Klassekampen-arrangement

Torsdag

23.

November

Klokkeslett:
08:00 til 09:00

Sted:
Oslo, Nationaltheatret
Johanne Dybwads plass 1

Facebook logo

Facebook-arrangement

Frokostmøte: Klassekamp i 2017?

Velkommen til frokostmøte om klassekamp og økende sosiale forskjeller i dagens samfunn.

Norge har tradisjonelt vært et samfunn med små forskjeller og samarbeid mellom ulike samfunnsgrupper. Nyere forsking viser imidlertid at dette ikke nødvendigvis er hele sannheten.

I hvilken grad finnes det klasseskiller i dag? Hvem driver klassekamp, og på veiene av hvem? Finnes det grunn til uro?

I panelet:

• Mimir Kristjansson, nyhetssjef i Klassekampen
• Nils August Andresen, redaktør i Minerva
• Line Eldring, rådgiver i Fellesforbundet

Ordstyrer: Maria Dyrhol Sandvik, Klassekampen

Frokostmøte er et samarbeid mellom Klassekampen og Nationaltheatret med bakgrunn i forestillingen REVOLUSJON som spilles på Nationaltheatret disse dager. Stykket handler blant annet om å ta opp kampen mot urettferdighet i samfunnet.