidsplassene, sier han.

Framover vil NTL støtte bedre opp om de tillitsvalgte ute i bedriften og forsøke å desentralisere en større del av aktiviteten i forbundet.

– Vi må få opp de grunnleggende diskusjonene om veivalg og samfunnsutviklingen ute på arbeidsplassene. At det ikke bare handler om kroner og øre eller pensjon, men at det handler om hvordan vi vil at fellesskapet skal være. Det er det vi må få en større hverdagsdiskusjon om, sier Leirvaag.

I NTL har en det vært en regional sentralisering av statlige virksomheter, både Skatt, Nav, Mattilsynet og flere andre statlige virksomheter. Dermed er også tillitsvalgte flyttet.

– Det betyr at de tillitsvalgte er et annet sted enn medlemmene. Da har det blitt en avstand mellom der hvor diskusjonene har foregått og arbeidsplassene. Vi har ikke lenger et oppegående, godt utbygd apparat over hele landet, for vi sitter med mer sentraliserte tillitsvalgte.

NED: Før valget lovet LO-leder Gerd Kristiansen at LOs maskineri skulle sikre rødgrønn seier. Men blant LO-medlemmene sank oppslutningen om de rødgrønne med 7,1 prosentpoeng fra 2009 til 2013.

Ved valget i 2009 fikk regjeringspartiene Ap, SV og Sp knallsterke 64,8 prosents oppslutning blant LOs medlemmer. I forkant av valget i høst håpet mange at en ny mobilisering fra fagbevegelsen skulle sikre fire nye rødgrønne år. I stedet gikk regjeringspartiene kraftig tilbake blant LOs medlemmer, til 57,7 prosent.

Det var Ap som falt mest, fra 53,8 til 45,7 prosent.

Internt i fagbevegelsen spriker forklaringene:

– Vi har ikke greid å få informasjonen ut og ned i fagbevegelsen. Vi har ikke nådd våre egne, og det er alvorlig, sier leder i Fagforbundet Mette Nord.

– Hovedgrunnen var at man manglet et tydelig prosjekt, en visjon som kunne skape begeistring, sier forhandlingsleder i El og IT Forbundet Jan Olav Andersen.

Fakta

Slik stemte LO- medlemmene:

• Dette er oppslutningen partiene hadde blant LOs medlemmer, endring fra 2009 i parentes:

• Ap: 45,7 % (-8,1)

• SV: 5,9 % (+0,5)

• Sp: 6,1 % (+0,5)

• Rødt: 1,5 % (-0,5)

• Frp: 17 % (-5,2)

• Høyre: 14,6 % (+8,4)

• KrF: 3,9 % (+1,8)

• Venstre: 2,8 % (+1,3)

Sterke i Fagforbundet

Det var i hovedsak Høyre som vant på tilbakegangen for de rødgrønne blant LOs medlemmer. Storesøster blant de mørkeblå styrket seg fra 6,2 prosent oppslutning til 14,6 prosent. Frp tapte noe terreng, mens både KrF og Venstre gikk svakt fram.

Men i ett forbund holdt de rødgrønne stand – Mette Nords eget. Ifølge meningsmålinger som Fagforbundet har fått gjennomført blant sine egne medlemmer, fikk de rødgrønne partiene pluss Rødt 64 prosent oppslutning i 2013. Både SV, Rødt og Ap sto sterkere blant Fagforbundets medlemmer. Forbundet var også blant de mest aktive av LO-forbundene i høstens valgkamp.

Mette Nord mener tunge allianser mellom partiene og fagbevegelsen er en suksessoppskrift.

– Der partialliansene og forbundene jobbet godt sammen opprettholdt man posisjonene. I de fylkene fikk vi opprettholdt representasjonen. Det viser at vi har noe å hente på et tettere alliansearbeid, sier hun.

Jan Olav Andersen i El og IT Forbundet mener noe av forklaringen ligger i hva man tilbød velgerne.

– Det var en gråhet over regjeringen man skulle forsvare. Intellektuelt kan jeg være enig i at Jens Stoltenbergs «stø kurs» er radikalt i et Europa i krise, men det er ingen velgermagnet. Venstresida sviktet i å mobilisere sine egne ressurser og skape begeistring så man fikk verdens sterkeste valgkampkorps: tillitsvalgte i fagbevegelsen. I 2005 klarte man det godt. I 2009 bare delvis, i år kom man aldri forbi sitt eget sjikt, sier han.

Det ga seg konkrete utslag:

– Min opplevelse fra eget forbund og andre deler av fagbevegelsen var at vi aldri har vært så lite invitert på klubbmøter og lokale fagforeningsmøter som i denne valgkampen.

Som natt og dag

Leif Sande, leder i Industri Energi opplevde også årets valgkamp som svakere i fagbevegelsen.

– Sammenligner man med entusiasmen i valgkampen i 2005, er det som natt og dag. Da var det skikkelig trøkk, det var det ikke nå, sier han.

Men i forbundets bastioner, de tunge industristedene, lyktes man også i år, påpeker han.

– Vi har de to bastionene der venstresida gjorde det best, der hadde vi lokalavdelinger som engasjerte seg sterkt og var synlige i valgkampen.

innenriks@klassekampen.no

Mandag 16. september 2019
ADVARSEL: Stasjonssjefen på Kongsberg advarte mot konsekvensene av politireformen. – Jeg forstår innbyggernes følelse av at de har tapt noe, sier Håvard Revå.
Lørdag 14. september 2019
LØFTEBRUDD: Politireformen ga løfter som ikke ble holdt. I Numedal kryper utryggheten inn i husene til folk. Frykten er at det som er blitt ødelagt, ikke lar seg reparere.
Fredag 13. september 2019
SKILLE: Private barnehager kan selv velge ut hvilke barn de vil tildele plass. Noen stiller som krav at foreldrene må kjøpe aksjer for å få barnehageplass.
Torsdag 12. september 2019
VINNAR: Etter ein knusande val­siger i Nordkapp vil SV og Senterpartiet ta frå Rica-gruppen kontrollen over Nord­kapplatået.
Onsdag 11. september 2019
NØTT: Mens LO-leder Hans-Christian Gabrielsen er avvisende til et mulig nasjonalt MDG-samarbeid, vil ikke Mette Nord i Fagforbundet utelukke en slik allianse.
Tirsdag 10. september 2019
OPPVASK: Etter nok et smertefullt valg ber tidligere Ap-topp Helga Pedersen partiet om å alliere seg med MDG for å vinne regjeringsmakt i 2021.
Mandag 9. september 2019
POSISJON: MDG håper et brakvalg i dag vil gi makt i en rekke byer. Nasjonal talsperson Arild Hermstad åpner for å ta partiet inn i regjering i 2021.
Lørdag 7. september 2019
STØRRE: Siden streiken i Foodora startet har fagforeningen vokst fra 102 til 195 medlemmer. Foodora hevder fagforeningen ikke er opptatt av gode arbeidsvilkår.
Fredag 6. september 2019
AVTALE: Oslo-byrådet har fått med seg fagbevegelsen på å godta langturnuser i barnevernet. Nå lover Inga Marte Thorkildsen (SV) at alle kommersielle skal ut av Oslos barnevern innen 2021.
Torsdag 5. september 2019
DYRT: Bent Høie (H) inviterer helse­sektoren til nettverksbygging og faglig påfyll om Sykehus-Norge. Prislappen kan føre til at bare dem som er på innsida, har råd, sier fag­forening.