Klassekampen-arrangement

Fredag

19.

Oktober

Klokkeslett:
18:00 til 19:00

Sted:
Stavanger
BlygeHarry, Østervåg 41

Facebook logo

Facebook-arrangement

Keynesianismens stagnasjon - eller planøkonomiens gjenkomst?

Høyrebølgen på 80-tallet oppsto fordi sosialdemokratiet og Keynsianismen hadde spilt falitt. Den statsstyrte økonomien var for rigid og ulønnsomme bedrifter ble holdt i live med subsidier. Veksten i etterkrigstiden var ikke bærekraftig og på 70-tallet markerte inflasjon, arbeidsledighet og lav produktivitet at det var slutt. Venstresiden var rådvill, mens høyresiden sto klar med løsninger. Kåre og Gro satte i gang reformer i Norge, liksom Thatcher og Reagan i Storbritannia og USA. Nyliberalismen vant.

Dette er historien vi alle har lært på skolen. Men er den sann? Nei, hevder økonom Eric Nævdal. Fortellingen er bare blitt gjentatt så mange ganger at vi er blitt forledet til å tro på den. Faktisk var 70-tallet en gylden æra sammenlignet med de ti siste årene, hevder han.

Klassekampen tar kampen om historien på Kåkånomics i Stavanger.

I panelet:
Eric Nævdal, seniorforsker ved Frischsenteret
Lars Peder Nordbakken, økonom i Civita.
Maria Reinertsen, forfatter av boka Reisen til Bretton Woods
Ordstyrer: Mimir Kristjansson, nyhetssjef i Klassekampen