Torsdag 19. april 2007
Ønsker forbud
To jordmødre i Helse Øst vil ha forbud mot at gutter omskjæres uten medisinsk grunnlag. Helseminister Sylvia Brustad har ennå ikke tatt stilling i saken.

Jordmødrene Eli Aaby og Ann Kristin von Ubisch ved Akershus universitetssykehus (Ahus) i Helse Øst ber helseminister Silvia Brustad bidra til at omskjæring av gutter forbys i Norge.

I mars i fjor skrev Aaby og von Ubisch til helseministeren at de mener at praksisen «ikke gir medisinsk nytteverdi eller kan begrunnes etisk». Mer enn ett år etter arbeider Helse- og omsorgsdepartementet fortsatt med spørsmål knyttet til rituell omskjæring av gutter, ifølge departementet. De gir ikke noe tidspunkt for når saken kan være ferdig behandlet.

Statsråd Brustad vedgikk i mai i fjor at spørsmålene jordmødrene stiller i brevet, er blant de temaene som departementet må ta stilling til.

Komplikasjoner

Jordmødrene hevder å ville ivareta guttebarnas helse. De arbeider med den aktuelle pasientgruppen, og forteller at de blir bedt om å hjelpe til ved omskjæring av nyfødte gutter.

I sitt arbeid har de sett komplikasjoner som infeksjon, blødning og behov for re-operasjoner. Derfor mener de det er et etisk dilemma å operere friske gutter og fjerne friskt vev, uten at pasienten kan gi sitt samtykke. Ifølge Aaby og von Ubisch setter både Barneloven og FNs barnekonvensjon strenge grenser for medisinske inngrep på barn.

«Operasjonen frambringer dype, etiske dilemmaer og stort ubehag, og er et inngrep med muligheter for komplikasjoner selv når det utføres på sykehus,» skriver Aaby og von Ubisch.

Jordmødrenes motstand mot rituell omskjæring av gutter er i tråd med Rådet for legeetikks mening om praksisen fra 2001. Der heter det at slik omskjæring ikke er i tråd med viktige legeetiske prinsipper, er uten medisinsk nytteverdi og ikke bør påkostes av det offentlige. Sykepleiernes Faglige Etiske Råd understreket for to år siden at ansatte må kunne reservere seg mot å assistere under dette inngrepet.

Overgrep

Aaby og von Ubisch trekker linjer mellom omskjæring av gutter og omskjæring av jenter. Det er de samme kulturelle, religiøse og sosiale argumentene som brukes for å begrunne omskjæringen av små guttebarn, mener de. Med andre ord hevder de at rituell omskjæring av gutter er et overgrep på lik linje med enklere omskjæring av jenter, hvor det fjernes vev fra klitoris. De kaller forbudet mot kjønnslemlestelse fra 1995 en kjønnsdiskriminerende lov, siden den ikke omhandler guttebarn.

Jordmødrene ba ledelsen ved Kvinneklinikken ved sykehuset om rett til å reservere seg mot å assistere ved gutteomskjæring i 2004. Et internt juridisk notat ved sykehuset slår fast at slik omskjæring kan medføre etiske dilemmaer for helsepersonell. Personell som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å utføre eller assistere bør få anledning til å reservere seg, heter det. Også Rådet for legeetikk vil at leger skal kunne reservere seg mot å utføre rituell omskjæring.

I februar i 2005 bestemte Helse Øst seg for å slutte å kjøpe omskjæringer av private klinikker. I dag koster en omskjæring med lokalbedøvelse hos Ringvold Klinikken for guttebarn under tre måneder 2500 kroner. Når gutten er under ett år og veier under ti kilo koster inngrepet 5000 kroner, ifølge klinikken. I fjor ble 100 gutter under tre måneder omskåret ved klinikken, og 17 gutter mellom tre til seks måneder. Da avtalen om offentlig støtte fortsatt fantes i 2004, ble 384 omskåret. Et legekontor i Oslo sentrum øst skal etter det Klassekampen kjenne til utføre inngrepet for rundt 1500 kroner.

Varige skader

I Sverige ligger det nå an til at alle guttebarn kan få lovbestemt rett til å bli omskåret ved offentlige sykehus, uten at det må foreligge noen medisinsk grunn for inngrepet (Klassekampen 14. april). Bakgrunnen er en fersk analyse gjort av den svenske Socialstyrelsen. Der går det fram at risikoen for komplikasjoner er stor når omskjæringer gjøres uten den medisinske kompetansen og sikkerheten som helsevesenet har, og slår fast at omskjæring av gutter er tillatt i Sverige.

I 2001 fikk Sverige en lov som krevde både bedøvelse og kvalifisert personell, et forsøk på å unngå amatørkirurgi.

Pasientombudet i Akershus Irma Iversen sier til TV 2 Nyhetene 4. mars at muslimske guttebarn lemlestes for livet under omskjæring i private norske hjem. Fram til 2004 ble inngrepet dekket av det offentlige, mens foreldrene nå må ta regningen selv.

Verdens helseorganisasjon (WHO) og UNAIDS (FN) sa i slutten av mars at de går inn for mannlig omskjæring for å forebygge hiv blant heterofile i land med hivepedemi.

Artikkelen er oppdatert: 22. november 2007 kl. 19.39
Tirsdag 19. november 2019
HEKTA: Ni av ti tiåringer har smarttelefon. Nå ber digitaliseringsministeren foreldre gå sammen om å nekte ungene smarttelefoner.
Mandag 18. november 2019
LANGSIKTIG: ­Opposisjonen har kritisert regjeringens ABE-reform for å være en «brutal ostehøvel». Finansminister Siv Jensen (Frp) tror reformen er kommet for å bli.
Lørdag 16. november 2019
2021: Fellesforbundets leder Jørn Eggum mener han ser nye takter fra MDG etter et konstruktivt møte. En sluttdato for olja er ikke regjerings­ultimatum, sier MDG.
Fredag 15. november 2019
STRID: Ansatte ved politihøgskolen mener at styret må trekke seg dersom regjeringen tvinger gjennom studentkuttet ved politiutdanningen i Oslo.
Torsdag 14. november 2019
NY TID: Linn Herning har lenge vært bekymret for utviklingen av offentlig sektor. Først etter at hun ble alvorlig sjuk, ble hun ordentlig redd for at velferdsstaten ikke alltid kommer til å redde henne.
Onsdag 13. november 2019
KJØRER PÅ: Frp har abdisert som bilistenes parti, mener Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Han tar gjerne over tittelen.
Tirsdag 12. november 2019
MOT SKATT: En omfattende lobbykampanje i regi av sjømatnæringen ble sjøsatt for å hindre at norske oppdrettsselskaper skal bli ilagt grunnrenteskatt.
Mandag 11. november 2019
REDSKAP: Flere rødgrønne partier vil ta større kontroll over Oljefondet for å nå klimamål. SV åpner for å klimainvestere deler av fondet i Norge.
Lørdag 9. november 2019
SNAKKER: Flere LO-topper steilet da sentrale Ap-profiler åpnet for å ta med MDG i regjering. Nå har MDG gått i dialog med fagbevegelsen med mål om tettere samarbeid.
Fredag 8. november 2019
PRESSET: Trygderetten drukner i saker og har doblet saksbehandlingstida de siste årene. Nå må de forberede seg på en formidabel jobb om feilaktige Nav-saker skal behandles på nytt.