Print URL: http://www.klassekampen.no/article/99999999/ARTICLE/999999941

Generalforsamling 2019 i Klassekampen AS

Publiseringsdato: Onsdag 3. juli 2019

Seksjon: Diverse

Onsdag 3. april 2019 kl. 18.00 i Klassekampens lokaler, Grønland 4.

 

Aksjeeiere som ønsker sakspapirene tilsendt kan henvende seg til Klassekampen, e-post aksje@klassekampen.no eller tlf. 21 09 30 00.

Aksjeeiere med registrert e-postadresse får tilsendt alle sakspapirene pr. e-post.

SAKSPAPIRER

Last ned sakspapirene her:

• Innkalling


• Årsberetning 2018


• Regnskap 2018


• Kontantstrøm 2018


• Revisjonsberetning 2018