Print URL: http://www.klassekampen.no/553/article/item/null/feminist-javisst

Feminist? Javisst!

Av Per Propell

Publiseringsdato: Lørdag 22. januar 2005

Seksjon: Innenriks

Klassekampen har spurt stortingsrepresentantene om de regner seg som feminister. 51,3 prosent av alle som har svart regner seg som feminister.

Av Gunnar Thorenfeldt

Hvor mange feminister er det på Stortinget? Etter at Klassekampen i løpet av en uke har sendt flere hundre e-poster og tekstmeldinger har vi fått svar fra 150 av 165 stortingsrepresentanter.

77 stortingsrepresentanter svarer bekreftende på spørsmålet «Regner du deg selv som feminist?», det vil si 51,3 prosent av de 150 som har svart. Vi har ikke lagt noen føringer på hvordan begrepet «feminisme» defineres. Det er bare 45 representanter som klart sier nei. Ti sier de «ikke vet». 18 vil ikke svare på spørsmålet, og 15 representanter har det ikke lykkes for Klassekampen å komme i kontakt med. Det er relativt stor forskjell mellom kjønnene. Hele 82 prosent av kvinnene som har svart regner som feminister, mens 33 prosent av mennene gjør det samme.

Venstre og SV

Det er klare partiforskjeller blant feministene. Mens Sosialistisk Venstreparti og Venstre helt klart er feministpartiene er Fremskrittspartiet helt klart anti-feministpartiet. Bare tre SV-representanter svarer ikke ja på Klassekampens spørsmål, Øystein Djupedal, Inge Ryan og Heidi Grande Røys. I Venstre er begge representantene feminister, noe som betyr 100 prosent oppslutning. Blant Frp-erne finner vi bare en feminist: Siv Jensen.

- Man behøver ikke å stå på barrikadene for å være feminist, sier Jensen til Klassekampen.

Kristelig Feministparti

Ganske overraskende er det at KrF har et feministflertall. Av 22 representanter er 12 feminister. Riktignok en del med forbehold:

- Jeg er feminist, men i betydning av likeverd og likestilling mellom kjønnene, sier Bror Yngve Rahm. Einar Steensnæs sier derimot nei.

- Jeg kan vel si at jeg har blitt mer og mer opptatt av kvinnens rettigheter jo lengre jeg har vært på Stortinget, men på grunn av mitt syn på abortloven kan jeg vel ikke helt gå for å være feminist, sier Steensnæs.

Rødstrømper på moten

Senterpartiet er et parti dominert av feminister. Av ti representanter regner fem seg som feminister.

- Jeg regner meg som feminist så lenge det fins urettferdighet i forholdet mellom kvinner og menn, skriver Marit Arnstad på en e-post til Klassekampen.

Arbeiderpartiet har også et flertall feminister. Av de 43 representantene regner 27 seg som feminister. Til og med Bjarne Håkon Hanssen er nå klar:

- Ja, til tross for et noe vaklende svar i en utgave av Først og Sist med Fredrik Skavlan, sier han til Klassekampen.

Også Høyre har overraskende høy andel av feminister. Nesten en tredjedel regner seg som feminister.

- Jeg regner meg i aller høyeste grad som feminist. Jeg har fått tre barn med to forskjellige koner og det er ingen gutter i min familie, så jeg har blitt oppdratt av jenter, sier Bjørn Hernæs. De eneste som er 100 prosent antifeminister er Kystpartiet og Jan Simonsens aleneparti på Stortinget. Det betyr at av de ni partiene på Stortinget, er flertallet pro-feministiske. Hvem skulle trodd det? Røde strømper har blitt det mest populære plagget på Stortinget.

Av Gunnar Thorenfeldt

Hvor mange feminister er det på Stortinget? Etter at Klassekampen i løpet av en uke har sendt flere hundre e-poster og tekstmeldinger har vi fått svar fra 150 av 165 stortingsrepresentanter.

77 stortingsrepresentanter svarer bekreftende på spørsmålet «Regner du deg selv som feminist?», det vil si 51,3 prosent av de 150 som har svart. Vi har ikke lagt noen føringer på hvordan begrepet «feminisme» defineres. Det er bare 45 representanter som klart sier nei. Ti sier de «ikke vet». 18 vil ikke svare på spørsmålet, og 15 representanter har det ikke lykkes for Klassekampen å komme i kontakt med. Det er relativt stor forskjell mellom kjønnene. Hele 82 prosent av kvinnene som har svart regner som feminister, mens 33 prosent av mennene gjør det samme.

Venstre og SV
Det er klare partiforskjeller blant feministene. Mens Sosialistisk Venstreparti og Venstre helt klart er feministpartiene er Fremskrittspartiet helt klart anti-feministpartiet. Bare tre SV-representanter svarer ikke ja på Klassekampens spørsmål, Øystein Djupedal, Inge Ryan og Heidi Grande Røys. I Venstre er begge representantene feminister, noe som betyr 100 prosent oppslutning. Blant Frp-erne finner vi bare en feminist: Siv Jensen.

- Man behøver ikke å stå på barrikadene for å være feminist, sier Jensen til Klassekampen.

Kristelig Feministparti
Ganske overraskende er det at KrF har et feministflertall. Av 22 representanter er 12 feminister. Riktignok en del med forbehold:

- Jeg er feminist, men i betydning av likeverd og likestilling mellom kjønnene, sier Bror Yngve Rahm. Einar Steensnæs sier derimot nei.

- Jeg kan vel si at jeg har blitt mer og mer opptatt av kvinnens rettigheter jo lengre jeg har vært på Stortinget, men på grunn av mitt syn på abortloven kan jeg vel ikke helt gå for å være feminist, sier Steensnæs.

Rødstrømper på moten
Senterpartiet er et parti dominert av feminister. Av ti representanter regner fem seg som feminister.

- Jeg regner meg som feminist så lenge det fins urettferdighet i forholdet mellom kvinner og menn, skriver Marit Arnstad på en e-post til Klassekampen.

Arbeiderpartiet har også et flertall feminister. Av de 43 representantene regner 27 seg som feminister. Til og med Bjarne Håkon Hanssen er nå klar:

- Ja, til tross for et noe vaklende svar i en utgave av Først og Sist med Fredrik Skavlan, sier han til Klassekampen.

Også Høyre har overraskende høy andel av feminister. Nesten en tredjedel regner seg som feminister.

- Jeg regner meg i aller høyeste grad som feminist. Jeg har fått tre barn med to forskjellige koner og det er ingen gutter i min familie, så jeg har blitt oppdratt av jenter, sier Bjørn Hernæs. De eneste som er 100 prosent antifeminister er Kystpartiet og Jan Simonsens aleneparti på Stortinget. Det betyr at av de ni partiene på Stortinget, er flertallet pro-feministiske. Hvem skulle trodd det? Røde strømper har blitt det mest populære plagget på Stortinget.