Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20190906/ARTICLE/190909978

Mysterium?

Av MARI SKURDAL

Publiseringsdato: Fredag 6. september 2019

Seksjon: Lederen

• Nord-Norge har ikke alltid toppet den politiske dagsordenen. Men denne sommeren har så godt som alle landets politiske skribenter lirt av seg minst én kommentar om de store endringene i velgernes parti­preferanser i nord. Fylkene i Nord-Norge har lenge vært røde Ap-bastioner, men noe er i ferd med å skje. På partibarometeret til VG og Itromsø er Arbeiderpartiet nå nede på 16,9 prosent i Tromsø. Det er det laveste Respons har målt dem til i byen noensinne. SV er nesten like stort som Ap i Tromsø. En gjennomgang VG gjorde tidligere i år, viste at Senterpartiet kan sikre seg makta i halve Nord-Norge.

• Det er dramatisk for partier å miste grepet om store velger­grupper, men i tilfellet Nord-Norge kan vi slå fast at nordlendingene har sagt ettertrykkelig fra om hvor skoen trykker. De har vært imot de Oslo-smidde reformene fra dag én. Regionreformen sparket i gang en sterk og vedvarende folkelig mobilisering. Det resulterte i en folke­avstemning hvor 87 prosent av finnmarkingene sa nei til å bli slått sammen med Troms. Likevel holder regjeringen på sitt, med en teknokratisk begrunnelse i at stordrift er bra. Det samme skjer med flere av de andre reformene som rammer Nord-Norge særlig hardt, som politireformen og strukturreformen for høyere utdanning.

• Protestorganisasjonen For Finnmark har i forkant av valget spurt alle førstekandidater til ordførerverv og samtlige fylkesordførerkandidater for partiene på rødgrønn side om de vil arbeide for å reversere sammenslåingen. Nesten samtlige sier i dag at de vil det. Men det har vært en vei dit, og Arbeiderpartiet straffes for å komme seint på banen med motstand mot sentraliseringsreformene. I stedet har Sp blitt den mest tydelige kritikeren av regjeringen. Likevel framstilles opprøret i Nord-Norge iblant som et mysterium i rikspressens spalter, hvor det framstår som om nordlendinger lettere lar seg forføre av populistisk retorikk og enkle fiendebilder. Det hadde vært et større mysterium dersom så store og upopulære endringer som dem Nord-Norge opplever, ikke hadde gitt utslag på målingene.