Klassekampen-arrangement

Lørdag

16.

Februar

Sted:
Oslo
Litteraturhuset, Wergelandsveien 29

Facebook logo

Facebook-arrangement

Nordisk offentlighet

De tre redaktørene Rune Lykkeberg, Åsa Linderborg og Mari Skurdal møtes lørdag 16. februar for å diskutere likheter og forskjeller mellom Sverige, Danmark og Norge.

* Eksisterer det en nordisk offentlighet over landegrensene og hva kjennetegner den?

* Hvordan har media håndtert de nye høyreradikale strømningene i Norden?

* Hva skiller strategien og veivalgene til de tre sosialdemokratiske partiene i Sverige, Danmark og Norge?

Arrangementet er i regi av Klassekampen-akademiet som støttes av Fritt Ord og Klassekampens venner.