Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20190628/ARTICLE/190629965

LO-kongressen går trolig inn for å utrede alternativer til EØS-medlemskap i 2021:

Legger om EØS-kursen

Av Stian Nicolajsen og Maria Dyrhol Sandvik

Publiseringsdato: Fredag 28. juni 2019

Seksjon: Politikk

TAR SAKEN TIL KONGRESSEN: Fellesforbundets EØS-kompromiss kan bli et krav om en offentlig utredning om alternativene til avtalen. Leder Jørn Eggum (til venstre) vil i så fall ta kravet med seg til LO-kongressen. Her sammen med EØS-motstanderen Jan Olav Andersen fra El og IT-forbundet. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

EØS: Fagforbundet kommer trolig ikke til å stå i veien for Fellesforbundets krav om å be staten om å finne alternativer til EØS.

EU og EØS

Ifølge sentrale kilder i Fagforbundet som Klassekampen har vært i kontakt med, er det usannsynlig at Fagforbundet vil blokkere Fellesforbundets ønske om å utrede alternativer til norsk EØS-medlemskap.

Det innebærer at LO etter all sannsynlighet kommer til å stille seg bak kravet om at staten skal utrede alternativer til EØS.

Fellesforbundet og Fagforbundet utgjør nemlig flertallet av delegatene på kongressen, som er LOs høyeste organ.

FAKTA

EØS-debatten:

• Representantskapet i Fellesforbundet ønsker en offentlig utredning om alternativene til EØS. Alternativene skal bygge på WTO-regelverket, handelsavtalene med EU fra før EØS og nye handelsavtaler lik den Canada har med EU. Også EU-medlemskap skal vurderes.

• Dersom landsmøtet følger representantskapets innstilling, er det trolig at også LO-kongressen vedtar det samme i 2021.

• Arbeiderpartiet har i Stortinget tidligere stemt mot å utrede alternativene til EØS.

Lang EØS-kamp

EØS-debatten har de siste årene rast i Fellesforbundet, Norges største fagforening i privat sektor. Organisasjonens representantskap anbefalte i går et kompromiss, nemlig at forbundet går inn for at det lages en offentlig utredning om alternativene til avtalen. Av omkring 55 med stemmerett var 8 mot. Saken avgjøres på landsmøtet i høst.

Dersom Fellesforbundet lander på kravet om å utrede alternativene, vil forbundet ta saken videre til LO-kongressen i 2021. Arbeiderpartiet har i Stortinget tidligere stemt mot å utrede alternativene til EØS-avtalen. Nå nøyer Ap seg imidlertid med å si at partiet ikke har noe vedtak om spørsmålet.

Saken setter partiet i en vanskelig skvis. Ap har nylig inngått en ny samarbeidsavtale med Fellesforbundet og vil unngå å havne i en ny konflikt med forbundet etter at uenigheter om oljepolitikken allerede har skapt knuter på tråden i forholdet.

Avtalen mellom Ap og Fellesforbundet sier etter det Klassekampen kjenner til, ingenting om EØS-saken.

En Ap-støtte til en slik EØS-utredning vil være skadelig for partiet, som konkurrerer med Høyre om å være den mest tydelige garantisten for EØS-avtalen og trygg styring.

Men dersom de unnlater å støtte Fellesforbundet, er det altså trolig at de vil få hele LO mot seg i 2021. Det vil sette Ap i en vanskelig situasjon i et valgår.

Vil ta kampen

Fellesforbundets leder Jørn Eggum tror at de fleste tillitsvalgte i forbundet ser både fordeler og ulemper med EØS-avtalen, og at innstillingen om en ny utredning vil gjøre at forbundet kommer seg videre i debatten om EØS-avtalen uten å havne i skyttergravene. Målet for Norges handelstilknytning med EU er ikke små.

– Vi skal ha verdens beste markedstilgang og verdens beste arbeidsbetingelser. Utredningen skal se på hvordan vi kan få dette til, sier han.

Dersom landsmøtet følger representantskapets innstilling, varsler Eggum at de tar saken videre til LO-kongressen.

– I og med at vi har en borgerlig regjering er det ikke sannsynlig at vi får gjennomslag nå, og da vil vi selvsagt prøve å ta dette via kongressen. Vi vil kjøre en kraftfull kampanje for å få gjennomført utredningen, og vi håper kongressen vedtar det samme, sier han.

Eggum sier også at de ikke vil vente på LO før de søker politisk innflytelse, og at første jobb etter landsmøtet blir å overbevise eget parti. Fellesforbundet-lederen er også sentralstyremedlem i Ap.

Offentlige utredninger (NOU-er) er utredninger bestilt av regjeringen og er ofte første steg og grunnlaget for politiske reformer og lovendringer.

Frykter uthaling

Selv om en offentlig utredning om alternativene til EØS vil være en innrømmelse overfor EØS-motstanderne, er ikke Nei til EUs faglige leder Boye Ullmann fornøyd.

– Dette kan være en avledningsmanøver for å forhindre et nei til EØS. Støre og Solbergs største skrekk er at avtalen sies opp. Men mer kunnskap og diskusjon er selvsagt velkomment, sier han.

– Men målet er fortsatt å vinne landsmøtet. Sist gang sto det bare om tre stemmer.

Ullmann frykter at en offentlig utredning ikke vil være uhildet og viser til at avtalen også har vært evaluert tidligere.

– På LO-kongressen i 2001 vant opposisjonen fram med at avtalen skulle utredes. Det endte med 290 sider med budskap om at Norge måtte bli EU-medlem for å få innflytelse, sier han.

Utredningen ble laget av Fafo, som Ullmann bare kaller Jafo.

Eggum sier at utredningen representantskapet ønsker seg skal være objektiv.

– Mandatet må være tydelig, og utredning må samle all kunnskap. Dette skal på ingen måte være et bestillingsverk, og Boye trenger i hvert fall ikke å bekymre seg for ledelsen i Fellesforbundet sin holdning til dette.

stiann@klassekampen.no