Print URL: http://www.klassekampen.no/article/20190510/ARTICLE/190519995

Pulverisering

Av MARI SKURDAL

Publiseringsdato: Fredag 10. mai 2019

Seksjon: Lederen

• Ordet ansvarspulverisering fikk for alvor gjennomslag i norsk offentlighet da 22. juli-kommisjonen i 2012 leverte sin rapport om hva som gikk galt da terroren rammet landet året før. Kommisjonen kritiserte blant annet nødetatene for manglende samhandling. For som vi vet: Dersom ansvaret er fordelt på mange, ligger det i praksis ikke hos noen. Jo flere aktører, jo vanskeligere kan det være å få noe gjennom. Kanskje er det akkurat dét som også har rammet norsk jernbane de siste årene. På Twitter på lørdag delte hovedtillitsvalgt i Norsk Sykepleierforbund og Klassekampen-spaltist Gro Lillebø svaret hun fikk fra Vy da hun etterspurte flere sovevogner. Hun reiser ofte mellom Trondheim og andre storbyer og var frustrert over at soveplassene så ofte er utsolgt.

• Svaret kan ta pusten fra de fleste av oss. Vy skriver: «Jernbane­direktoratet har det overordnede ansvaret for jernbanetilbudet. De bestiller togkapasitet hos Norske tog AS som igjen kjøper lokomotiv og vogner av togprodusenter. Togavganger bestiller Jernbane­direktoratet i dag hos Vy som deretter bestiller avgangstider hos Bane NOR og leier tog av Norske tog ... Vi leier i dag alle sovevognene Norske tog har». Det ender som en variant av lyspære-vitsen: Hvor mange selskaper trengs for å skaffe en sovevogn? Svaret er altså fem. Parodisk nok klarer de altså heller ikke å skaffe nok sovevogner til å dekke behovet, ettersom soveplassene så ofte er umulige å få fatt på. Samtidig er flystrekningene ­mellom norske storbyer blant de mest trafikkerte i Europa.

• Gro Lillebø ble intervjuet om saken i Aftenposten i helga. Hun sa: «Jeg lurer på hvor mye det koster å ha så mange selskaper involvert. Hvert selskap har direktører og mange ansatte. Det er trolig penger som kunne ha vært brukt på et enda bedre togtilbud». Slike fornuftige betraktninger savner vi fra dem som styrer tog­politikken. I stedet fortsetter de den oppsplittingen av norsk togdrift som jernbanereformen legger opp til. I framtida vil derfor flere selskaper, ikke færre, drifte det ­norske nettet.