Klassekampen-arrangement

Fredag

25.

Oktober

Klokkeslett:
19:30 til 21:00

Sted:
Stavanger
BlygeHarry, Østervåg 41

Facebook logo

Facebook-arrangement

Jerntriangelet som brast?

Forholdet og samarbeidet mellom Sosialøkonomisk institutt (UiO), Finansdepartementet og Statistisk sentralbyrå (SSB) omtales gjerne som «Jerntriangelet». Hvordan har denne helt spesielle trekanten utviklet seg siden midten av 1900-tallet? Hvordan ser forholdet ut i dag? Gir det mening å snakke om jerntriangelet lenger?


Deltakere:
– Stein Reegård, tidligere sjeføkonom i LO
– Camilla Bakken Øvald, samfunnsøkonom, Høyskolen Kristiania
– Erling Holmøy, Statistisk Sentralbyrå


Ordstyrer: Bjørgulv Braanen, politisk redaktør i Klassekampen

KÅKÅnomics 2019 og Klassekampen inviterer til panelsamtale om jerntriangelets utvikling.

Arrangementet er gratis!