Print URL: http://www.klassekampen.no/article/99999999/TEMA/999999980

Ulikhet på norsk

Publiseringsdato: Onsdag 1. januar 2020

Thomas Piketty er forfatter av boken "Capital in the twentyfirst century". Foto: Ingrid G. Åm

Thomas Pikettys bok om kapitalen i det 21. århundre har endret debatten om ulikhet, både i økonomiske og politiske kretser.

15 års forskning ligger bak bestselgeren «Kapitalen», som påviser at små forskjeller er et historisk unntak: Vi er nå på vei tilbake til 1800-tallets enormt ulike fordeling av rikdom. Piketty har også samlet data om inntekt og formue for Norge. Klassekampen bruker dette materialet i denne nye serien om ulikhetsutviklingen i Norge.