Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20191010/ARTICLE/191019999

Evidensmani

Av MARI SKURDAL

Publiseringsdato: Torsdag 10. oktober 2019

Seksjon: Lederen

• Et ett år gammelt foredrag av professor Thomas Nordahl ved lærerutdanningen ved Høgskolen i Innlandet har satt sinnene i kok i Skole-Norge. Foredraget ble holdt på en samling for skoleeiere i Hedmark og ligger ute på nettsida til Fylkesmannen i Innlandet, hvor kritikere nylig fanget det opp. Temaet er forskning og ideologi, og Nordahl plasserer raskt seg selv i en forskningsbasert tradisjon, som bare er opptatt av det som beviselig fungerer. Den andre tradisjonen kaller Nordahl ideologi. Den omfatter blant andre kritikerne av tidligere skolesjef i Oslo Astrid Søgnen. Hun trekkes derimot fram som et forbilde, og hennes avgang viser at den ideologiske sida nå vinner fram. Det bør den ikke, forklarer Nordahl for skoleledere.

• Leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal kritiserte tirsdag Nordahls foredrag i sterke ordelag i et innlegg på Facebook. Særlig angriper han kunnskapssynet som legges til grunn, som baserer seg på det som kan måles og sammenliknes. Som alternativ tegner Handal opp et breiere kunnskapssyn, hvor lærerens profesjonsutøvelse har større plass. Han mener også Nordahl tar feil når han hevder at såkalt evidensforskning er viktig for å hindre politikernes ideologiske innblanding: «Dette er en interessant påstand, for mange vil hevde at evidensforskningen har fungert som et redskap i hendene på politikere de siste tiårene», skriver han.

• Striden om fagpersoners profesjonelle handlingsrom er ikke bare begrenset til Skole-Norge. Troa på at det finnes et perfekt system som kan hindre menneskelige feilvurderinger, griper inn i store deler av det offentlige Norge. Den fører med seg stadig nye skjemaer og måleparametere, og ikke minst stadig nye byråkrater for å håndtere tallene som skal prosesseres. Så sitter forskerne til slutt med sine Excel-ark og regner ut hva fagfolk bør gjøre i sine daglige møter med pasienter eller elever. Det er svært positivt at Utdanningsforbundet formulerer et alternativt kunnskapssyn til den rådende evidensmanien. Det finnes ikke ett system eller én metode som kan erstatte den gode profesjonsutøveren.