Klassekampen-arrangement

Mandag

12.

Mars

Klokkeslett:
18:00 til 19:00

Sted:
Oslo
Grønland 10

Facebook logo

Facebook-arrangement

Klassekampen-samtalen: Barseltilbud for fall?

Klassekampen inviterer til samtale om barsel-politikken i Norge i forlengelse av kvinnedagen 8. mars.

Vi spør:

* Nå planlegger norske barselavdelinger å kutte ned på liggetida etter fødsel. Får vi et dårligere barseltilbud da?
* Som Klassekampens Silje Bekeng-Flemmen påpekte i Bokmagasinet 24.02.2018, skrives det lite om barsel i litteraturen. Snakker vi rett og slett for lite om tida før og etter en fødsel?

I panelet:

* Gro Nylander- Lege og barselekspert.
* Madeleine Schultz- Samfunnsdebattant og journalist i Agenda Magasin.
* Silje Bekeng-Flemmen- Redaksjonssekretær i Bokmagasinet.
* Berit Mortensen- Jordmor og doktorgradsstipendiat.

Ordstyrer: Mari Skurdal.