Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20190911/NTBU/5001135

Skotsk domstol sier suspensjonen av Parlamentet er ulovlig

Publiseringsdato: Onsdag 11. september 2019

En skotsk ankedomstol mener den britiske regjeringens suspensjon av Parlamentet er i strid med loven. Regjeringen anker kjennelsen.

En skotsk ankedomstol mener den britiske regjeringens suspensjon av Parlamentet er i strid med loven. Regjeringen anker kjennelsen.
Den siste rettsavgjørelsen setter til side en kjennelse om at rettsvesenet ikke har myndighet til å blande seg inn i statsminister Boris Johnsons politiske beslutning om å suspendere nasjonalforsamlingen, skriver The Guardian. Dommerne gikk likevel ikke så langt som å beordre en gjenåpning av Parlamentet
Regjeringen sier den er skuffet over beslutningen og anker til Storbritannias Høyesterett. En talsmann sier regjeringen mener suspensjonen er «lovlig og nødvendig».
Den offisielle begrunnelsen for suspensjonen er å gi regjeringen tid til å forberede trontalen 14. oktober, der regjeringens innenrikspolitiske planer skal legges fram.

– Kall inn ParlamentetOpposisjonen gleder seg derimot over rettens konklusjon.
– Jeg setter pris på rettens kjennelse. Ingen som er ved sine fulle fem trodde på Boris Johnsons begrunnelse, skriver Labours brexitskyggeminister Keir Starmer på Twitter.
– Jeg oppfordrer nå statsministeren til å kalle Parlamentet sammen igjen umiddelbart, så vi kan debattere denne kjennelsen og avgjøre hva som skjer videre.

75 parlamentarikereSkottlands høyesterettsjustitiarius, Lord Carloway, ledet trioen av dommere som sier suspensjonen er ulovlig. Domstolens begrunnelse er at «den har som mål å være til hinder for Parlamentet». De sier videre at parlamentets kontroll med regjeringen er en hjørnesten i styringsprinsippene som er nedfelt i konstitusjonen.
Statsministerens forespørsel til dronningen om å suspendere parlamentet «var lovstridig og derfor (...) uten virkning», konkluderer dommerne.
– Jeg er lettet over at min oppfatning om hvordan demokratiet fungerer – ved at Parlamentet fyller sin viktige konstitusjonelle rolle – støttes av Skottlands øverste domstol, sier høyesterettsadvokat Jolyon Maugham. Han leder Good Law Project, som har finansiert søksmålet.
– Prinsipielt er dette utrolig viktig. Statsministeren kan ikke behandle Parlamentet som et ubehagelig irritasjonsmoment.
75 parlamentarikere står bak saken som verserer i det skotske rettsvesenet. De mener den fem uker lange suspensjonen er grunnlovsstridig og er ment å hindre Parlamentet i å debattere og handle i brexitstriden.

Felles ankebehandlingDen seneste beslutningen fra Skottland går imot en kjennelse engelske dommere kom med i forrige uke. De konkluderte i Johnsons favør.
Britisk Høyesterett har planlagt en felles behandling av sakene fra Skottland og England, samt en sak fra Nord-Irland, førstkommende tirsdag. Skottland beholdt sitt eget rettsvesen etter sammenslåingen med England og Wales i 1707, men Storbritannias høyesterett er øverste rettsinstans i sivile saker for hele kongeriket.
(©NTB)

PRESISERING

I går, 2. juli, skrev Klassekampen at Aps Masud Gharahkhani mener at asylsøkere ikke skal få komme til Norge for å søke asyl. Vi presiserer at Gharahkhani ikke går inn for å avskaffe asylretten, men mener at Norge skal jobbe for å få null asylsøkere, og at de som kommer til Norge skal være kvoteflyktninger.

PRESISERING

Klassekampen er upresise i gjengivelsen av et av Mani Hussainis sitater i dette intervjuet. Vi siterer Hussaini blant annet på: «[Frp] er opptatt av å hjelpe i nærområdene, men bevilger i realiteten aldri penger til det». De skulle være: «[Frp] er opptatt av å hjelpe i nærområdene, men har i realiteten ikke bevilget penger til det i opposisjon».Vi beklager. Red

HENRIK SØRENSENS FREDSMALERI

Under trykkingen av Torild Skards artikkel 28. desember 2017 om Henrik Sørensens store veggmaleri i Folkeforbundet i Genève kom Klassekampen dessverre til å oppgi feil navn på maleriet. Sørensen malte verket over et lengre tidsrom, fra 1937 til 1939, og i løpet av prosessen ble utformingen endret vesentlig. Forslag ble refusert og slutt-resultatet ble svært forskjellig fra skissene underveis. På et tidspunkt ble maleriet kalt «Drømmen om den evige fred», men dette ble forkastet før bildet ble fullført. Ved overrekkelsen til Folkeforbundet i Genève i desember 1939 hadde maleriet tittelen «Le rêve de la paix» eller «The Dream of Peace», altså: «Drømmen om freden», og det var 8,6 x 6,55 m, det vil si 56 m2 stort. Mer informasjon kan hentes bl.a. fra Anneleen de Jongs bok om kunsten i Genève ugitt av FN i 2001. En mindre kopi av maleriet finnes altså på PRIO i Oslo.

RETTELSE

I gårsdagens artikkel i Klassekampen om omorganiseringen i Statistisk sentralbyrå, ga en redaksjonell anmerkning inntrykk av at forsker Ådne Cappelen ikke får fortsette i institusjonens forsknings­avdeling. Dette er ikke riktig. Vi beklager feilen. Red.

RETTELSE

I saken «Nav-gründere tjener fett» i Klassekampen 7. juni skreiv vi at Aleris er blant selskapene som har hatt høy avkastning blant attføringsselskapene i perioden 2013–2015. Det er feil. Aleris ble først en del av attføringssektoren da de kjøpte «Pøbelprosjektet» i 2016. I utregningen av avkastning blant de store aktørene på feltet er tall fra Pøbelprosjektet, før de ble eid av Aleris, brukt. Vi beklager. Red.

RettelseI Innspill-spalta av Victoria Tømmeraas Berg lørdag 3. juni, blir forsvarsminister Ine Eriksen Søreide betegnet som «utenriksminister». Dette ble ikke skrevet av spaltisten, og skyldes en redaksjonell feil. Vi beklager. Red.

RETTING

I Dagboka 10. januar stod det at Høgre røysta mot allmenn kvinneleg røysterett i 1913. Dette stemmer ikkje. Vi seier oss leie for feilen. Red.

RETTELSE

I gårsdagens «Pauli ord» kom jeg i skade for å skrive at «Alle norske seriekamper (i fotball) blir fra neste sesong ledsaget av massiv reklame for kommersielle, utenlandske bettingselskaper.» Dette er feil. Norges Fotballforbund (NFF) stilte som krav at det ikke skal sendes slik reklame i tilknytning til norske klubbkamper og det norske landslagets kamper. Jeg beklager.Paul Bjerke

RETTELSE

I Klassekampen i går skreiv vi at Øystein Dørum er avtroppende økonomisjef i DNB Markets og påtroppende økonomisjef i NHO. Det er feil. I begge tilfeller skulle det stått sjeføkonom. Red.

RETTING

Klassekampen skriv at Kongsberg Gruppen hadde bidrege økonomisk til ein studietur til mellom andre Lockheed Martin i regi av Agenda. Med på turen var ti ungdomspolitikarar. I intervjuet med Agenda-leiar Marte Gerhardsen står det at ideen om ein tur til kampflyprodusenten kom frå den norske ambassaden i Washington. Det riktige skal vere at det var Agenda som hadde denne ideen. Sitatet skal derfor vere slik: – I ljos av Forsvarets store kampflyinvestering, syntest vi det ville vere interessant å vitje Lockhead Martin. Turen dit blei organisert av Agenda og ambassaden, ikkje av Kongsberg.Red.

RETTELSE

I denne lederen skriver vi at Muhammad Ali ble satt i fengsel for å ha nektet å delta i Vietnam-krigen. Muhammad Ali ble dømt til fengsel, men sonet aldri. I stedet ble han utestengt fra boksesporten i tre år. Vi beklager. Red.

RETTELSE

I portrettintervjuet med Willibald Storn skrev vi dessverre: «Da russerne okkuperte Østerrike, ble Storns far sendt til Østfronten.» Det skulle selvsagt stått tyskerne eller nazistene, ikke russerne. Takk til oppmerksomme lesere! Red.

RETTELSE

Klassekampen skrev med henvisning til VG at «fire personer som kjente stråselskapene på Seychellene, sitter eller har sittet i Rune Bjerkes aller innerste krets». Det kan vi ikke dokumentere. Det er riktig at de fire har sittet i styret til DNBs filial i Luxembourg, men vi vet ikke om de fire personlig kjente til at DNB tilbød et slikt produkt. Vi beklager. Red.

RETTELSE

I saken «Barnets stemme» av Peder Kjøs fredag 22. januar går det ikke fram hvor barnas sitater og forskningen er hentet fra. De er fra artikkelen «Hva står på spill? Barns deltakelse og budskap i mekling”, publisert i Fokus på familien nr. 4 (2015), som er skrevet av Astrid Strandbu og Renee Thørnblad ved Universitetet i Tromsø. Strandbu ble derimot tildelt æren for å utvikle metodikken BIM, barn i mekling, mens den riktige personen skulle vært Gjertrud Jonassen. Vi beklager! Red.