Print URL: http://www.klassekampen.no/42837/article/item/null/mekling-mot-tvang

Mekling mot tvang

Publiseringsdato: Mandag 22. januar 2007

Seksjon: Innenriks

En av Oslos største moskeer oppnår gode resultater med mekling i tvangsekteskapssaker.

Minhaj konfliktråd holder til i en av Oslos største moskeer, «Minhaj ul Quran Norge» på Galgeberg i Oslo. Hit er det først og fremst pakistanere som finner veien, og alle de ti frivillige konfliktmeglerne har også pakistansk bakgrunn. Hver tirsdag mellom klokka 17 og 20 megler de for mennesker som av en eller annen grunn har havnet i konflikt. De aller fleste sakene er relatert til ekteskap og skilsmisse.

Klassekampen har tidligere skrevet om SV-politiker Reza Rezaee som ønsker seg et samarbeid mellom imamene og domstolene for å gjøre det lettere for muslimske kvinner som er gift med tvang til å få skilsmisse. «Snikinnføring av sharia i norsk rettsvesen» har kritikerne sagt. De tre meklerne Klassekampen traff en tirsdags kveld mener norske domstoler gjør en tilstrekkelig jobb i dag.

– Å kreve en sharia-domstol i Norge er unødvendig. Til og med i Pakistan finner du to domstoler, en sekulær og en sharia-domstol. En avgjørelse i den sekulære domstolen vil være nok for å få skilsmisse, sier Aqil Qadir.

– Så lenge du bor i Norge, er det norske lover som gjelder. Det er et prinsipp i islam at du skal følge den loven som gjelder der du bor. Er du skilt etter norsk lov, så er du skilt, sier Shagulfa Mahmood.

– Respekterer alle det?

– Nei, det finnes dem som er uenige. Alle har sine meninger, sier Mahmood.

Aha-opplevelse

Aqil Qadir, Shagulfa Mahmood og Asghar Muhammad har satt over kaffetrakteren og hentet fram småkaker. De er alltid tre på vakt. To stiller spørsmål, og én er observatør. Nå har de holdt på siden september 2005, og det med svært gode resultater. Så vidt de vet, har ingen av dem de har meklet for endt opp med tvangsgifte.

– Vi begynner å bli ganske gode på dette her. Når det gjelder tvangsgifte, er det den samme historien som gjentar seg: Ungdommen skal giftes bort til en slektning, som regel et søskenbarn. Ungdommen protesterer, og foreldrene sier: Jammen jeg har lovt deg bort. De argumenterer med at siden det er en slektning, kan de behandle vedkommende som «vår egen». De skal passe på at samlivet blir vellykket. Foreldrene føler at dette er en trygg og god ordning, sier Asghar Muhammad.

– Men barna er ikke enige?

– Nei, de er redde for å få kultursjokk, og frykter de skal miste sin tankegang. Helt fra barnehagen har de vært en del av det norske samfunnet, og så skal de gifte seg med et søskenbarn fra Pakistan, som knapt nok har vært utenfor landet, sier Muhammad.

Mahmood utdyper:

– Typiske problemer som oppstår i slike forhold er konflikter om hjemmearbeidet. En gutt fra Pakistan vil nekte å ta oppvasken og insisterer på at han bare skal jobbe ute. Det er slik dere hadde det for femti år siden, sier hun.

Mahmood forteller at alle meklingene de har gjennomført har endt med en løsning, eller at foreldrene har lagt ekteskapsplanene på is.

– Jeg kjenner ikke til at noen er blitt tvangsgiftet etter at de har vært her.

– Som regel får foreldrene en aha-opplevelse. De ser at barna deres er fornuftige. De har ikke satt seg ned og snakket med dem før de kom til oss. Plutselig forstår de at barna deres ikke protesterer fordi de ikke er glad i familien, men fordi de er redde for at livene deres skal bli forandret, sier hun.

– Vi forteller foreldrene at konsekvensen av det presset de utøver kan bli at de mister ungen sin, skyter Muhammad inn.

Begge synes det er en fordel at konfliktrådet er tilknyttet moskeen.

– Imamen er også med og mekler. Det gir ham inspirasjon til å ta tvangsekteskap opp under fredagsbønnen. Han viser til at tvang er forbudt i Islam, sier Muhammad.

De forteller at alle meklerne, inkludert imamen, også går natteravn i Oslo om natta.

– Vi gjør det for barna sin skyld. Vi må vise at vi bryr oss, sier Mahmood.

Negativ til aldersgrense

– Hva mener dere om 21-års aldersgrense for familieetablering som tiltak mot tvangsgifte?

– Noen er tidlig modne. Jeg kjenner to 19-åringer som nå skal gifte seg. De traff hverandre på skole her i Oslo, sier Mahmood.

– Det er ingenting i veien for dem å gifte seg. Regelen vil gjelde når den ene ektefellen kommer fra et visumpliktig land.

– Jeg tror ikke det vil stoppe tvangsgifte. Jeg har mer tro på forebyggende arbeid. Noen kan bli reddet av en slik regel, men jeg tror i store trekk at lovendringen blir mottatt negativt. Folk oppfatter at fordi de har en annen hudfarge, så får de ikke gifte seg med hvem de vil, sier Muhammad før en tenåringsjente og hennes mor kommer inn i rommet. Nye kaffekopper settes på bordet, og Klassekampen må snike seg ut.