Print URL: http://501-kkweb.newscyclecloud.com/article/20190904/ARTICLE/190909986

Dårlig nytt

Av MARI SKURDAL

Publiseringsdato: Onsdag 4. september 2019

Seksjon: Lederen

• Regjeringen vil innføre såkalt fritt skolevalg i alle landets fylker. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner har sendt ut to forslag på høring, hvor begge alternativene innebærer at fylkene ikke lenger kan praktisere inntak til videregående skole etter nærskoleprinsippet. Forslaget har opprørt flere lokalpolitikere, fordi det vil begrense deres mulighet til å styre skolepolitikken i sitt fylke. I et samkjørt utspill på Frifagbevegelse.no sluttet LO-leder Hans-Christian Gabrielsen og fylkesordføreren for Arbeiderpartiet i Trøndelag, Tore O. Sandvik, seg til kritikken. De advarer mot fritt skolevalg – som i realiteten er karakterbasert opptak – fordi de mener det tidligere har slått svært dårlig ut i Trøndelag.

• Ifølge Sandvik fører ordningen til stort press på byskolene, og dermed også nedgang i elev­grunnlaget i distriktene. Det rammer særlig yrkesfag, som får kutt i fagtilbud etter hvert som elever søker seg vekk. De nye regionene bør i stedet stå fritt til å vurdere skolestruktur ut fra behov i ­arbeidsmarkedet og reelle mulig­heter for læreplasser, mener Ap-toppen. Han trakk fram Oslo som et negativt eksempel. Hovedstaden har enorme karakterforskjeller mellom skolene, og de ressurssterke elevene favoriseres. «Det er oppsiktsvekkende at Høyre nå vil tvinge alle landets fylkeskommuner over på en oppskrift som de selv innrømmer at har store svakheter», sier Sandvik.

• Da regjeringen la fram region­reformen, lovte den at de nye og større regionene skulle få flere nye oppgaver fra staten. I stedet ser vi nå at Solberg-regjeringen innskrenker handlingsrommet fylkene allerede har i dag. Pålagt karakterbasert opptak vil få store konsekvenser for regionenes mulighet til å styre sin egen skolestruktur og tilpasse den til etter lokale behov og lokale politiske flertall. Dersom regjeringens forslag blir gjennomført, vil et av de skolepolitiske spørsmålene det er mest debatt om lokalt, være avgjort allerede. Slik flyttes beslutningene lenger unna folk. Det er dårlig nytt for lokal­politikken, og det er dårlig nytt for norske videregåendeelever.