Tirsdag 12. februar 2019
GJØR DET MULIG: Revygruppa på Stabekk videregående skole er en av 300 amatør-teatergrupper over hele landet som får tilbud om kurs i regi av Frilynt. 25. februar er det premiere på årets forestilling, «Er det mulig».
Aktivitetsnivået har økt, men tilskuddene til organisasjonene for amatørteater er ikke justert siden 2014:
Glade amatører i knipe
Åslaug Sem-Jacobsen
Trine Skei Grande
Landets største amatørteater­organisasjon for­tviler. Siden 2014 har statsstøtten til Frilynt stått på stedet hvil, selv om medlemstallet er doblet.

Teater

I en gymsal på Stabekk videregående skole øver revygruppa på forestillingen «Er det mulig», med premiere om bare to uker.

I likhet med andre amatørteatergrupper i landet får skole­revyen på Stabekk tilbud om hjelp til alt fra manusutvikling, scenografi, sminke og regi fra Frilynt, en av landets ni nasjonale amatørteaterorganisasjoner.

Men de siste årene er det blitt stadig vanskeligere for teaterentusiastene i Frilynt å imøtekomme amatørteaternes behov for oppfølging og kursing. Antallet medlemmer er mer enn fordoblet på sju år. Likevel har nivået på det offentlige bidraget stått på stedet hvil.

Med 20.500 medlemmer som skal sette opp 300 teater­forestillinger årlig, strekker ikke statsstøtten på 1,8 millioner kroner til.

– At bevilgningene ikke er blitt justert på flere år, er dramatisk. Vi må prioritere hardt, noe som går ut over våre lokallag, sier Frilynts generalsekretær Frode Aleksander Rismyhr.

Fakta

Støtte til amatørteater:

• De statlige tilskuddene til amatørteaterorganisasjonene har stått stille siden 2014, med unntak av årlig indeksregulering.

• De ni nasjonale organisasjonene for amatørteater får fortsatt tilskudd som er basert på deres aktivitetsnivå og medlemstall i 2012.

• Den største organisasjonen, Frilynt, får 1,8 millioner kroner i støtte, selv om antall medlemmer er fordoblet siden 2012, og antall forestillinger har økt fra 706 til 1160 i året.

Avdekket rot

Bakgrunnen for dette nød­ropet fra landets største teaterorganisasjon er at Kulturdepartementet ikke har fått på plass en ny ordning for fordeling av tilskudd, etter at den forrige ordningen fikk et skudd for baugen i 2014.

Fram til da ble den statlige støtten til amatørteater forvaltet av paraplyorganisasjonen Norsk Teaterråd.

En ekstern revisorgranskning avdekket omfattende rot med utbetalinger og brudd på regnskapsrutiner, noe som fikk daværende kulturminister Thorhild Widvey (H) til å stanse alle utbetalinger og kreve seks millioner kroner tilbakebetalt.

Like etter ble Norsk Teaterråd nedlagt, og fordelingen av statlige tilskudd overført til en midlertidig ordning i regi av to andre teatersammenslutninger.

De siste fire årene er tildelingene blitt utbetalt etter samme fordelingsnøkkel som tidligere, uten hensyn til utviklingen i foreningenes aktivitetsnivå eller medlemstall.

– Alt står på stedet hvil. Vi måles fortsatt etter aktivitetsnivået vi hadde for sju år siden. Tildelingene skjer nærmest automatisk. I prinsippet kunne vi i Frilynt sittet med beina i kors og likevel fått utbetalt like mye som i fjor, sier Rismyhr.

Viser til konflikter

Fra 2014 og fram til i år har utbetalingene til amatørteaterorganisasjonene kommet fra de to teatersammenslutningene Scenefolk og Teateralliansen, som en midlertidig løsning. Fra og med i år skal denne oppgaven ivaretas av Norsk kulturråd på permanent basis.

Men det vil fortsatt ta to år før Kulturrådet har fått en ny tilskuddsordning på plass. Fram til 2021 vil derfor nivået på støtten til de ulike mottakerne være den samme som før, justert for lønn- og prisvekst.

I statsbudsjettet for i år er det satt av til sammen 26,5 millioner kroner til amatørteater og frivillige teaterformål. De ni nasjonale teaterorganisasjonene, som Frilynt og Norsk Amatørteaterforbund, får om lag 5 millioner kroner på deling.

Kulturminister Trine Skei Grande (V) svarer at hun gjerne skulle ha fått på plass en ny ordning for fordeling av tilskuddene tidligere, men at dette ikke har vært mulig.

– Hele dette feltet har vært preget av mange interne konflikter. I fjor samlet jeg alle aktørene rundt bordet for å se om de kunne komme til enighet om en felles løsning, noe de ikke klarte innen fristen, sier Grande.

– Derfor må jeg bare beklage at departementet inntil nå har måttet gjøre den jobben som vi ønsker at organisasjonene skulle gjøre selv.

Frode Aleksander Rismyhr i Frilynt er ikke enig i kulturministerens framstilling. Han mener amatørteaterfeltet har opptrådt samlet overfor departementet, og at de ble enige om en felles løsning, som departementet avviste.

– Problemet er at søknadene våre ikke blir realitetsbehandlet, og at organisasjonene mottar det samme beløpet fra år til år. Dermed er det heller ingen åpning for at nye aktører kan søke, sier Rismyhr.

Uro på Stortinget

Problemene med tilskuddsordningen for amatørteaterfeltet er også blitt tema for Stortingets kulturpolitikere. Senterpartiets Åslaug Sem-Jacobsen har bedt kulturministeren svare på om hun synes det er riktig at tilskuddene til amatørteaterfeltet er basert aktivitetsnivået i 2012. Hun er ikke fornøyd med det skriftlige svaret statsråden avleverte sist onsdag.

– Departementet og ministeren burde i mye større grad anerkjenne det grundige arbeidet aktørene selv har lagt ned for å utarbeide et forslag til regelverk, sier Sem-Jacobsen.

Også SVs kulturpolitiske talsperson Freddy André Øvstegård har stilt spørsmål til kulturministeren om hvordan hun kan fortsette å utbetale tilskudd til amatørteaterfeltet, uten å vite noe om mottakernes aktivitetsnivå. I sitt svar skriver Grande at ansvaret for å lage nye retningslinjer er overført til Kulturrådet.

– Grande svarer ikke på spørsmålet mitt. Det er godt mulig at det er Kulturrådet som skal ha ansvaret for dette, men det er ikke holdbart at dette skal fortsette i to år til. At pengene går dit de skal, er helt grunnleggende for aktørene i kulturlivet og for tilliten til forvaltningen, sier Øvstegård.

Kulturminister Grande svarer at departementet må rette seg etter forvaltningslovens krav om objektive kriterier for tildeling av tilskudd.

– Vi har valgt å opprettholde støtten på samme nivå som tidligere, i påvente av en ny fordelingsmekanisme som tar utgangspunkt i det faktiske aktivitetsnivået til disse organisasjonene. Dersom Øvstegård mener at det hadde vært bedre om vi ikke betalte ut noe som helst til feltet før de nye kriteriene var på plass, så må han gjerne mene det, sier Trine Skei Grande.

For revygruppa på Stabekk videregående skole har den politiske dragkampen om amatørteaterfeltet konsekvenser. Dersom teaterfolkene fra Frilynt ikke lenger kan bidra med sin kompetanse, vil det bli tyngre å sette sammen en helstøpt skolerevy år etter år.

Skolerevyen har et budsjett på 200.000 kroner. Av dette får revygruppa 60.000 i tilskudd fra Frilynt.

– Vi får også tilbud om kurs i regi av Frilynt, og de sender folk til oss som arrangerer workshops for skuespillerne. Støtten og kompetansen vi får tilført virker utrolig forløsende og gir inspirasjon, sier miljø­arbeider Per Myrstad Kringen, som bistår elevene med revyen.

jonas.braekke@klassekampen.no

Torsdag 18. juli 2019
Det nasjonale fotomuseet i Horten krever å bli inkludert i planleggingen av Fotografihuset i Oslo. – Det har vært marginalt med dialog, sier museums­direktør Ingrid Nilsson.
Onsdag 17. juli 2019
Oslo Høyre krever bademuligheter for å støtte det omstridte Fotografihuset på Sukkerbiten. Men leder av Fotografihuset mener området ikke er egnet for bading.
Tirsdag 16. juli 2019
SV lover omkamp om Fotografihuset på Sukkerbiten i byrådsforhandlingene etter valget. – Vi vil jobbe hardt for at området omreguleres, sier ordfører Marianne Borgen (SV) i Oslo.
Mandag 15. juli 2019
Ledelsen for det planlagte Fotografi­huset i Oslo har hevdet at et samlet fotomiljø står bak prosjektet. Det avviser flere i miljøet. – Vi kan ikke stille oss bak noe vi ikke vet hva er, sier Morten ­Andenæs i Fotogalleriet.
Lørdag 13. juli 2019
Tidligere Folk er folk-medarbeider Tormod Fjeld Lie går hardt ut mot redaktør Bjønnulv Evenrud. – Det er stygt at romfolk blir ansiktet for redaktørens politiske syn, sier han.
Fredag 12. juli 2019
Havnetomta Sukkerbiten i Oslo skal få et nytt fotografihus. Men ikke alle er like begeistret. – Det vil gjøre området til en enda større turistmaskin, mener aksjonsgruppas leder.
Torsdag 11. juli 2019
Som del av redaktørens ytrings­frihetsprosjekt, inviterer bladet Folk er folk høyreradikale stemmer og siterer en holocaustfornekter. – Tragisk for magasinet, sier Rune Berglund Steen fra Antirasistisk ­Senter.
Onsdag 10. juli 2019
Det er stor overvekt av kvinner ved ­journalist-utdanningene, men Oslomet vil ikke ta grep. De mener mangelen på minoriteter er et større problem.
Tirsdag 9. juli 2019
Kulturminister Trine Skei Grande (V) får kritikk for sin håndtering av debatten om avtalen mellom Fredriksen og Nasjonalmuseet. – Ubetimelig, mener kunstner Lotte Konow Lund.
Mandag 8. juli 2019
Senterpartiet mener bevaring av veteranflymiljøet på Kjeller ikke bare er et lokalt spørsmål, men et nasjonalt anliggende.