Print URL: http://501-kkweb.newscyclecloud.com/article/20190902/ARTICLE/190909998

En ny tid

Av VELAUG HOBBELSTAD SÆLID

Publiseringsdato: Mandag 2. september 2019

Seksjon: Lederen

• I snart to uker har sykkelbud fra matleveringstjenesten Foodora streiket for å få tariffavtale. 102 av cirka 600 Foodora-syklister i Norge har streiket siden 20. august, og Fellesforbundet har varslet at de trapper opp streiken, slik at 142 bud nå er eller vil bli tatt ut i streik om kravet om tariffavtale ikke innfris. Syklistene, som har en grunnlønn på 120 kroner i timen, krever å øke lønna med åtte kroner, samt å få noe økonomisk støtte til sykkel og ekstrautstyr på vinteren.

• I kronikken «Tariffavtaler for en ny tid» i Klassekampen lørdag argumenterer daglig leder i F­oodora Norge Carl Tengberg for hvorfor selskapet ikke kan akseptere det kravet om tariffavtale som nå ligger på bordet. Han mener Fellesforbundet ikke forholder seg til hvordan virkeligheten er i denne bransjen, som «kan være kompleks og vanskelig å forstå». Foodora er ikke imot å inngå en tariffavtale, understreker han, men mener at en avtale «må passe hele bredden av behov hos syklistene, ikke bare den seksdelen som har organisert seg i Fellesforbundet». Hvorfor kravene det nå forhandles om, ikke vil gagne alle typer sykkelbud, er, ja, vanskelig å forstå.

• Å få mat levert på døra fra de rosa syklistene, koster stort sett 49 kroner i leveringskostnader. Det er en pris mange betaler med glede for å slippe å gå ut og hente maten selv. Ifølge Foodora-sjefen vil kostnadene til selskapet øke med flere titalls millioner kroner om de innfrir kravene fra de streikende sykkelbudene, og med en slik kostnadsøkning vil det bli umulig å drive i Norge med faste ansatte. Tengberg mener at det ikke er et alternativ å øke leveringskostnadene slik at forbrukerne betaler mer for tjenesten, fordi Foodoras konkurrenter har enda lavere priser. Hans konklusjon blir d­ermed at «den såkalte kampen for trygge vilkår kan helt reelt få som resultat at bransjen blir uten faste ansettelser». Og det er her vi er ved kjernen. Hvis app­-selskapene i den nye tida innrettes på en måte som gjør det umulig å drive innenfor rammene av et anstendig a­rbeidsliv, så er det ikke arbeids­takernes vilkår det må fires på.