Klassekampen-arrangement

Tirsdag

14.

November

Klokkeslett:
19:00 til 20:00

Sted:
Trondheim folkebibliotek
Petter Egges plass 1

Grasrotas miljøkamp

Klassekampen inviterer til klimadebatt på Trondheim dokumentarfilmfestival og spør:

• Hvilket mulighetsrom har folkelige bevegelser i miljøkampen?

Forfatter Ingrid Røise Kielland innleder om den nye boka "Natur og ungdom, aksjonene som endret norsk miljøkamp".

I panelet:

• Silje Lundberg, leder i Naturvernforbundet og tidligere leder i Natur og Ungdom
• Anders Todal Jenssen, samfunnsviter (NTNU)
• Ingrid Røise Kielland, forfatter

Ordstyrer: Jo Skårderud, Klassekampen