Print URL: http://www.klassekampen.no/47355/article/item/null/ga-styret-munnkurv

Ga styret munnkurv

Av Anne Viken

Publiseringsdato: Tirsdag 10. juli 2007

Seksjon: Innenriks

Styrelederen i Vest Tank, Trond Emblem, innrømmer å ha gitt munnkurv til styremedlemmene Kjell Opseth og Arve Mjømen – som fortsatt benekter at de sitter i styret.

Den omstridte foretningsmannen Trond Emblem, som hos Brønnøysund står oppført som eier og styreleder i Vest Tank As, sier til Klassekampen at han har gitt munnkurv til to av Vest Tank-styrets medlemmer: tidligere samferdselsminister Kjell Opseth og helsetopp i Gulen kommune, Arve Mjømen. Mjømen (H) sitter som leder for hovedutvalget for helse- og omsorg i Gulen kommune.

Mjømen fikk munnkurv etter at han gikk ut i Bergensavisen (BA) og spekulerte i årsakene til eksplosjonen.

– Vedlikeholdsarbeidet på Vest Tanks anlegg skjedde ikke i den brennende tanken, men utenfor. En teori er at gassen i tanken ble antent gjennom rørsystemet, sa Arve Mjømen til Bergensavisen like etter ulykken i Sløvåg 24.mai.

Nekter fortsatt

Både Opseth og Mjømen benekter å sitte i Vest Tanks styre, som Mjømen hevder ble oppløst etter eksplosjonen i mai, men Emblem sier at begge de to samfunnstoppene fortsatt sitter i Vest Tanks styre.

– Vi har gitt munnkurv til en styremedlem som gikk ut og sa ting i avisen som han ikke hadde peiling på. Jeg har også gitt munnkurv til Kjell Opseth. Når det gjelder drifta av Vest Tank, synes jeg det er ok ettersom de to ikke har peiling på dette feltet, og kan lage unødvendig støy i media om de uttaler seg, sier Emblem.

Daglig leder, Jostein Berland, som i følge Emblem for tiden blir skjermet for media på grunn av kjøret den siste tiden, Emblem selv og advokat Per Magne Kristiansen er de som uttaler seg til mediene.

Aksepterer munnkurv

Arve Mjømen sier til Klassekampen at det stemmer at han er pålagt munnkurv fra Vest Tank etter uttalelsen i BA. Mjømen sier han skjønner at selskapet går til dette skrittet ettersom han som styremedlem, og ikke daglig ansatt, ikke har full innsikt i det tekniske rundt driften av selskapet.

– Etter BA-saken, var det kun daglig leder som skulle uttale seg og fronte saken. Jeg regner med årsaken er at når jeg ikke jobber der til daglig, vet jeg ikke nok om bedriften til å snakke med media. Derfor har jeg ikke sett på det som merkelig at jeg ikke får uttale meg, sier Mjømen som ble oppringt og pålagt munnkurv like etter BA-artikkelen.

Han regner med at også Kjell Opseth har fått munnkurv, noe Klassekampen kan bekrefte.

Da Klassekampen ringte Kjell Opseth om saken i forbindelse med saken, nektet han for at han sitter i styret, og slang på røret uten videre kommentarer.

– Jeg kommer ikke til å komme med medieuttalelser med mindre det kommer på trykk feilaktige påstander om min person. Emblem har det overordnede ansvaret som styreleder, og jeg har heller ikke sett på det som min oppgave å uttale meg, sier Mjømen. Han sier det er en vanskelig rolle å sitte som leder for hovedutvalget for helse- og omsorg i Gulen med ansvar for innbyggernes helse.

– Føler du ikke ekstra ansvar både som avtroppet styremedlem og helsepolitiker?

– Jeg ser på ulykken som et uhell fram til politirapporten foreligger, sier Mjømen.

Ordfører i Gulen kommune, Trude Brosvik (Krf) kjenner ikke til, og vil heller ikke kommentere, at helsetoppen Mjømen har fått munnkurv av Vest Tank.

– Utvalget Mjømen er leder for, har ikke vært innblandet i saken i etterkant av ulykken, sier Brosvik til Klassekampen.

Nekter for styreverv

Begge de to styremedlemmene Opseth og Mjømen med munnkurv benekter at de sitter i Vest Tanks styre.

– Hvem sitter egentlig i Vest Tanks styre?

– De får bare nekte for at de sitter der. De som sitter der, sitter der. Du får skrive hva faen du vil, sier Emblem som ikke vil si noe mer om den saken.

– Klassekampen kjenner til at styret er oppløst?

– Dersom du vet at det stemmer, er det jo fint for deg, sier Emblem.

Klassekampen kjenner til at styret i Vest Tank ble formelt oppløst 1. juni 2007 i dokumentert forstand. Klassekampen kjenner til at Trond Emblem har sagt at han vil prøve å få et interimsstyre på beina i løpet av uka. Klassekampen kjenner til at Berland har sagt at han og to som angivelig er utlendinger, utgjør det nye styret i Vest Tank.

I Brønnøysund står den angivelige kjøperen av Vest Tank, Alexelia Holding Norway As oppført uten eiere, men med et styre bestående av blant andre daglig leder i Vest Tank, Jostein Berland. Salget av Vest Tank til Alexelia ble signert 11. mai. Alexelia Norway Holding As står ikke oppført med eiere hos Brønnøysund, og når Klassekampen ringer til advokatfirmaet DLA Piper i Oslo, der selskapet har postadresse og telefon, får vi beskjed om at de ikke klarer å spore selskapet på stående fot på grunn av ferieavvikling. DLA Piper er verdens nest største advokatfirma.