Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20200114/ARTICLE/200119984

Ansvarsfrihet

Av MARI SKURDAL

Publiseringsdato: Tirsdag 14. januar 2020

Seksjon: Lederen

• SV varslet i går at partiet ikke lenger har tillit til arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) på grunn av håndteringen av Nav-skandalen. Partiet avviste Rødts mistillitsforslag før jul, men mener nå at høringen i Stortinget og arbeidet med saken i flere måneder har avdekket at departementet kunne og burde varslet tidligere. Blant annet sa tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch at om han var blitt informert da Trygderetten i 2017 i flere kjennelser gjorde det klart at Nav feiltolket regelverket, kunne 33 av 75 uriktige dommer vært unngått. SV mener derfor statsråden hadde kunnskapen som skulle til for å slå alarm langt tidligere. I skrivende stund vil Rødt og MDG stemme for mistillit. Ap og Sp har saken oppe til vurdering.

• Statsminister Erna Solberg (H) sier på sin side at hun har full tillit til Anniken Hauglie. Regjeringen kan redde statsråden ved å bruke sitt flertall til å stemme ned et mistillitsforslag i Stortinget. Det er leit om en så alvorlig sak ikke får konsekvenser for dem som sitter med ansvaret, men i stedet strander i uenighet mellom regjering og opposisjon. Det fins knapt noen sak i Norge av et slikt alvor og omfang, hvor mennesker er dømt for handlinger som egentlig er straffefrie. De øverste ansvarlige er ministeren og Nav-direktør Sigrun Vågeng. Enn så lenge sier begge at de vil ta ansvar ved å bli sittende. Det er i så fall ny praksis i norsk forvaltning.

• SV-leder Audun Lysbakken begrunner mistillitsforslaget med at det ikke kan være slik at det er ansvarsfrihet på toppen. Paradoksalt nok kan det bli resultatet. Nav-saken kan ende med at store og alvorlige feil er begått, men uten at noen må gå. Unntaket er Navs ytelsesdirektør Kjersti Monland, som i desember trakk seg fordi hun har hatt ansvar for hvordan Nav bruker EØS-regelverket. Men å slutte som toppleder er ikke helt det samme som å slutte i andre jobber: Nav-direktøren gikk over i en ny stilling som seniorrådgiver og har beholdt lønna på 1,2 millioner kroner i året. Hadde Nav vært like rause i møte med det de mente var feil gjort av sine egne brukere, hadde vi sluppet hele skandalen.