Klassekampen-arrangement

Torsdag

26.

Mars

Klokkeslett:
19:00 til 23:00

Sted:
Bergen
Bergen Offentlige Bibliotek, Strømgaten 6

Facebook logo

Facebook-arrangement

Den fordømte klassen - samtale og filmvisning. Avlyst

Den 26. mars kommer den danske forfatteren Lars Olsen til Bergen for å samtale om den glemte arbeiderklassen. Olsen har i en årrekke tatt opp temaer som utenforskap, klasseforskjeller og motsetninger mellom by og bygd i Danmark

• Har media en blindsone for arbeiderklassen?
• Er den store nedgangen de ?este sosialdemokratiske partier i Europa forårsaket av at de har posisjonert mot en urban høyt utdanna klasse?
• Er det noen likhetstrekk mellom sentrum og periferi i Danmark og Norge?

I panelet:
- Lars Olsen, forfatter.
- Sandra Lillebø, spaltist i Klassekampen.
- Sara Bell, leder i Fagforbundet Bergen.
- Bjørgulv Braanen, politisk redaktør i Klassekampen (ordstyrer).

Etter samtalen blir det kinovisning av Ken Loachs "I, Daniel Blake" fra 2016.