Mandag 28. januar 2019
FM-HÅP: Rolf Øvretveit i Radio Sotra gleder seg over at Medietilsynet skal utrede om lokalradioene kan få bli på FM-båndet helt fram til 2031. – For oss handler dette om at vi får litt mer tid til å områ oss, sier han.
Regjeringen ber Medietilsynet utredeom lokalradioene skal få sende på FM-nettet også etter 2021:
FM-radio kan få ti nye år
Åslaug Sem-Jacobsen
Kulturdepartementet vurderer om lokalradioer kan få bli på FM-nettet helt fram til 2031. – Ville vært fantastisk, sier en håpefull Radio Sotra-sjef Rolf Øvretveit.

Medier

31. desember 2021 skal det egentlig bli fullstendig stille på FM-nettet. Da skal også lokalradioene utenfor de store byene etter planen over på den omstridte dab-løsningen.

Men nå øyner lokalradioer over hele landet håp. Kulturdepartementet har gitt Medietilsynet beskjed om å utrede om lokalradioene kan fortsette å sende på FM-båndet i ytterligere ti år.

– Jeg håper virkelig dette blir resultatet. Det ville vært helt fantastisk for oss, sier Rolf Øvretveit, daglig leder i Radio Sotra, som i dag dekker kommunene Øygarden, Sund og Fjell vest for Bergen.

I et brev til Medietilsynet før jul, ber Kulturdepartementet tilsynet om å vurdere «hva som taler for og mot at lokalradio eventuelt får anledning til å fortsette på FM etter 2021». Departementet viser også til lokalradiobransjens ønske om å få fortsette helt fram til 2031, samme år som dagens dab-konsesjoner går ut. Medietilsynets utredning vil foreligge innen 8. mai.

For Radio Sotra og resten av Lokalradio-Norge er en utredning et viktig skritt på veien mot framtidig overlevelse. Også lokalradioene ser at de må digitalisere, men de trenger mer tid.

– Årene går fryktelig fort, og dersom deadlinen 2021 blir stående, er jeg redd vi ikke får dette til. Noen år til ville vært helt fantastisk, sier Øvretveit.

Fakta

Lokalradio på FM-nett:

• I 2017 måtte alle riksdekkende radiokanaler og kommersielle radiokanaler i storbyene slukke sine FM-sendinger for å gå over til dab (Digital Audio Broadcasting).

• Lokalradioene fikk tillatelse til å bli på FM-båndet fram til 31. desember 2021.

• Medietilsynet utreder om lokalradioene kan få bli på FM-båndet i ti år til.

FM trengs for dab

Radio Sotra er en av flere lokalradiokanaler som har opplevd et oppsving i lyttertall og inntekter etter at de landsdekkende radiokanalene og de kommersielle lokalradione i storbyene måtte legge om til dab i 2017.

– Det handler både om penger og at vi har mange lyttere, spesielt oppi årene, som setter stor pris på at vi er på FM-nettet, sier Øvretveit.

Fredag hadde pilotprosjektet Radio Trondheim, som bare sendte på dab, sine siste sendinger. Styreleder i Norsk Lokalradioforbund Atle Sommerfelt Skretting mener nedleggelsen av Radio Trondheim illustrerer hvor krevende det er for lokalradioer å etablere seg på dab.

– Det er vanskeligere å sikre seg tilstrekkelig markedsandel i lokale markeder på dab enn det vi kjenner fra FM, sier Skretting.

– Dere vil helst ha en ny frist i 2031. Er ikke det vel lenge?

– Vi påstår ikke å ha fasiten for hvordan radiolyttingen vil se ut frem til 2031, men i en slik overgang er bransjen ekstremt sårbar. Vi trenger stabilitet og forutsigbarhet i en tid der lokalradioene etablerer seg på dab og påtar seg nye store investeringer.

For Lokalradioforbundet er det viktig å vise sammenhengen mellom utsettelse av FM-fristen og den pågående digitaliseringen.

– FM-sendingene lar lokalradioene opprettholde lokale markedsandeler som er gode nok til at de blir interessante for annonsører. Med større kanalflora ser vi at lyttingen på dab er langt mer fragmentert. Bransjen trenger FM-båndet hvis man skal ha håp om å klare å finansiere dab for lokalradio, sier Skretting.

Forbundet til Skretting har derfor drevet utstrakt lobbyvirksomhet opp mot politikere i kulturkomiteen på Stortinget og Kulturdepartementet det siste året.

– Mye taler nå for en forlengelse. Vi opplever å bli møtt med forståelse både i departementet og på Stortinget. Avvikles FM-sendingene i 2021, vil det rive beina under hele bransjen.

For seint for Sp

På Stortinget har Senterpartiets kulturpolitiske talsperson Åslaug Sem-Jacobsen jobbet mye med situasjonen til lokalradioene og overgangen til dab-teknologi. I november fremmet Senterpartiet representantforslag om å utvide konsesjonen til lokalradioene til 2031.

Behandlingen av forslaget er utsatt til etter mediemeldingen, som kulturminister Trine Skei Grande snart vil legge fram for Stortinget.

– Vi fikk ikke gehør for å få behandlet vårt forslag, men signalene i Stortinget har vært positive. For aktørenes del hadde vi håpet på en avklaring før jul, og i alle fall i mediemeldingen. Når det nå blir en utredning, drar det enda lenger ut i tid sier Åslaug Sem-Jacobsen til Klassekampen.

torbjorn.tumyr.nilsen@klassekampen.no

Onsdag 17. juli 2019
Oslo Høyre krever bademuligheter for å støtte det omstridte Fotografihuset på Sukkerbiten. Men leder av Fotografihuset mener området ikke er egnet for bading.
Tirsdag 16. juli 2019
SV lover omkamp om Fotografihuset på Sukkerbiten i byrådsforhandlingene etter valget. – Vi vil jobbe hardt for at området omreguleres, sier ordfører Marianne Borgen (SV) i Oslo.
Mandag 15. juli 2019
Ledelsen for det planlagte Fotografi­huset i Oslo har hevdet at et samlet fotomiljø står bak prosjektet. Det avviser flere i miljøet. – Vi kan ikke stille oss bak noe vi ikke vet hva er, sier Morten ­Andenæs i Fotogalleriet.
Lørdag 13. juli 2019
Tidligere Folk er folk-medarbeider Tormod Fjeld Lie går hardt ut mot redaktør Bjønnulv Evenrud. – Det er stygt at romfolk blir ansiktet for redaktørens politiske syn, sier han.
Fredag 12. juli 2019
Havnetomta Sukkerbiten i Oslo skal få et nytt fotografihus. Men ikke alle er like begeistret. – Det vil gjøre området til en enda større turistmaskin, mener aksjonsgruppas leder.
Torsdag 11. juli 2019
Som del av redaktørens ytrings­frihetsprosjekt, inviterer bladet Folk er folk høyreradikale stemmer og siterer en holocaustfornekter. – Tragisk for magasinet, sier Rune Berglund Steen fra Antirasistisk ­Senter.
Onsdag 10. juli 2019
Det er stor overvekt av kvinner ved ­journalist-utdanningene, men Oslomet vil ikke ta grep. De mener mangelen på minoriteter er et større problem.
Tirsdag 9. juli 2019
Kulturminister Trine Skei Grande (V) får kritikk for sin håndtering av debatten om avtalen mellom Fredriksen og Nasjonalmuseet. – Ubetimelig, mener kunstner Lotte Konow Lund.
Mandag 8. juli 2019
Senterpartiet mener bevaring av veteranflymiljøet på Kjeller ikke bare er et lokalt spørsmål, men et nasjonalt anliggende.
Lørdag 6. juli 2019
Det er ikke uproblematisk at Nasjonal­biblioteket gir ut egne bøker, mener to bokaktuelle medieprofessorer. De frykter at staten kan utkonkurrere forlagene.