Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20191005/ARTICLE/191009981

Omfordeling

Av BJØRGULV BRAANEN

Publiseringsdato: Lørdag 5. oktober 2019

Seksjon: Lederen

• Den franske økonomen Thomas Piketty skriver i sin nye bok ­«Capital et idéologie» om hvordan ulikhet til alle tider har blitt rett­ferdiggjort og foreviget av eliten som har villet opprettholde sin økonomiske makt. Deres privilegerte stilling har kontinuerlig blitt utfordret av bondeopprørere, «levellers», sosiale reformatorer og arbeiderbevegelsen. Under den tyske bondekrigen på 1500-tallet manet Thomas Müntzer bøndene til opprør under slagordet «Omnia sunt communia» – alt er felles.

• I et intervju med Weekendavisen sier Piketty at etter Sovjetunionens kollaps var det plutselig ingen ideologisk motkraft til kapitalismen lenger. Det gjorde oss blinde for dens mangler og mulighetene for å temme den. I sin nye bok tar han derfor til orde for en ny radikal omfordeling. Han foreslår å øke toppskatten til 90 prosent og ha en tilsvarende høy arveavgift. Piketty minner om at dagens skattepolitikk ikke er naturgitt. Fram til Reagans økonomiske reformer på 1980-tallet hadde USA en toppskatt på nærmere 80 prosent. Den var tilsvarende høy i de fleste vesteuropeiske land. Teorien om at økt velstand for de rikeste ville tilgodese dem nederst på samfunnsstigen, var ønsketenkning. Resultatet har i stedet vært at andelen av samfunnets verdier som tilfaller arbeiderklassen, har falt dramatisk, mens formuene for de aller rikeste har eksplodert. – Hyperkonsentrasjon av kapital på få hender er verken godt for økonomien eller umulig å unngå, sier den franske økonomen.

• Ideologer som har forsvart store økonomiske forskjeller, har til alle tider hevdet at all verdens ulykker vil ramme oss hvis vi rokker ved overklassens privilegier. Status quo har blitt framstilt som en naturgitt tilstand og ulikhet som selve forutsetningen for samfunnets opprettholdelse og stabilitet. Men forrige århundres vestlige historie har vist oss at det er mulig å minske ulikheten gjennom politisk mobilisering og skattelovgivning. Å begrense de rikes privilegier og makt har vært selve forutsetningen for oppbyggingen av moderne velferdsstater med like muligheter for alle og relativt små sosiale forskjeller.