Onsdag 13. mars 2013
Hyklersk
Dagens leder

* NRK Brennpunkt sendte i går dokumentarprogrammet «De gode bombene» om hvordan «fredsnasjonen» Norge var en av de mest aktive bombenasjonene under Libya-krigen våren 2011. Norges bidrag var ikke bare stort, Norge var også villig til å fly oppdrag og ta ut mål som mange andre nasjoner vegret seg for. Norge hadde ingen politiske forbehold eller andre nasjonale begrensninger. Dermed bidro Norge til å undergrave FN-mandatet, ved å utvide definisjonen for hva som var akseptable mål.


* FNs sikkerhetsråds resolusjon om Libya fra februar 2011 ga medlemslandene tillatelse til «å ta i bruk alle nødvendige tiltak» for å beskytte sivile og sivile områder som trues av angrep». Sikkerhetsrådet bestemte samtidig at det skulle opprettes en flyforbudssone over Libya. Vedtaket ble fattet på bakgrunn av rykter om at Gaddafi brukte flyvåpenet mot fredelige demonstranter, noe som etter alt å dømme ikke var sant. Dette mandatet ble av de krigførende Nato-landene brukt for å legitimere en omfattende bombekrig mot Libya for å styrte regimet, til tross for at FN-vedtaket ikke hjemlet en slik krigføring. Da den afrikanske union ville diskutere en løsning, ble delegasjonen hindret i å lande i Libyas hovedstad Tripoli av bombingen. Og da en delegasjon med Sør-Afrikas Jacob Zuma i spissen til slutt kom seg inn og presenterte en fredsløsning som Gaddafi aksepterte, ble den avvist. Krigen fortsatte til Gaddafi-regimet hadde falt.


* Den norske regjeringen forsikret Stortinget flere ganger om at regimeendring ikke var målet for bombetoktene, selv om alle visste at det var nettopp det de var. Bombingen fortsatte langt utover mandatet, samtidig som Norges bombevillighet bidro til flytte grensene for hva som var akseptable mål. Krigføringens manglende legitimitet uttrykte seg ved bombetokter som på ingen måte begrenset seg til beskyttelse av sivile som var truet av angrep. Den norske regjeringens posisjon kan derfor langt på vei karakteriseres som løgnaktig og hyklersk, ettersom den visste hva som var målet med bombingen, og selv lot norske fly virkeliggjøre målsettingen gjennom valg av mål.

Artikkelen er oppdatert: 22. oktober 2013 kl. 10.52
Tirsdag 15. oktober 2019
• Finanspolitisk talsperson Henrik Asheim (H) har funnet en gruppe fattige som Høyre bryr seg om: Lavtlønte med høy formue som «ikke kan selge den ene veggen i leiligheten sin for å betale formuesskatt», som Asheim formulerer det til Dagens...
Mandag 14. oktober 2019
• På norsk kan «messe» bety både gudstjeneste og handelstilstelning. Regjeringen har aldri etterlatt et fnugg av tvil om hvordan den betrakter bokmessa i Frankfurt: ikke som et sted for tilbedelse av litteraturen, men som en svært så...
Lørdag 12. oktober 2019
• Debatten om Haddy Njies bok «Dagbok. 13. desember–13. februar» har på ny fått pressekorpset til å etterlyse en Vær varsom-plakat for sakprosa. Kommentator Jens Kihl i Bergens Tidende, NTBs nyhetssjef Sarah Sørheim og...
Fredag 11. oktober 2019
• Onsdag kveld startet Tyrkia en militær offensiv mot de kurdiske selvstyrte områdene i Nord-Syria. Tyrkias mål er å bekjempe de kurdiske styrkene i området, som har vært USAs allierte i kampene mot IS. Ryggraden i de kurdiske styrkene er...
Torsdag 10. oktober 2019
• Et ett år gammelt foredrag av professor Thomas Nordahl ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet har satt sinnene i kok i Skole-Norge. Foredraget ble holdt på en samling for skoleeiere i Hedmark og ligger ute på nettsida til...
Onsdag 9. oktober 2019
• De fleste som spiser ost, vet at selv om en skive her og der virker lite, tar det ikke lange tida før det bare er ei tynn fille igjen. Regjeringen beskriver sin avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform (ABE) som årlige...
Tirsdag 8. oktober 2019
• Mange medier pustet lettet ut i går, da det ble klart at regjeringen øker potten for pressestøtte til 358 millioner kroner. Noe slikt har ikke skjedd på mange år, og derfor har støtta i realiteten blitt kuttet de siste seks årene, ettersom...
Mandag 7. oktober 2019
• Siden tirsdag i forrige uke har tusenvis av irakere, først og fremst unge menn, demonstrert i gatene i Bagdad og flere andre irakiske byer i sør. De protesterer mot arbeidsledighet, korrupsjon og dårlige offentlige tjenester. Svaret fra...
Lørdag 5. oktober 2019
• Den franske økonomen Thomas Piketty skriver i sin nye bok ­«Capital et idéologie» om hvordan ulikhet til alle tider har blitt rett­ferdiggjort og foreviget av eliten som har villet opprettholde sin økonomiske makt. Deres privilegerte...
Fredag 4. oktober 2019
• Storbritannias statsminister Boris Johnson har utformet et nytt, gjennomarbeidet forslag til utmeldingsavtale med EU som tar hensyn til Parlamentets innvendinger mot det såkalte irske «backstop». Denne klausulen gjorde at Storbritannia...