Torsdag 7. februar 2019
INTENSIVT: Maria Lyngstad (nærmest til venstre) og Marianne Hove på Nav Falkenborg i Trondheim driver intensiv oppfølging av ungdom på aktivitetsplikt. Nå utvides aktivitetsplikten.
Regjeringen innfører aktivitetsplikt for sosialhjelp for alle. Det blir en stor jobb for Nav:
85.000 flere i aktivitet
NAV: Regjeringen vil utvide aktivitetsplikten til å gjelde 85.000 flere Nav-brukere, men vet de hvor mye jobb det er å få folk i jobb? Det gjør Nav i Trondheim.

ARBEIDSLIV

– Så har vi en stilling som sykkelguide. Vise turister rundt i Trondheim på sykkel. Noen som er interessert? spør Marianne Hove.

Hun er markedsrådgiver og bindeleddet mellom arbeidsgivere og de fire unge voksne på aktivitetsplikt som fyller det lille møterommet hos Nav Falkenborg i Trondheim. Alle fire ler ved tanken på seg selv med en gjeng sykkelturister på slep.

– Jeg hadde storkosa meg, men jeg trenger jobb nå, sier en og nikker ut av vinduet hvor snøfonnene ligger tjukt utenfor. Det er en lenge til sykkelsesongen er i gang.

– Det skader ikke å søke. Dette kan være plan F, sier Maria Lyngstad.

Lyngstad er én av to ansatte i Nav Trondheim som følger unge sosialhjelpsmottaker på aktivitetsplikt. Til enhver tid har hun ansvar for å følge opp mellom 20 og 25 brukere.

Jobb å skaffe jobb

1. januar 2017 innførte regjeringen aktivitetsplikt for alle sosialhjelpsmottakere mellom 18 og 30 år. Jobbtrening, utdanning eller kurs er blant aktivitetene man kan pålegges for å få «nødhjelp» fra staten.

For denne gjengen er det ukas andre økt på Nav. Deres jobb er å skaffe seg jobb. Klassekampen får være med under forutsetning av at brukerne ikke identifiseres.

Ukas jobbjakt oppsummeres og muligheter for neste uke kartlegges. Motivasjonen gjenoppbygges der det trengs.

– Jeg begynner å bli skikkelig lei. Jeg vil bare gjøre noe nyttig, ikke føle at ting står i stampe, sier en jente i begynnelsen av tjueåra.

I flere måneder har hun vært i praksis gjennom Nav hos en stor butikk-kjede. Håpet var at en stilling skulle bli ledig, men det lar vente på seg.

– Ikke vær negativ. Vi kommer til å finne noe, sier Lyngstad litt strengt, men mest støttende.

Utvider aktivitetsplikten

Andelen unge på sosialhjelp har stått på stedet hvil på 2,2 prosent siden innføring av seg aktivitetsplikt. Regjeringen er likevel så fornøyd at de i regjeringserklæringen skriver at de vil «Utvide aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere til også å gjelde mottakere over 30 år, med klare unntak».

I 2017, det siste året Statistisk sentralbyrå (SSB) har tall fra, var det 46.000 sosialhjelpsmottakere under 30 år. Samme år var det 133.000 personer som fikk sosialhjelp. Det betyr at med mindre det skjer endringer i sosialhjelpstallene, vil en utvidet aktivitetspliktordning omfatte over 85.000 flere brukere årlig enn i dag.

– Vi kommer til å legge fram forslag om dette innen rimelig tid. Erfaringer så langt med gruppa under 30 tyder på at det fungerer veldig bra, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

Hun viser til at oppimot 78 prosent av Nav kontorene i en fersk undersøkelse mener aktivitetsplikten får flere i relevant jobb raskt. Hauglie mener det er naturlig å gjøre unntak for de mest psykisk syke og de tyngste rusmisbrukerene, men at normen skal være krav til aktivitet.

Trondheimsmodellen

I Trondheim har Nav hatt stor suksess med aktivitetsplikt for unge sosialhjelpsbrukere, også før det ble vedtatt av regjeringen. De er glade for innføring av aktivitetsplikten, men erfarer at det krever mye ressurser å få det til å fungere.

– Jeg følger dem tett og kan være ganske masete. Jeg lover dem at de ikke blir kvitt meg før de har fått seg jobb, ler Maria Lyngstad.

Hun har møtt opp på døra hjemme hos brukere for å følge dem rundt på jobbsøkerrunde. Da en morgengretten bruker hadde et tidlig jobbintervju, hentet hun ham en time før og tok ham med på kafé.

Det er mye jobb, men gir resultater: De fleste kommer i jobb eller videreutdanning.

Må være på

Både Lyngstad og Hove er enige om hva som må til for at aktivitetsplikten skal fungere godt for nye grupper: rask avklaring og start av aktivitet må på plass så fort brukeren søker sosialhjelp. Oppfølgingen bør gjøres av ansatte som får tid og som har lyst til å følge brukere tett. Det bør være rom for å spesialisere seg mot grupper som deler utfordringer, som innvandrere eller ungdom.

– Det lønner seg å bruke ressurser på den tette oppfølgingen som trengs. Har vi ansatte som har få brukere, tid, og kjenner brukerne og arbeidsgiveren, så finner vi gode jobber, sier Hove.

Ingen pengeløfter

Arbeidsminister Hauglie sier at regjeringen vil «prioritere aktivitetsplikten», men gir ingen løfter om det følger mer penger til Nav med utvidelsen av aktivitetsplikten.

– Vi skal ha god dialog med KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, red.anm.) og med partene, og så må vi komme tilbake til spørsmålet om eventuelle økte bevilgninger, sier Hauglie.

Hun mener kommunene på sikt vil tjene på aktivitetsplikten ved at de vil få færre utgifter til sosialhjelp.

jos@klassekampen.no

Mandag 16. desember 2019
VRI: La fagfolk styre velferds­tjenestene, dropp overdreven rapportering og ta tjenester tilbake til offentlig drift. Det er Mette Nords oppskrift for en anti-NPM-reform.
Lørdag 14. desember 2019
HABILITET: To av medlemmene av granskingsutvalget for Nav-skandalen var selv med på å dømme en person for å ha tatt med sykepenger til Spania i 2012. Det gjør dem inhabile, sier professor.
Fredag 13. desember 2019
IKKE HØRT: Allerede i 2014 stilte Nav-ansatte spørsmål ved om reglene for trygdeeksport ble tolket rett. Nesten alle ofrene i Nav-skandalen ble fengslet i årene etter.
Torsdag 12. desember 2019
FORANDRET: Martin Apenes var med på å bygge opp Nav, og mener det ikke ble som tenkt. – Politikerne skaper mistillit til offentlige tjenester, sier han.
Onsdag 11. desember 2019
I TRØBBEL: Både jetfly og forsvarshelikoptre er tatt i bruk for å sikre beredskapen i nord under Babcocks sammenbrudd. Det kan ende med en kjemperegning for selskapet.
Tirsdag 10. desember 2019
KRISE I LUFTA: Luftambulansen i Nord-Norge har sviktet 286 ganger på fem måneder. Helseminister Bent Høie vet verken prislappen eller hvem som skal ta regningen for ekstra beredskapstiltak.
Mandag 9. desember 2019
Hysj: Riksrevisjonen kritiserer regjeringen i ­hemmelig jager­flyrapport, men Forsvarsdepartementet hevder rapportens gradering gjør det ­umulig å fortelle hvor alvorlig kritikken er.
Lørdag 7. desember 2019
URO: SAS vil legge nye fly inn i et eget selskap med nye avtaler for de ansatte. Lederen i Norsk Kabinforening frykter at SAS ikke ønsker skandinaviske ansatte i framtida.
Fredag 6. desember 2019
HANDLEKRAFT: Regjeringen har på kort tid sørget for å mykne opp i au pair-reglene som skapte trøbbel for justisminister Jøran Kallmyr.
Torsdag 5. desember 2019
IKKJE FORSYNT: Trass i at Sp strir imot kvart forsøk på å skape raudgrøn samling, går partiet no saman med SV og Ap for å få opp sjølvforsyningsgraden.