Klassekampen-arrangement

Torsdag

28.

Februar

Klokkeslett:
18:00 til 19:00

Sted:
Oslo/Skatten Tøyen Torg
Hagegata 22-24

Facebook logo

Facebook-arrangement

Åpne dører eller flyktningstopp?

Klassekampen inviterer til debatt om integrering i Oslo. Debatten blir på utestedet Skatten på Tøyen Torg.

Vi spør:
* Integreres flyktninger best utenfor Oslo?
* Er det noen områder i Oslo som er dårlig rustet for å integrere nye flyktninger?
* Bør det være et tak på hvor mange flyktninger som kan tas imot i Oslo?

I panelet:
* Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo.
* Marian Hussein, leder i SVs etniske likestillingsutvalg.
* Linda Noor, daglig leder i Minotenk.

Ordstyrer: Mari Skurdal, redaktør i Klassekampen.