Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20191107/ARTICLE/191109977

Arbeiderpartiets nestleder Hadia Tajik er bekymret over utviklingen i sysselsettingen:

Stor-Oslo får jobbene

Av Pål Hellesnes

Publiseringsdato: Torsdag 7. november 2019

Seksjon: Politikk

KRITISK: Ap-nestleder Hadia Tajik mener regjeringens politikk ikke bidrar til jobber i distirktene. FOTO: FARTEIN RUDJORD

URO: Det siste året har to av tre nye jobber kommet i bare to fylker – Oslo og Akershus. Aps Hadia Tajik mener regjeringens arbeidsmarkedspolitikk er «distriktsfiendtlig».

Arbeid

– Vi har hatt en svært distriktsfiendtlig regjering i sju år som kommer til å fortsette i samme retning, sier Ap-nestleder Hadia Tajik til Klassekampen.

Hun er bekymret over utviklingen i sysselsettingen. De siste tallene fra Statistisk sentralbyrås Arbeidskraftundersøkelse (Aku) viser at Norge har en sysselsettingsgrad på 71,3 prosent. Det i seg selv er lavere enn snittet de siste ti årene. Men mer alvorlig: De nye jobbene som har kommet, kom i hovedsak i det sentrale østlandsområdet:

I årene fra 2013 til 2018, altså under Solberg-regjeringen, kom 54 prosent av alle nye jobber i to fylker – Oslo og Akershus.

Ser man på det siste året, fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal i år, er andelen enda høyere, 65 prosent.

I perioden 2006–2013 kom 65 prosent av jobbene utenfor Oslo og Akershus.

FAKTA

Sysselsetting:

• I tredje kvartal 2019 var 68,6 prosent av alle personer mellom 15 og 74 år i arbeid. Arbeidsstyrken (sysselsatte pluss arbeidsledige) var på 71,3 prosent.

• Fra 2006 til 2013 ble det skapt 246.000 nye jobber i Norge. 86.000 av dem kom i Oslo og Akershus.

• Fra 2013 til 2018 ble det skapt 91.000 nye jobber, 50.000 av dem i Oslo og Akershus.

Politisk ansvar

I går konfronterte Tajik finansminister Siv Jensen (Frp) med utviklingen i Stortingets spørretime. Jensen mener Tajik svartmaler og godtar ikke virkelighetsbeskrivelsen (se undersak). Hun viser til at norsk økonomi går godt, og at det gjelder hele landet.

Tajik mener det foregår en «systematisk nedbygging av distriktene».

– Det anerkjenner ikke Jensen, og hun har heller ingen plan for å motvirke det, sier hun.

– Skyldes ikke mye av denne utviklingen bedriftenes valg, ikke regjeringens politikk?

– Det handler også om politiske valg. De siste sju årene har de kuttet i regionale distriktsutviklingsmidler. Vi har foreslått mer i våre budsjetter. Et annet eksempel er breibånd i distriktene, som er viktig for næringslivet. Her har vi foreslått en kvart milliard mer til utbygging. Og i forbindelse med Johan Castberg-utbyggingen legges det ikke opp til samme grad av ilandføring som tidligere prosjekter. Det kunne gitt lokale arbeidsplasser. Politikk betyr noe.

Ikke bare oljekrisa

I 2014 falt oljeprisen internasjonalt raskt, noe som fikk betydelige ringvirkninger, særlig for deler av norsk industri, som leverer til oljesektoren.

Siden har situasjonen også der tatt seg opp, men svært mange av jobbene har gått til innleid utenlandsk arbeidskraft. Ved flere store verft står innleid arbeidskraft, i stor grad fra Øst-Europa, for en svært stor del av bemanningen.

Jensen viste i sitt svar til at oljekrisa i 2014 hadde betydd mye og måtte tas med i beregningen. Det svaret synes ikke Tajik holder.

– Det er tallene over tid som viser at sysselsettingsveksten har skjedd i Oslo og Akershus, ikke distriktene. Det er mangel på langsiktighet jeg stiller spørsmål ved, sier hun.

– Når du kritiserer «distriktsfiendtlighet», er det et forsøk på å motvirke at Ap har tapt så mange stemmer til Sp i distriktene?

– Vi tar opp dette fordi det er viktig for oss. Arbeid til alle er jobb nummer én for Ap uansett hvor man bor.

palh@klassekampen.no

UNDERSAK

– Ap svartmaler situasjonen

Finansminister Siv Jensen (Frp) svarte Tajik på Stortinget med at hun ikke «deler virkelighetsbeskrivelsen».

– Alle fakta vi har tilgjengelig, viser at veksten i norsk økonomi er bredt anlagt og kommer i alle næringer og over hele landet. Mange av distriktsfylkene har den laveste arbeidsledigheten, sa hun.

Jensen mener regjeringens politikk er godt egnet til å sikre jobber over hele landet.

– Det er to ting næringslivet er opptatt av når jeg møter dem – skatt og samferdsel. Denne regjeringen leverer på begge, fordi vi vet at det betyr noe for å legge til rette for at penger investeres i Norge, sa hun.

Hun mener Tajik «svartmaler situasjonen».

– Hovedutfordringen i arbeidsmarkedet, med så lav arbeidsledighet og stigende sysselsetting er at mange bedrifter mangler kvalifisert arbeidskraft, sa hun.