Print URL: http://501-kkweb.newscyclecloud.com/article/20190903/ARTICLE/190909993

Fiendebilder

Av MARI SKURDAL

Publiseringsdato: Tirsdag 3. september 2019

Seksjon: Lederen

• Norge snikislamiseres, skriver Frps leder Siv Jensen i en kronikk i VG i går. Som eksempel bruker finansministeren kronprinsens besøk hos Al-Noor Islamic Centre i Bærum, hvor tre kvinner ikke håndhilste på ham, men i stedet hilste ved å legge hånda på brystet og bukke. «Godtar vi at personer nekter å håndhilse på det motsatte kjønn, godtar vi religiøse særkrav. Dette er snikislamisering», slår Siv Jensen fast. Det framstår smått absurd å anklage en moské for å drive snikislamisering i sine lokaler – man skulle tro islamsk trosutøvelse var et helt åpent formål med aktiviteten i lokalet. Utspillet har likevel et mer alvorlig bakteppe.

• Kronikken trykkes mindre enn én måned etter at en terrorist motivert av hat mot muslimer angrep moskeen, uten at konteksten nevnes i Jensens tekst. Målet til terroristen skal ifølge politikilder ha vært å drepe så mange som mulig. Kronprinsen var ikke bare på et tilfeldig moskébesøk; han møtte menigheten som ble angrepet for å uttrykke sympati og støtte i en svært vanskelig tid. Det er lite følsomt å bruke en slik kontekst til å påpeke feil hos muslimer generelt. Men det er direkte uhørt å framheve tre moskémedlemmer og slå fast at det de gjør snikislamiserer Norge, like etter at disse tre har vært mål for et voldelig hatangrep.

• Hvordan vi håndterer religionsutøvelse når den kommer i konflikt med samfunnets øvrige krav og forventninger, er det absolutt verdt å diskutere. Ethvert samfunn må finne en balanse mellom hver enkelts religiøse overbevisning og praksis og andre hensyn. Saken om hvorvidt leger skulle få reservere seg mot å henvise til abort, som Siv Jensen og Fremskrittspartiet i regjering gikk inn for i 2014, viser hvor sterke følelser slike saker vekker. Her gjelder det å finne en god balanse. Det gjøres best dersom vi møter hverandre til debatt med forståelse og åpenhet. Ideen om snikislamisering gjør det motsatte: Den forfekter at en religiøs minoritet har en skjult og farlig agenda. Det er ille når slikt kommer fra en minister, men verre at det skjer så kort tid etter et voldelig angrep basert på liknende fiendebilder.